powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Serdecznie zapraszam na XLVIII Sesję Rady Powiatu w Łęcznej, która odbędzie się w dniu 15 listopada 2018 roku o godzinie 15.00 w sali konferencyjnej Centrum Zarządzania Siecią w Łęcznej.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XLVI- ej i XLVII –ej Sesji Rady Powiatu.
  4. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
  5. Interpelacje i zapytania radnych.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok.
  7. Wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
  8. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu
Jan Baczyński vel Mróz