powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

rozeznanie cenowe na dostawy materiałów budowlanych w zakresie klei, fug, skrzydeł drzwiowych, itp. dla PPP Łęczna. ZP.272.1.11.2014

Łęczna, dnia 13.03.2014r.
ZP. 272.1.11.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie Uchwały Nr 589/2012 Zarządu Powiatu Łęczyńskiego z dnia 05 października 2012 roku w oparciu o art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. t.j. z 2013r. poz.907 z późn. zm.) w związku z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. , poz. 885 z późn. zm.) zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę dostawy materiałów budowlanych w zakresie klei, fug, skrzydeł drzwiowych, itp.

Zamawiający: Powiat Łęczyński – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łęcznej
z siedzibą: ul. Górnicza 3, 21-010 Łęczna.
NIP: 713-10-45-900, REGON: 430411233
Telefon: /081/ 462 25 89 Faks: /081/ 462 25 89
E-mail: t.olszak@powiatleczynski.pl

O udzielanie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy są właścicielami hurtowni lub sklepu z art. budowlanymi na terenie miasta Łęczna i okolic, którzy oferują dostawę materiałów własnym transportem do miejsca wykonania remontu, tj. III piętro budynku A-300 pod adresem: Aleja Jana Pawła II 95, 21-010 Łęczna w terminie od 18.03 do 04.04 2014r..

Zapytania o przedmiot zamówienia:

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pani Teresa Olszak
– Główny Specjalista ds. zamówień publicznych , kontakt : 081-752-64-80
Sposób przygotowania oferty: wypełnić załączony formularz oferty szczegółowy i ogólny.

Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia 17.03.2014 r. godziny 10:00 w kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95A pok. 111 lub przesłać faksem na nr: /081/ 752-64-64 lub e-mailem: t.olszak@powiatleczynski.pl

Z poważaniem:

Załączniki:

  1. Formularz oferty ogólny i szczegółowy;

zapytanie ofertowe o cenę dostawy materiałów budowlanych w zakresie płytek i armatury sanitarnej dla PPP Łęczna. zp.272.1.10.2014

Łęczna, dnia 13.03.2014r.
ZP. 272.1.10.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie Uchwały Nr 589/2012 Zarządu Powiatu Łęczyńskiego z dnia 05 października 2012 roku w oparciu o art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. t.j. z 2013r. poz.907 z późn. zm.) w związku z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. , poz. 885 z późn. zm.) zwracam się
z zapytaniem ofertowym o cenę dostawy materiałów budowlanych w zakresie płytek i armatury sanitarnej.

Zamawiający: Powiat Łęczyński – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łęcznej
z siedzibą: ul. Górnicza 3, 21-010 Łęczna.
NIP: 713-10-45-900, REGON: 430411233
Telefon: /081/ 462 25 89 Faks: /081/ 462 25 89
E-mail: t.olszak@powiatleczynski.pl

O udzielanie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy są właścicielami hurtowni lub sklepu z art. sanitarnymi i płytek glazurowych oraz gresu na terenie miasta Łęczna i okolic, którzy oferują dostawę materiałów własnym transportem do miejsca wykonania remontu, tj. III piętro budynku A-300 pod adresem: Aleja Jana Pawła II 95, 21-010 Łęczna w terminie od 18.03 do 04.04 2014r..

Zapytania o przedmiot zamówienia:

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pani Teresa Olszak
– Główny Specjalista ds. zamówień publicznych , kontakt : 081-752-64-80
Sposób przygotowania oferty: wypełnić załączony formularz oferty szczegółowy i ogólny.

Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia 17.03.2014 r. godziny 10:00 w kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95A pok. 111 lub przesłać faksem na nr: /081/ 752-64-64 lub e-mailem: t.olszak@powiatleczynski.pl

Z poważaniem:

Załączniki:

  1. Formularz oferty ogólny i szczegółowy;

zapytanie o zakup z dostawą kabin sanitarnych dla PPP Łęczna

Łęczna, dnia 03.03.2014r.
ZP. 272.1.7.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie Uchwały Nr 589/2012 Zarządu Powiatu Łęczyńskiego z dnia 05 października 2012 roku w oparciu o art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. t.j. z 2013r. poz.907 z późn. zm.) w związku z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. , poz. 885 z późn. zm.) zwracam się
z zapytaniem ofertowym o cenę wykonania i dostawy 1 sztuki zestawu 4 kabin sanitarnych typu 4MS o wymiarach: szerokość 100cm, głębokość 120 cm, drzwi szerokości 80 cm, stopy wysokości 15 cm ze stali nierdzewnej, całość
z wodoodpornego laminatu HPL w kolorze szarym, zawiasy samozamykające, (montaż we własnym zakresie).

