powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

„SUKCESYWNE DOSTAWY DO SIEDZIBY ZAMAWIAJĄCEGO FABRYCZNIE NOWYCH ART. BIUROWYCH (ZADANIE NR 1), EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK, KSEROKOPIAREK, URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH ORAZ FAKSÓW WRAZ Z ODBIOREM ZUŻYTYCH TONERÓW (ZADANIE NR 2)”

„SUKCESYWNE DOSTAWY DO SIEDZIBY POWIATOWEGO ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W ŁĘCZNEJ ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH” IRP.272.4.17.2020

„SUKCESYWNE DOSTAWY DO SIEDZIBY MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA WYCHOWAWCZEGO W PODGŁĘBOKIEM ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH” IRP.272.4.16.2020

„KOMPLEKSOWA DOSTAWA ORAZ USŁUGI PRZESYŁOWE GAZU ZIEMNEGO DLA ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH W KIJANACH W LATACH 2021 – 2022″ Nr sprawy IRP.272.1.15.2020

Dostawa energii elektrycznej dla Jednostek Organizacyjnych Powiatu Łęczyńskiego w latach 2021-2024 Nr sprawy IRP.272.4.14.2020

„Dostawa oleju opałowego lekkiego przeznaczonego do celów grzewczych dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podgłębokiem” Nr sprawy IRP.272.4.13.2020