powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Zapytanie ofertowe na druk publikacji w ramach projektu „Turystyka szansą na aktywizację i rozwój gospodarczy obszarów wiejskich powiatu łęczyńskiego”, realizowanego w ramach operacji współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Nr. postępowania IRP.272.1.44.2020