powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Kolejna edycja Funduszu Inicjatyw Obywatelskich wystartowała. Narodowy Instytut Wolności zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe oraz instytucje prowadzące działalność pożytku publicznego do konkursu FIO 2019. W tej edycji planuje dofinansować kwotą ok 57 mln zł ponad 500 projektów, których celem jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne.

Najważniejsze informacje:

  • termin składania ofert upływa 21 stycznia 2019 r. o 16.15,
  • projekty mogą być realizowane od 1 stycznia 2019 r. do 30 listopada 2020 r.,
  • maksymalna kwota dotacji na jeden rok to 150 000 zł (na projekty dwuletnie maksymalnie 300 000 zł),
  • wkład własny nie jest wymagany i nie ma wpływu na ocenę.

Priorytety programu:
Priorytet 1. Małe inicjatywy
Projekty realizowane w ramach tego Priorytetu powinny wpływać pozytywnie na możliwości obywateli w realizacji oddolnych inicjatyw.

Priorytet 2. Aktywne społeczeństwo
Projekty realizowane w ramach tego Priorytetu powinny w różnych formach angażować obywateli, dając im możliwość aktywnego działania oraz łączenia aktywności ze zdobywaniem wiedzy w sferze działań obywatelskich.

Priorytet 3. Aktywni obywatele
Projekty realizowane w ramach tego Priorytetu powinny przyczyniać się do wzrostu partycypacji obywateli w sprawach publicznych.

Priorytet 4: Silne organizacje pozarządowe
Projekty realizowane w ramach tego Priorytetu powinny w różnych formach przyczyniać się do wzmocnienia potencjału organizacji obywatelskich, w
szczególności wspierania przez organizacje federacyjne innych podmiotów III sektora.

Więcej informacji: https://niw.gov.pl/nasze-programy/fio/fio-2019/