powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

W listopadzie 2018 r. zakończony został etap projektu „Modernizacja Infrastruktury Szkół Zawodowych w Powiecie Łęczyńskim” obejmujący remont dwóch hal w budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej.

Warsztaty mieszczą się przy ul. Przemysłowej 16 na tzw. Pasterniku i korzystają z nich uczniowie kształcący się w zawodzie technika górnictwa podziemnego i technika mechanika.

Modernizacja objęła m.in. ocieplenie ścian budynku i dachu, wymianę posadzek, wykonanie zaplecza socjalnego, budowę przyłącza wody i wewnętrznej instalacji wodociągowej, wymianę sieci c.o i c.t oraz wentylacji, a także wykonanie węzła cieplnego. Dzięki remontowi w halach będzie można swobodnie prowadzić zajęcia w okresie jesienno- zimowym. Wymieniona została także instalacja elektryczna oraz dostosowana do potrzeb maszyn w pracowni praktycznej nauki zawodu. Uczniowie będą mieli własne zaplecze sanitarne: łazienki z prysznicem i toalety.

Następnym etapem prac będzie doposażenie pracowni mechanicznej, która będzie zlokalizowana w wyremontowanych warsztatach w następujące urządzenia specjalistyczne: tokarkę 410 x 1000 V z cyfrowym wyświetlaczem 3 osi, tokarkę CNC, frezarkę CNC 8KW, szlifierkę do płaszczyzn, plazmę CNC oraz doposażenie pracownie elektrycznej (w budynku szkoły przy ul. Bogdanowicza 9) w silnik synchroniczny małej mocy, silnik bocznikowy prądu stałego małej mocy, silnik indukcyjny pierścieniowy, kamerę termowizyjną, sterownik PLC, falownik, miernik rezystancji uziemień, maszynę wielofunkcyjną prądu stałego, silnik uniwersalny, drukarkę 3D.

Modernizacja warsztatów realizowana jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 13 Infrastruktura Społeczna Działanie 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego. Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.