powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Serdecznie zapraszam na II Sesję Rady Powiatu w Łęcznej, która odbędzie się w dniu 3 grudnia 2018 roku o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej Al. Jana Pawła II 95B.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z I-ej Sesji Rady Powiatu.
 4. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały:
  a) w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok,
  b) w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Powiatu Łęczyńskiego,
  c) w sprawie oddelegowania radnych do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Łęczyńskim,
  d) w sprawie powołania doraźnej komisji do opracowania projektu zmian w Statucie Powiatu Łęczyńskiego,
  e) w sprawie powołania stałych komisji Rady Powiatu,
  f) w sprawie powołania komisji rewizyjnej,
  g) w sprawie powołania komisji skarg, wniosków i petycji,
  h) zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia pod nazwą „Związek Powiatów Polskich”.
 6. Wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
 7. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Arkadiusz Biegaj