powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Wykonanie usługi audytu zewnętrznego projektu „Teraz razem – wspólna promocja kultury i historii powiatu łęczyńskiego oraz rejonu mikołajowskiego”. Nr sprawy IRP.272.1.10.2020

Zał. nr 6 – Wytyczne do weryfikacji wydatków