powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

wynik wyboru wykonawcy serwisu kserokopiare

Notatka służbowa

W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 14.000 euro
1.Opis przedmiotu zamówienia:
Wykonanie usługi serwisu naprawy, przeglądu oraz ceny dojazdu od siedziby Wykonawcy do Starostwa Powiatowego w Łęcznej, do następujących pogwarancyjnych urządzeń kserujących:
1)XEROX WORK CENTRE 7556;
2)SHARP MX 2300N;
3)KYOCERA KM 1620;
4)TOSHIBA e-studio 3520C szt. 2;
5)Urządzenie wielofunkcyjne Triumf Adler TADC 2230;
6)Develop Ineo+451
7)Develop QC 2235
8)Konica 7130
kod CPV: 50300000-8, dotyczy: dostaw/usług/robót budowlanych*
2.Określenie szacunkowej wartości zamówienia brutto: 1845,00 zł
3.Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łęcznej w danym roku budżetowym ( dział, rozdział):
Dział 750, Rozdział 75020, § 4300
4.Wykaz zawierający wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe:
1) Usługi Elektroniczne Cebryk Krzysztof, 20-609 Lublin, ul. Filaretów 34/1, nr tel./faks81 757 73 58, e-mail: cebryk_krzysztof@poczta.fm
2)Kserotechnika. 20-502 Lublin, ul. Wigilijna 12, tel./fax : 81 532 24 24/ 81 527 80 00, e-mail: handlowy@kserotechnika.com.pl
3)NETIX Andrzej Roman, Krężnica Jara 404a, 20-515 Lublin, tel 505407568, e-mail: biuro@netix.lublin.pl
oraz zamieszczono zapytanie ofertowe na stronie internetowej zamawiającego pod adresem: www.powiatleczynski.pl w zakładce zamówienia do 14 tys. euro
5.Wykaz uzyskanych ofert, na kwotę brutto:
1)Usługi Elektroniczne Cebryk Krzysztof, 20-609 Lublin, ul. Filaretów 34/1, nr tel./faks81 757 73 58, e-mail: cebryk_krzysztof@poczta.fm :
Lp.Nazwa urządzeniaCena roboczogodziny netto zł serwisu naprawyCena usług serwisu przeglądu netto złWysokość obowiązującego podatku VAT %Koszty dojazdu od siedziby firmy do siedziby Starostwa w zł brutto
1.XEROX WORK CENTRE 755648,0045,002320,00
2.SHARP MX 2300N;48,0045,002320,00
3.KYOCERA KM 1620;48,0045,002320,00
4.TOSHIBA e-studio 3520 C szt. 2;48,0045,002320,00
5.Urządzenie wielofunkcyjne Triumf Adler TADC 223048,0045,002320,00
6.Develop Ineo+45148,0045,002320,00
7.Develop QC 223548,0045,002320,00
8.Konica 713048,0045,002320,00

2) ALKOP Sp. Z o.o., ul. Pamięci Katynia 12a, lok. 5, 26-610 Radom, nr. Tel/faks: 510 507 299/ 48 360 58 95, e-mail: zbigniew.malecki@alkop.eu :

Lp.Nazwa urządzeniaCena roboczogodziny netto zł serwisu naprawyCena usług serwisu przeglądu netto złWysokość obowiązującego podatku VAT %Koszty dojazdu od siedziby firmy do siedziby Starostwa w zł brutto
1.XEROX WORK CENTRE 755650,0050,002340,00
2.SHARP MX 2300N;50,0050,002340,00
3.KYOCERA KM 1620;50,0050,002340,00
4.TOSHIBA e-studio 3520 C szt. 2;50,0050,002340,00
5.Urządzenie wielofunkcyjne Triumf Adler TADC 223050,0050,002340,00
6.Develop Ineo+45150,0050,002340,00
7.Develop QC 223550,0050,002340,00
8.Konica 713050,0050,002340,00
3)AKSER Tomasz Hryniewicz, 21-500 Biała Podlaska, nr tel/faks: 83 343 00 77; 608510958, e-mail: akser.serwis@wp.pl :

Lp.Nazwa urządzeniaCena roboczogodziny netto zł serwisu naprawyCena usług serwisu przeglądu netto złWysokość obowiązującego podatku VAT %Koszty dojazdu od siedziby firmy do siedziby Starostwa w zł brutto
1.XEROX WORK CENTRE 755650,0050,002300,00
2.SHARP MX 2300N;50,0050,002300,00
3.KYOCERA KM 1620;50,0050,002300,00
4.TOSHIBA e-studio 3520 C szt. 2;50,0050,002300,00
5.Urządzenie wielofunkcyjne Triumf Adler TADC 223050,0050,002300,00
6.Develop Ineo+45150,0050,0023 00,00
7.Develop QC 223550,0050,002300,00
8.Konica 713050,0050,002300,00
4)Kserotechnika Tadeusz Kuryło, 20-502 Lublin, ul. Wigilijna 12, tel./fax : 81 532 24 24/ 81 527 80 00, e-mail: handlowy@kserotechnika.com.pl

