powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

USŁUGA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW ORAZ CZŁONKÓW RODZIN PRACOWNIKÓW POWIATU ŁĘCZYŃSKIEGO WRAZ Z PODLEGŁYMI JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI 157/2019/N/Łęczna

Niniejsze postępowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej OpenNexus.

Wejście na platformę poprzez link: https://platformazakupowa.pl/pn/sp_leczna

W zakładce „Postępowania” należy wejść w aktualne postępowanie i odnaleźć postępowanie oznaczone bieżącym numerem referencyjnym, tj. 157/2019/N/Łęczna

Dodatkowo, Zamawiający udostępnia na Platformie Zakupowej – Regulamin oraz instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dla Wykonawców, ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.   

W przypadku pytań technicznych dotyczących funkcjonowania Platformy Zakupowej Open Nexus prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 07:00 do 17:00 pod nr tel.pod nr tel. 22 101 02 02 e-mail: cwk@platformazakupowa.pl gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.

„Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania poscaleniowego obrębu Grądy, Kocia Góra, Zezulin Drugi, Zezulin Niższy i Zezulin Pierwszy, jednostka ewidencyjna Ludwin, powiat łęczyński” Nr sprawy IRP.272.4.21.2019

„TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OŚRODKA REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZEGO W ŁĘCZNEJ” Nr sprawy IRP.272.4.20.2019