powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

GKN. 6840.2.4.2015/2016 Łęczna, dnia 23 maja 2016 r.

Przewodniczący Zarządu Powiatu w Łęcznej 

stosownie do art. 38 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

Informuje,

iż dnia 25 maja 2016 r.w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej Al. Jana Pawła II 95A, wywieszono na tablicy ogłoszeń

Informacje w przedmiocie niniejszego przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji
i Kartografii Starostwa Powiatowego w Łęcznej – pokój nr 8 lub tel. ( 81 – 7526477)
w godzinach urzędowania.