powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

iż dnia 24 maja 2016 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej Al. Jana Pawła II 95A, wywieszono na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni tj. do dnia 15 czerwca 2016 r. WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 
Informacje w przedmiocie niniejszego przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji 
i Kartografii Starostwa Powiatowego w Łęcznej – pokój nr 8 lub tel. ( 81 – 7526477) 
w godzinach urzędowania.