powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

7 lutego wspólnie ze społecznością Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nadrybiu obchodziliśmy Dzień Patrona Szkoły – braci Jana i Kazimierza Bogdanowiczów. Powiat Łęczyński podczas uroczystości reprezentował Wicestarosta Dawid Kostecki.

Obchody Dnia Patrona rozpoczęły się Mszą Świętą w kościele p.w. Matki Bożej Królowej Świata w Nadrybiu. Druga część uroczystości odbyła się w budynku szkoły. Jej uczestnicy wysłuchali montażu słowno-muzycznego o trudnych dziejach, patriotyźmie i poświęceniu naszego narodu, ze szczególnym uwzględnieniem powstań narodowych. Była to żywa lekcja historii, w której wspólnie z uczniami udział wzięli m.in. Wicestarosta, radni i Skarbnik Gminy Puchaczów, przedstawiciele Rady Pedagogicznej, proboszcz parafii w Nadrybiu. Program artystyczny przygotowały zarówno przedszkolaki, jak i uczniowie szkoły podstawowej wraz z opiekunami.

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nadrybiu Maria Paryła w swoim wystąpieniu przypomniała rolę i sylwetki patrona szkoły – Jana I Kazimierza Bogdanowiczów, ściśle związanych z przygotowaniem i wybuchem powstania styczniowego w naszym regionie. Podkreśliła też rolę wychowania w kształtowaniu się postawy patriotycznej młodzieży z tamtych czasów, która chętnie angażowała się w powstanie.

Wicestarosta Dawid Kostecki wręczył nagrody laureatom konkursu „Moja Mała Ojczyzna. Powstanie styczniowe w Królestwie Polskim oraz na Lubelszczyźnie”, a także laureatom konkursu plastycznego „Bezpieczny dom i gospodarstwo” organizowanego przez Powiat Łęczyński, których prace znalazły się w kalendarzu wydanym w ramach programu „Bezpieczne życie”.
Podczas swojego przemówienia okolicznościowego, zacytował słowa Józefa Piłsudskiego, że „Naród, który nie szanuje swojej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości”. Jednak jak podkreślił, nam zapomnienie historyczne nie grozi dzięki wspaniałej młodzieży z Nadrybia i jej wychowawcom. Pogratulował występu, dodał również, iż liczy na kolejne inicjatywy i zaangażowanie młodzieży w podobne przedsięwzięcia o charakterze patriotycznym.