powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Powiat Łęczyński podpisał umowę na realizację kolejnego projektu. W latach 2019-2021 Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach będzie wdrażał przedsięwzięcie pt. „Termomodernizacja Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach – budynek główny szkoły oraz budynek Internatu”.

Projekt obejmuje następujące zadania:

Budynek główny szkoły

 1. Modernizacja instalacji c.o. polegająca na wyminie kompletnej instalacji wraz
  z grzejnikami, montażu przygrzejnikowych zaworów i głowic termostatycznych, wymianę rur położonych w kanałach technicznych doprowadzających ciepło z kotłowni;
 2. Wdrożenie systemu kompleksowego zarządzania energią;
 3. Montaż nawiewników okiennych regulowanych automatycznie;
 4. Docieplenie ścian zewnętrznych;
 5. Wykonanie elewacji budynku.

Internat

 1. Modernizacja instalacji c.o. polegająca na wyminie kompletnej instalacji wraz z grzejnikami, montażu przygrzejnikowych zaworów i głowic termostatycznych, wymianie rur położonych w kanałach technicznych doprowadzających ciepło z kotłowni;
 2. Wdrożenie systemu kompleksowego zarządzania energią;
 3. Montaż nawiewników okiennych regulowanych automatycznie;
 4. Docieplenie ścian zewnętrznych osłonowych i szczytowych;
 5. Ocieplenie stropodachu;
 6. Wykonanie elewacji budynku.

Projekt będzie realizowany w ramach RPO WL 2013-2020, Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego.
Wartość projektu: 1 128 644,06, w tym: środki unijne to 780 130,80 zł, budżet państwa 91 780, 09 zł, budżet Powiatu 256 733,17 zł.