powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Modyfikacja treści SIWZ Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup dostawę i instalację wyposażenia komputerowego z oprogramowaniem, zestawem multimedialnym i urządzeniem wielofunkcyjnym do pracowni kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Rolniczych według podziału na 4 zadania. Nr. Sprawy IRP.272.4.9.2019

IRP.272.4.9.2019                                                                                 Łęczna, dnia 11.06.2019r.

Wykonawcy  (wszyscy)

INFORMACJA DO ZAINTERESOWANYCH WYKONAWCÓW

CZYTAJ…

Modyfikacja opisu przedmiotu zamówienia: Zakup i dostawę wyposażenia do pracowni mechanicznej na potrzeby Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach Nr Sprawy: IRP.272.4.8.2019

IRP.272.4.8.2019                                                                                                             Łęczna, dnia 29.05.2019r.

INFORMACJA DO ZAINTERESOWANYCH WYKONAWCÓW

CZYTAJ…