powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Herb W związku z postanowieniem Komisarza Wyborczego w Lublinie z dnia 9 listopada 2018 roku w sprawie zwołania pierwszej sesji Rady Powiatu Łęczyńskiego wybranej w głosowaniu dnia 21 października 2018 roku informuję, iż Komisarz Wyborczy zwołał I sesję Rady Powiatu Łęczyńskiego VI kadencji na dzień 22 listopada 2018 roku.

Z upoważnienia Komisarza Wyborczego ustalam miejsce i godzinę rozpoczęcia sesji na 12.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej Al. Jana Pawła II 95B.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze.
 3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.
 4. Wybór Przewodniczącego Rady Powiatu.
 5. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu.
 6. Wybór Zarządu:
  a) wybór Starosty Powiatu,
  b) wybór Wicestarosty Powiatu.
  c) wybór Członków Zarządu Powiatu.
 7. Zamknięcie obrad I sesji Rady Powiatu.

z up. Komisarza Wyborczego w Lublinie
Starosta Powiatu Łęczyńskiego
Roman Cholewa