powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Dostawa energii elektrycznej dla Jednostek Organizacyjnych Powiatu Łęczyńskiego w latach 2021-2024 Nr sprawy IRP.272.4.14.2020

„Dostawa oleju opałowego lekkiego przeznaczonego do celów grzewczych dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podgłębokiem” Nr sprawy IRP.272.4.13.2020

Dostawa energii elektrycznej dla Jednostek Organizacyjnych Powiatu Łęczyńskiego w latach 2021-2024 Nr sprawy IRP.272.4.10.2020

INWENTARYZACJA PUNKTÓW OSNOWY WYSOKOŚCIOWEJ ORAZ WYKONANIE PROJEKTU TECHNICZNEGO MODERNIZACJI SZCZEGÓŁOWEJ OSNOWY WYSOKOŚCIOWEJ NA OBSZARZE POWIATU ŁĘCZYŃSKIEGO Nr sprawy IRP.272.4.12.2020

„ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I BIUROWEGO NA POTRZEBY CENTRUM OPIEKUŃCZO – MIESZKALNEGO W JASZCZOWIE” Nr sprawy: IRP.272.4.9.2020

„Zakup wraz z projektem, dostawą, rozładunkiem i montażem mebli na potrzeby Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego w Jaszczowie”