powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia w Lublinie zwraca się z prośbą o przekazanie 1% podatku na sfinansowanie pomocy i wsparcia dla dzieci nieuleczalnie chorych z terenu naszego województwa.

Hospicjum zostało powołane, aby objąć opieką dzieci i młodzież nieuleczalnie chore w ich rodzinnych domach w województwie lubelskim, a o 5 lat również w ramach Stacjonarnego Oddziału Opieki Paliatywnej. Celem Hospicjum jest poprawa jakości życia podopiecznych poprzez otaczanie ich specjalistyczną i troskliwą opieką medyczną, psychologiczną, pedagogiczną, duchową i socjalną. Aktualnie pod opieką Hospicjum znajduje się 54 pacjentów.