powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

30 listopada w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęcznej, odbyła się konferencja zorganizowana w ramach kampanii społecznej „Razem Przeciwko Przemocy – dla Powiatu Łęczyńskiego”, której organizatorami byli: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęcznej oraz Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Łęcznej.

Kampania została objęta honorowym patronatem Starosty Łęczyńskiego, Burmistrza Łęcznej oraz Komendanta Powiatowego Policji w Łęcznej.

Do udziału w konferencji zostali zaproszeni przedstawiciele gminnych ośrodków pomocy społecznej, kuratorzy sądowi, funkcjonariusze policji, przedstawiciele oświaty a także inne instytucje pomocowe działające w obszarze zjawiska przemocy. Konferencja rozpoczęła się uroczystym ogłoszeniem wyników i wręczeniem nagród laureatom konkursu plastycznego skierowanego do uczniów szkół z terenu powiatu łęczyńskiego na plakat tegorocznej kampanii. Podczas konferencji prelegenci poruszali zagadnienia w obszarze tematyki „Dzieci jako ofiary przemocy domowej wśród dorosłych”. Dużym zainteresowaniem cieszyło się wystąpienie dr Małgorzaty Sitarczyk, która na co dzień pracuje z ofiarami przemocy. Tematem jej wystąpienia były psychologiczne mechanizmy przemocy wobec dziecka. Na zakończenie zaprezentowany został krótki film o Leslie Morgan Steiner, która opowiada, iż sama jest ofiarą przemocy, której doświadczyła ze strony swego męża.
Doskonała frekwencja jaką cieszyło się wydarzenie, jest dowodem na to, iż zjawisko przemocy, jest problemem, obok, którego nie można „przejść” obojętnie.