powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Państwowy Powiatowy Inspektor w Łęcznej w związku z trwającymi feriami zimowymi przekazuje informacje dotyczące bezpiecznych zachowań podczas wypoczynku, które warto zapamiętać i stosować.

  1. Jeżeli dziecko wyjeżdża na zorganizowany wypoczynek, należy sprawdzić, pod czyją będzie opieką i czy wypoczynek został zarejestrowany?
    Informacje na ten temat – na stronie internetowej http://www.wypoczynek.men.gov.pl lub w kuratorium oświaty.
  2. Przy wyborze formy wypoczynku dla swojego dziecka (czy to wyjazdowa, czy w miejscu zamieszkania), należy mieć na względzie stan jego zdrowia, predyspozycje i stopień samodzielności.
  3. Należy zwracać uwagę na jakość, świeżość jedzenia, aby uniknąć zatruć pokarmowych. Przechowywać żywność w higienicznych warunkach i niskiej temperaturze, utrzymywać czystość, myć owoce i warzywa, zwracać uwagę na datę przydatności żywności do spożycia. Państwowa Inspekcja Sanitarna stoi na straży bezpieczeństwa żywności i żywienia, ale wiele zależy od bezpośrednich decyzji każdego z nas.
  4. Należy obserwować prognozy pogody. Dostosowywać ubiór do aktualnej aury, ale też planować aktywności do pogody.
  5. Idąc do klubu / dyskoteki należy zawsze mieć na oku swoją szklankę lub kieliszek. Trzeba uważać na nowe narkotyki tzw. „dopalacze”. Ich skład i działanie nigdy nie są pewne. Jeżeli czyjeś zachowanie, szczególnie młodych osób, budzi podejrzenia – proszę się nie wahać, reagować!

Jeżeli dzieci wypoczywają na terenie powiatu łęczyńskiego w razie wątpliwości dotyczących warunków sanitarnych prosimy o kontakt
• Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Łęcznej, ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna, tel/fax 81 752 41 40; 81 752 31 67 lub z właściwą dla miejsca wypoczynku powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczna, jeżeli wypoczynek zorganizowany jest na terenie innego powiatu. Dane teleadresowe są dostępne na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego http://www.gis.gov.pl