powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Bezpieczeństwo ucznia – pod takim hasłem odbyła się debata społeczna Policji z mieszkańcami powiatu łęczyńskiego. W drugiej części spotkania omówione zostało narzędzie jakim jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz aplikacja Moja Komenda.

W debacie wzięli udział m.in przedstawiciele władz samorządowych, instytucji pomocowych, szkół, sołtysi i radni. Celem przedsięwzięcia jest przede wszystkim włączenie obywateli w wypracowanie propozycji rozwiązań mających na celu poprawę bezpieczeństwa wśród uczniów.

Wczoraj w sali konferencyjnej Centrum Zarządzania Siecią Starostwa Powiatowego w Łęcznej odbyła się kolejna debata społeczna zorganizowana przez Komendę Powiatową Policji w Łęcznej. Uwzględniając ogólnospołeczne problemy nieletnich policjanci wybrali do dyskusji temat ,,Bezpieczeństwo ucznia”. W debacie społecznej udział wzięło około 60 osób.

Wstępem do dyskusji była prezentacja multimedialna omówiona przez policjantkę Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii – st. sierż. Izabelę Ziębę, zajmującą się na co dzień problematyką i profilaktyką nieletnich. Funkcjonariuszka zaprezentowała problem demoralizacji i przestępczości nieletnich, połączony z analizą funkcjonowania środków wychowawczych i poprawczych w kontekście zapobiegania demoralizacji i przestępczości nieletnich, a także ich resocjalizacji. Ponadto funkcjonariuszka przedstawiła skalę problemu na terenie powiatu łęczyńskiego oraz w odniesieniu do województwa lubelskiego. Policjantka nakreśliła podstawowe zagrożenia wynikające z korzystania z Internetu, przemocy rówieśniczej oraz podstawowych zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Kolejnym punktem debaty było przybliżenie mieszkańcom narzędzia jakim jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz aplikację Moja Komenda. Zagadnienie to omówił podkom. Mariusz Kawalerski – Naczelnik Wydziału Prewencji KPP w Łęcznej. Ponadto funkcjonariusz wskazywał główne zdarzenia zgłoszone przez obywateli oraz podkreślił jak ważne jest odpowiedzialne korzystanie z Mapy.

Po wystąpieniach funkcjonariuszy policji przyszedł czas na analizę problematyki i pytania od mieszkańców pow. łęczyńskiego. Uczestnicy spotkania wskazali m.in. na potrzebę prowadzenia prelekcji w szkołach szczególnie podejmujących tematykę cyberprzemocy, zacieśnienie współpracy z młodzieżą uczestniczącą w zajęciach teatralnych i podejmującą problematykę bezpieczeństwa ucznia oraz zintensyfikowania patroli policji w obrębie szkół szczególnie w godzinach porannych w dni nauki szkolnej kiedy jest wzmożony ruch pojazdów.

Uczestnicy debaty mieli okazję za pomocą anonimowej ankiety wyrazić swoje zdanie na temat przeprowadzonego spotkania. Na zakończenie Komendant Powiatowy Policji w Łęcznej podziękował uczestnikom spotkania za udział w debacie i podzielenie się swoimi spostrzeżeniami oraz zobligował się do uwzględnienia wszystkich zgłoszonych wniosków podczas debaty.