Lp.Nazwa urządzeniaCena roboczogodziny netto zł serwisu naprawyCena usług serwisu przeglądu netto złWysokość obowiązującego podatku VAT %Koszty dojazdu od siedziby firmy do siedziby Starostwa w zł brutto
1.XEROX WORK CENTRE 7556 —-

 1. SHARP MX 2300N;60,00100,002324,60
  3.KYOCERA KM 1620;60,0070,002324,60
  4.TOSHIBA e-studio 3520 C szt. 2 60,00 100,00 2324,60
  5.Urządzenie wielofunkcyjne Triumf Adler TADC 2230 60,0070,002324,60
  6.Develop Ineo+45160,00100,002324,60
  7.Develop QC 223550,00100,002324,60
  8.Konica 713050,0070,002324,60
  Do oceny ofert przyjęto jednolite następujące kryteria oceny: cena roboczogodziny naprawy – waga 60 %, cena usług serwisu przeglądu – waga 35 %, cena kosztów dojazdu – waga 5 % wg wzoru:
  oferta najkorzystniejsza w danym zakresie wagowym : oferta badana x 100 punktów x waga procentowa .
 2. Uzyskane punkty przez wykonawców złożonych ofert:
  1) Oferta nr 1 – uzyskane punkty: 60 + 35 + 2 = 97,00 pkt,
  2) Oferta nr 2 – uzyskane punkty: 57,6+ 31,5 + 1 = 90,1 pkt,
  3) Oferta nr 3 – uzyskane punkty: 57,6 + 31,5 + 5 = 94,1 pkt,
  4) Oferta nr 4 – uzyskane punkty: 42,0 + 15,8 + 2,2 = 60,0 pkt, (7 urządzeń)
 3. Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, cenę złotych netto i brutto zamówienia zleconego oraz uzasadnienie wyboru oferty: Usługi Elektroniczne Cebryk Krzysztof, 20-609 Lublin,
  ul. Filaretów 34/1, nr tel./faks81 757 73 58, e-mail: cebryk_krzysztof@poczta.fm
 • oferta na kwotę:
  1) Cena roboczogodziny netto zł serwisu naprawy wszystkich w/w urządzeń : netto 48,00 zł plus VAT 23%, tj. brutto 59,04 zł.
  2) Cena usług serwisu przeglądu wszystkich w/w urządzeń: netto 45,00zł plus VAT 23%, tj. brutto 55,35 zł.
  3) Koszty dojazdu od siedziby firmy do siedziby Starostwa w zł brutto 20,00 zł
  Oferta spełnia wymagania Zamawiającego, jest kompletna i najkorzystniejsza pod względem ceny. Powierzenie w/w usług odbywać się będzie na podstawie zleceń poszczególnych Wydziałów, w przypadku niezbędnej konieczności, zgodnie z zatwierdzaną każdorazowo karta pracy i ofertą zakresu naprawy (dwie różne propozycje do decyzji zamawiającego).

19.02.2014r.…………………………………………
(data i podpis pracownika wydziału zamawiającego
odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania
o udzielenie zamówienia po uzyskaniu akceptacji
bezpośredniego przełożonego)
Zatwierdzam:
Starosta Łęczyński

wynik postępowania rozeznania cenowego na dostawę mat. budowlanych dla Poradni PP w Łęcznej

ZP.272.1.3.2014

Załącznik Nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 14 tys. euro

NOTATKA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro

1 Opis przedmiotu zamówienia:
Dostawa artykułów budowlanych, sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego zgłaszanych elektronicznie, faksem lub telefonicznie w okresie od 17 luty do 28 luty 2014r., podanych w załączniku pn. szczegółowy formularz oferty dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łęcznej. CPV: 44171000-9
2.Wartość zamówienia oszacowano w dniu 11.02.2014r. na kwotę 12 195,12 zł netto co stanowi równowartość 2 886,49.euro (1euro = 4,2249 zł) na podstawie przedmiotowego rozporządzenia, cena brutto 15 000,00 zł.

