powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Z początkiem roku 2019 wprowadzona została nowa preferencja podatkowa, tj. możliwość odliczenia darowizny na rzecz publicznych szkół prowadzących kształcenie zawodowe.

Co można odliczyć

Darowizny na cele kształcenia zawodowego, przekazane w formie materiałów dydaktycznych lub środków trwałych, z wyjątkiem materiałów dydaktycznych lub środków trwałych, które nie są kompletne, zdatne do użytku lub są starsze niż 12 lat.

Kto może otrzymać darowiznę

• publiczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, o których mowa w art. 4 pkt 28a ustawy – Prawo oświatowe,
• publiczne placówki i centra, o których mowa w art. 2 pkt 4 tej ustawy.

Ile można odliczyć

Wartość faktycznie przekazanej darowizny, nie więcej jednak niż 10% dochodu (przychodu). Limit odliczenia jest wspólny z odliczeniami z tytułu darowizn na cele pożytku publicznego, kultu religijnego oraz honorowego krwiodawstwa.
Jeżeli przedmiotem darowizny są towary opodatkowane VAT, za kwotę darowizny uważa się wartość towaru plus VAT – w części przekraczającej kwotę podatku naliczonego, którą podatnik ma prawo odliczyć zgodnie z przepisami o VAT z tytułu dokonania tej darowizny.

Kiedy można odliczyć darowiznę

Realizacja odliczenia może następować już w trakcie roku podatkowego, przy obliczaniu zaliczek na podatek.
W zeznaniu rocznym należy wykazać wartość przekazanej darowizny, wartość odliczonej darowizny oraz dane pozwalające na identyfikację obdarowanego.

Jak udokumentować darowiznę

Dowodem, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu.

Źródło: https://www.podatki.gov.pl