powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

AG.6840.2.8.2015 Łęczna, dn. 19.08.2015r.

Informacja o wyniku rokowań przeprowadzonych po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łęczyńskiego

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu 
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. nr 207, poz. 2108) podaje się do publicznej wiadomości, że rokowania po drugim przetarg ustny nieograniczonym zakończonym wynikiem negatywnym, na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Kijanach, gm. Spiczyn, oznaczonej jako działki 78/6 o pow. 0,55 ha, 78/53 o pow. 0,5098 ha i 78/54 o pow. 0,0258 ha, będącej własnością Powiatu Łęczyńskiego dla której Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/00143832/3, odbyły się w dniu 12 sierpnia 2015 r. w Starostwie Powiatowym w Łęcznej, przy Al. Jana Pawła II 95A.
W wyniku rokowań wyłoniono nabywcę nieruchomości, jest nim Pan Ryszard Malinowski, zam. Łęczna.

Przewodniczący Komisji
Henryk Gański