powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Herb Powiatu Serdecznie zapraszam na IV Sesję Rady Powiatu w Łęcznej, która odbędzie się w dniu 30 stycznia 2019 roku o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej Al. Jana Pawła II 95B.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z III-ej Sesji Rady Powiatu.
 4. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2022:
  a) odczytanie projektu uchwały,
  b) odczytanie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej,
  c) dyskusja nad projektem uchwały,
  d) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2022.
 6. Podjęcie uchwały budżetowej na rok 2019:
  a) odczytanie projektu uchwały,
  b) odczytanie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii dotyczącej projektu uchwały budżetowej na 2019 rok,
  c) odczytanie opinii komisji stałych i komisji budżetu,
  d) dyskusja nad projektem uchwały,
  e) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej na rok 2019.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na 2019 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Łęczyńskiego do projektu
  w ramach europejskiego Programu ERASMUS PLUS, Sektor Kształcenie
  i Szkolenia Zawodowe, Akcja 1 Mobilność Edukacyjna, wyjazdy uczniów i kadry
  edukacyjnej ogłoszonego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Łęczyńskiego do projektu
  w ramach europejskiego Programu ERASMUS PLUS „Rozwój umiejętności
  i potencjału na stażach zagranicznych uczniów ZSR w Kijanach” ogłoszonego
  przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu na 2019 rok.
 12. Wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
 13. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Arkadiusz Biegaj