powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Informacja o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych.

Na podstawie § 38 ust.1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków )Dz. U. z 2015 r poz. 542 j.t.), oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łęcznej pod nr GKN.6640.1606.2015, zawiadamiam, że w dniu 04.01.2016 r o godzinie 15.30 w obrębie Zawadów, gm Puchaczów na działkach ewidencyjnych nr 259/3, 259/4, zostaną przeprowadzone czynności ustalenia granic przedmiotowych działek z działką sąsiednią o nr 263/2.