powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

AG.6840.2.2-3.2015/2016 Łęczna, dn. 24.03.2016r.

Informacja o wyniku rokowań przeprowadzonych po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości, położonej w Jawidzu, gm. Spiczyn (działka nr 1383) stanowiącej własność Powiatu Łęczyńskiego

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu 
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. nr 207, poz. 2108) podaje się do publicznej wiadomości, że rokowania po drugim przetarg ustnym nieograniczonym zakończonym wynikiem negatywnym, na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Jawidzu, gm. Spiczyn, oznaczonej jako działka nr 1383 o pow. 10,80 ha, będącej własnością Powiatu Łęczyńskiego dla której Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą 
w Świdniku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/00143791/3, odbyły się w dniu 17 marca 2016 r. w Starostwie Powiatowym w Łęcznej, przy Al. Jana Pawła II 95A.
W wyniku rokowań wyłoniono nabywcę nieruchomości, jest nim Pan Roman Chudziak, zam. Łuszczów Pierwszy.

Przewodniczący Komisji
Henryk Gański