powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

„ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH NA POTRZEBY STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁĘCZNEJ”

Powiat Łęczyński – Starostwo Powiatowe w Łęcznej zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów określonych w Dziale III, rozdziale 6 „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi”, zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)

Wszystkie dokumenty dotyczące postępowania dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej:

https://spleczna.bip.e-zeto.eu/index.php?type=4&name=bt52&func=selectsite&value%5B0%5D=mnu7&value%5B1%5D=6

„SUKCESYWNE DOSTAWY DO SIEDZIBY ZAMAWIAJĄCEGO FABRYCZNIE NOWYCH ART. BIUROWYCH (ZADANIE NR 1), EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK, KSEROKOPIAREK, URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH ORAZ FAKSÓW WRAZ Z ODBIOREM ZUŻYTYCH TONERÓW (ZADANIE NR 2)”

„SUKCESYWNE DOSTAWY DO SIEDZIBY POWIATOWEGO ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W ŁĘCZNEJ ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH” IRP.272.4.17.2020

„SUKCESYWNE DOSTAWY DO SIEDZIBY MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA WYCHOWAWCZEGO W PODGŁĘBOKIEM ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH” IRP.272.4.16.2020

„KOMPLEKSOWA DOSTAWA ORAZ USŁUGI PRZESYŁOWE GAZU ZIEMNEGO DLA ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH W KIJANACH W LATACH 2021 – 2022″ Nr sprawy IRP.272.1.15.2020

Dostawa energii elektrycznej dla Jednostek Organizacyjnych Powiatu Łęczyńskiego w latach 2021-2024 Nr sprawy IRP.272.4.14.2020