powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

W bieżącym tygodniu odbyły się pierwsze szkolenia w ramach projektu „Ciekawsza nauka w Bolivarze – łatwiejszy start zawodowy” – nowoczesne metody fryzjerskie i kurs obsługi kas fiskalnych. W rozpoczęciu tego etapu projektu wzięli udział Wicestarosta Dawid Kostecki oraz Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 im. S. Bolivara w Milejowie Dariusz Szafranek.

W dniach 12-13 lutego odbyło się szkolenie „Nowoczesne metody fryzjerskie”, w którym udział wzięło 3 uczniów. Podczas 16 godzin zajęć uczniowie zgłębiali m.in. tajniki stylizacji i pielęgnacji fryzur oraz aktualnych trendów we fryzjerstwie. W 16 godzinnym kursie obsługi kas fiskalnych wzięło udział 5 uczniów. Zakres kursu obejmował zajęcia wykładowe oraz ćwiczenia z obsługi kas fiskalnych, celem nabycia umiejętności w samodzielnym posługiwaniu jednostanowiskowym zestawem – kasa fiskalna, waga. Kurs odbywał się w dniach 14-15 lutego.

Uczniów Zespołu Szkół Nr 2 im. S. Bolivara w Milejowie w ramach projektu czeka jeszcze wiele innych szkoleń, dzięki którym uzyskają nowe kwalifikacje i umiejętności w zakresie wykraczającym poza program szkolny. Będą mogli wziąć udział m.in. w warsztatach z grafiki komputerowej, AUToCAD, Excel zaawansowany, w kursach na prawo jazdy kat. B, specjalistycznych szkoleniach z branży gastronomicznej, szkoleniach dot. instalowania, konserwacji i eksploatacji systemów alarmowych. Łącznie skorzysta z nich 70 uczniów, do końca czerwca 2020 r.

Uczniowie oprócz szkoleń będą mogli także nabyć doświadczenie zawodowe, dzięki udziałowi w stażach i praktykach zawodowych.

To nie jedyne korzyści jakie przyniesie szkole realizacja projektu, gdyż obejmuje on wiele różnorodnych działań, które pozytywnie wpłyną na wysoką jakość nauczania zawodowego w placówce.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa XII Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.

Więcej informacji o projekcie: PRZEJDŹ