 1. W dniu 11.02.2014r. zwrócono się do 3 niżej wymienionych wykonawców z zapytaniem ofertowym:
 2. PW. CHIL Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 16, tel/fax 81 752 30 11, e-mail: chil@chil.pl
 3. Dom-Top Piłsudskiego 15, 21-010, Łęczna, tel. 81 462 85 23, e-mail:
  sklep@dom-top.pl
 4. PHU AR-BUD Arkadiusz Majewski. Lokalizacja tego miejsca to: Wólka Cycowska
  102, 21-070 Cyców, tel 82 567 70 83, e-mail: arbud102@o2.pl
  oraz zamieszczono zapytanie ofertowe na stronie: www.powiatleczynski.pl w zakładce zamówienia do 14 tys. euro.
  Zapytanie skierowano faksem, mailem, telefonicznie (właściwe podkreślić).
 5. Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia (cena oraz inne istotne elementy ofert):
 6. PW. CHIL Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 16, tel/fax 81 752 30 11, e-mail: chil@chil.pl
  – cena oferty brutto 3 679,12 zł,
 7. PHU.NERON Marianna Osipiuk- Maciąg, 20-713 Lublin, ul. Wertera 63, tel. 81 469 19
  69, fax 81 469 16 69, e-mail: domalowany@ralston.pl – cena oferty brutto 5 000,00 zł,
 8. W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie:
  PW. CHIL Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 16, tel/fax 81 752 30 11, e-mail: chil@chil.pl
  – za cenę brutto 3 679,12 zł
 9. Uzasadnienie wyboru:
  Oferta spełnia oczekiwania Zamawiającego, jest kompletna i najkorzystniejsza pod
  względem ceny.
 10. Postępowanie prowadził: Teresa Olszak – gł. specjalista ds. zamówień publicznych.

ZATWIERDZAM……………………………………………………………..
(podpis kierownika jednostki)

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu ciężarowego FIAT DOBLO CARGO 1.3 PZAZ Łęczna

OGŁOSZENIE

 1. Dyrektor Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż używanego samochodu ciężarowego do 3.5 tony marki FIAT DOBLO CARGO 1.3, rok produkcji 2006, nr ZFA22300005415568.
 2. Stan techniczny pojazdu: stan licznika: 185 000 km, poj. silnika 1248 cm3,
  moc silnika 75 KM, zapłon samoczynny, liczba miejsc – 2, 4-ro drzwiowy- drzwi boczne przesuwane, drzwi tylne dwuskrzydłowe. Wyposażenie: izoterma do przewozu żywności, immobiliser, przegroda przestrzeni bagażowej, komplet zapasowych opon zimowych, radioodtwarzacz plus dwa głośniki. Samochód sprawny, posiada aktualne badania techniczne.
 3. Samochód znajduje się na parkingu Szpitala Powiatowego w Łęcznej,
  przy ul. Krasnystawskiej 52, można go oglądać po wcześniejszym umówieniu się
  z pracownikiem Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej pod numerem telefonu 081 752 29 20.
 4. Cena wywoławcza wynosi 11 000 zł (słownie: jedenaście tysięcy złotych 00/100) plus należny podatek VAT.
 5. Warunkiem udziału w przetargu jest przedłożenie w dniu przetargu komisji przetargowej:
 • dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby przystępującej do przetargu,
 • dowód wniesienia wadium.
 1. Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego odbędzie się w dniu
  14 marca 2014 r. o godz. 10.00 w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej
  Al. Jana Pawła II 95a, 21-010 Łęczna.
 2. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w kwocie 1000 zł,
  w pieniądzu najpóźniej do dnia 12 marca 2014r. na konto Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej, ul. Krasnystawska 52, nr PKO BP S.A. O/Łęczna nr 59 1020 3206 0000 8102 0051 4331.
 3. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium
  w formie, terminie i wysokości określonej w ust. 7 niniejszego ogłoszenia.
 4. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 5. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet zapłaty za zakupiony składnik majątkowy. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się bezzwłocznie przelewem.
 6. Termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 7. W przypadku uchylenia się oferenta od zawarcia umowy sprzedaży wpłacone wadium ulega przepadkowi.
 8. W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Dyrektor Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
 9. Przetarg ogłoszony zostanie z dniem 13 lutego 2014 r. na okres 1 miesiąca, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego, Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej oraz w inny zwyczajowo przyjęty sposób.
 10. Dodatkowe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Łęcznej ul. Krasnystawska 52, tel. 081 752 29 20.

Rozeznanie cenowe na zakup materiałów budowlanych dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łęcznej. ZP.272.1.3.2014

Łęczna, dnia 11.02.2014r.
ZP. 272.1.3.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie Uchwały Nr 589/2012 Zarządu Powiatu Łęczyńskiego z dnia 05 października 2012 roku w oparciu o art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. t.j. z 2013r. poz.907 z późn. zm.) w związku z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. , poz. 885 z późn. zm.) zwracam się
z zapytaniem ofertowym o cenę dostaw artykułów budowlanych, sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego zgłaszanych elektronicznie, faksem lub telefonicznie
w okresie od 17 luty do 28 luty 2014r., podanych w załączniku pn. szczegółowy formularz oferty.

