powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

W dniu 16 listopada 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 4 w Łęcznej odbyła się XVII Powiatowa Olimpiada Integracyjna pod hasłem „WSZYSCY RAZEM !”. Impreza ta jest organizowana w naszej placówce nieprzerwanie od 2002 roku.

Tym razem wzięli w niej udział uczniowie z 16 zespołów klas integracyjnych z powiatu łęczyńskiego. Uczestnicy rywalizowali w trzech kategoriach wiekowych: klasy 0, I -III, IV – VI oraz klasy VII, VIII i III klasy gimnazjalne.

W organizację olimpiady, jak co roku, aktywnie zaangażowany był Samorząd Uczniowski. Miła i niepowtarzalna atmosfera sprawiła, że przebiegała bardzo sprawnie. Wszyscy uczestnicy tegorocznych rozgrywek sportowych otrzymali dyplomy, pamiątkowe medale oraz cenne nagrody rzeczowe. Ponadto, przedstawiciele Górnika Łęczna wręczyli zwycięzcom ufundowane przez siebie puchary z logo klubu. Ten miły gest uczynił imprezę jeszcze bardziej atrakcyjną.

Do udziału zaproszono dzieci i młodzież oraz wychowawców i rodziców:
• z Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Łęcznej,
• z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bystrzycy,
• ze Szkoły Podstawowej w Łańcuchowie,
• z Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 4,
• ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Łęcznej (klasy I – VIII )
• ze Szkoły Podstawowej w Puchaczowie,
• ze Szkoły Podstawowej w Dratowie,
• z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Nadrybiu,
• z Oddziałów Gimnazjalnych w SP 4 w Łęcznej.
Celem przedsięwzięcia było:
• działanie na rzecz integracji dzieci z różnych środowisk,
• integracja dzieci poprzez wspólne zabawy i gry,
• rozbudzanie potrzeby niesienia pomocy i działania na rzecz drugiego człowieka,
• propagowanie idei działania zespołowego,
• integracja środowiska lokalnego,
• kształtowanie tolerancji,
• przełamywanie barier w społeczeństwie.
Sponsorami imprezy byli:
• Gmina Łęczna,
• Powiat Łęczyński,
• Szkoła Podstawowa nr 4 w Łęcznej,
• Łęczyńskie Stowarzyszenie Wyrównywania Szans,
• Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 4 w Łęcznej,
• Górnik Łęczna S.A.

Tekst i zdjęcia: Łęczyńskie Stowarzyszenie Wyrównywania Szans