powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Ogłasza się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Jawidzu, gm. Spiczyn, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu 3 – Jawidz, numerem ewidencyjnym działki 1383, o pow. 10,80 ha, będącej własnością Powiatu Łęczyńskiego, dla której Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/00143791/3