Ilości wymienione w szczegółowym formularzu oferty poszczególnych artykułów budowlanych mogą być w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia zmieniane w górę lub
w dół w granicach ± 20% wartości oferty, bez zmiany cen jednostkowych art.
Ostateczne rozliczenie dostaw nastąpi fakturą z dostaw końcowych, z terminem płatności 14 dni od daty dostawy, potwierdzonej pisemnie protokołem odbioru towaru przez strony.

Zamawiający: Powiat Łęczyński – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łęcznej
z siedzibą: ul. Górnicza 3, 21-010 Łęczna.
NIP: 713-10-45-900, REGON: 430411233
Telefon: /081/ 462 25 89 Faks: /081/ 462 25 89
E-mail: t.olszak@powiatleczynski.pl

O udzielanie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy są właścicielami hurtowni lub sklepu z art. budowlanymi na terenie miasta Łęczna i okolic, którzy oferują dostawę materiałów budowlanych własnym transportem do miejsca wykonania remontu, tj. III piętro budynku
A-300 pod adresem: Aleja Jana Pawła II 95, 21-010 Łęczna.

Zapytania o przedmiot zamówienia:

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pani Teresa Olszak
– Główny Specjalista ds. zamówień publicznych , kontakt : 081-752-64-80
Sposób przygotowania oferty: wypełnić załączony formularz oferty szczegółowy i ogólny.

Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia 14.02.2014 r. godziny 10:00 w kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95A pok. 111 lub przesłać faksem na nr: /081/ 752-64-64 lub e-mailem: t.olszak@powiatleczynski.pl

Z poważaniem:

Załączniki:

 1. Formularz oferty szczegółowy;
 2. Formularz oferty ogólny.

Usługi naprawy i serwisu kserokopiarek dla Starostwa Powiatowego w Łęcznej

ZP.272.1.4.2014
ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie Zarządzenia Starosty Nr 75/2012 z dnia 09 października 2012 w oparciu o art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. t.j. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.)
w związku z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U.
z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę wykonania usługi serwisu naprawy, przeglądu oraz ceny dojazdu od siedziby Wykonawcy do Starostwa Powiatowego w Łęcznej, do następujących urządzeń kserujących:
1.XEROX WORK CENTRE 7556;
2.SHARP MX 2300N;
3.KYOCERA KM 1620;
4.TOSHIBA e-studio 3520C szt. 2;
5.Urządzenie wielofunkcyjne Triumf Adler TADC 2230;
6.Develop Ineo+451
7.Develop QC 2235
8.Konica 7130
Dopuszcza się złożenie oferty na jedno lub wszystkie urządzenia, warunkiem jest posiadanie bardzo dobrej znajomości usług serwisu naprawy w/w urządzeń.

Ofertę należy przedstawić bez uwzględniania kosztów zakupu niezbędnych materiałów do naprawy w/w urządzeń. Wybrany w niniejszym postępowaniu wykonawca będzie miał obowiązek przedstawienia oferty cenowej zakupu materiałów niezbędnych do naprawy w dwóch wersjach cenowo- materiałowych, do wyboru i akceptacji Zamawiającego.

Zamawiający będzie wymagał udzielenia gwarancji na wykonaną każdorazową naprawę urządzenia na okres nie krótszy niż 12 miesięcy oraz przegląd serwisowy na okres nie krótszy niż zalecana ilość wykonanych kopii przez producenta urządzenia. Każdą wykonanaą usługę Wykonawca będzie potwierdzał poprzez wypełnienie karty pracy, zgodnie z opracowanym wzorem udostępnionym wybranemu Wykonawcy.

Wymagany czas podjęcia usługi naprawy lub przeglądu serwisowego nie dłuższy niż 48 godzin od momentu zgłoszenia.

Zamawiający: Powiat Łęczyński – Starostwo Powiatowe w Łęcznej z siedzibą: 21-010 Łęczna,
ul. Aleja Jana Pawła II 95A
REGON: 43 10 29 168NIP: 713 23 98 078 Telefon: /081/ 752-64-80 Faks: /081/ 752-64-64
e-mail: t.olszak@powiatleczynski.pl

Zapytania o przedmiot zamówienia:

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pani Teresa Olszak – Gł. Specjalista ds. zamówień publicznych i remontów, tel. 81 752 64 80, e-mail: t.olszak@powiatleczynski.pl .

Sposób przygotowania oferty: złożyć ofertę cenową

Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia 18.02.2014 r godziny 12:00 w kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego
w Łęcznej Al. Jana Pawła II 95A pok. 111 lub przesłać faksem na nr: /081/ 752-64-64 lub e-mailem: t.olszak@powiatleczynski.pl

Termin realizacji usług serwisowych: od dnia 19.02.2014r. do 31.12.2014r.
Załączniki:
1.Formularz oferty,
2.Oświadczenie osoby fizycznej.

Z poważaniem
………………………………….
Łęczna dnia 12.02.2014r. Kierownik Jednostki