Zamawiający: Powiat Łęczyński – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łęcznej
z siedzibą: ul. Górnicza 3, 21-010 Łęczna.
NIP: 713-10-45-900, REGON: 430411233
Telefon: /081/ 462 25 89 Faks: /081/ 462 25 89
E-mail: t.olszak@powiatleczynski.pl

O udzielanie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy są właścicielami firm, hurtowni lub sklepu, którzy oferują dostawę w/w kabin własnym transportem do miejsca wykonania remontu, tj. III piętro budynku A-300 pod adresem: Aleja Jana Pawła II 95, 21-010 Łęczna, w terminie do dnia 28.03.2014r. Kabiny wraz z dostawą powinny mieć załączony Atest Higieniczny i Klasyfikację Ogniową – wydane przez właściwe instytucje, potwierdzające iż kabiny są dopuszczone do użytku i wykonane z materiału trudno zapalnego.

Zapytania o przedmiot zamówienia:

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pani Teresa Olszak
– Główny Specjalista ds. zamówień publicznych , kontakt : 081-752-64-80
Sposób przygotowania oferty: wypełnić załączony formularz oferty szczegółowy i ogólny.

Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia 06.03.2014 r. godziny 10:00 w kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95A pok. 111 lub przesłać faksem na nr: /081/ 752-64-64 lub e-mailem: t.olszak@powiatleczynski.pl

Z poważaniem:

Załączniki:

  1. Formularz oferty;

rozeznanie cenowe na wykonanie usług elektrycznych dla PPP Łęczna

Łęczna, dnia 03.03.2014r. ZP. 272.1.8.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie Uchwały Nr 589/2012 Zarządu Powiatu Łęczyńskiego z dnia 05 października 2012 roku w oparciu o art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. t.j. z 2013r. poz.907 z późn. zm.) w związku z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. , poz. 885 z późn. zm.) zwracam się
z zapytaniem ofertowym o cenę wykonania usług elektrycznych w zakresie: demontażu istniejącego oświetlenia (20 szt), gniazdek 230V (8 szt) i wyłączników
(2 szt) oraz montaż nowego oświetlenia rastrowego zatynkowego 4x18VEVG (szt. 6szt), gniazdek 230V (8 szt) i wyłączników (2 szt).

Zamawiający: Powiat Łęczyński – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łęcznej
z siedzibą: ul. Górnicza 3, 21-010 Łęczna.
NIP: 713-10-45-900, REGON: 430411233
Telefon: /081/ 462 25 89 Faks: /081/ 462 25 89
E-mail: t.olszak@powiatleczynski.pl

O udzielanie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają stosowne uprawnienia elektryczne do wykonywania montażu przedmiotu zamówienia. Usługi należy wykonać w miejscu wskazanym przez Zamawiającego pod adresem: III piętro budynku
A-300, Aleja Jana Pawła II 95, 21-010 Łęczna, w terminie do dnia 20.03.2014r.

Zapytania o przedmiot zamówienia:

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pani Teresa Olszak
– Główny Specjalista ds. zamówień publicznych , kontakt : 081-752-64-80
Sposób przygotowania oferty: wypełnić załączony formularz oferty szczegółowy i ogólny.

Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia 06.03.2014 r. godziny 10:00 w kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95A pok. 111 lub przesłać faksem na nr: /081/ 752-64-64 lub e-mailem: t.olszak@powiatleczynski.pl

Z poważaniem:

Załączniki:

  1. Formularz oferty;

wynik zapytania ofertowego na zakup art. malarskich i wykładziny pcv dla PPP w Łęcznej

ZP.272.1.6.2014

Załącznik Nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 14 tys. euro

NOTATKA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro

1 Opis przedmiotu zamówienia:
Dostawa artykułów malarskich in wykładziny pcv, sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego zgłaszanych elektronicznie, faksem lub telefonicznie w okresie od 28 luty do 14 marca 2014r., podanych w załączniku pn. szczegółowy formularz oferty dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łęcznej. CPV: 448000000-8
2.Wartość zamówienia oszacowano w dniu 21.02.2014r. na kwotę 11 382,12 zł netto co stanowi równowartość 2 694,06 euro (1euro = 4,2249 zł) na podstawie przedmiotowego rozporządzenia, cena brutto 13 474,14 zł.

  1. W dniu 24.02.2014r. zwrócono się do 3 niżej wymienionych wykonawców z zapytaniem ofertowym:
  2. PW. CHIL Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 16, tel/fax 81 752 30 11, e-mail: chil@chil.pl
  3. Dom-Top Piłsudskiego 15, 21-010, Łęczna, tel. 81 462 85 23, e-mail:
    sklep@dom-top.pl
  4. FH DANKOL Danuta Plechawska, ul. Średnia 24, 21-010 Łęczna, e-mail: piotr.plechawski@wp.pl
  5. PHU.NERON Marianna Osipiuk- Maciąg, 20-713 Lublin, ul. Wertera 63, tel. 81 469 19 69, fax 81 469 16 69, e-mail: domalowany@ralston.pl
    oraz zamieszczono zapytanie ofertowe na stronie: www.powiatleczynski.pl w zakładce zamówienia do 14 tys. euro.
    Zapytanie skierowano faksem, mailem, telefonicznie (właściwe podkreślić).
  6. Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia (cena oraz inne istotne elementy ofert):
  7. PW. CHIL Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 16, tel/fax 81 752 30 11, e-mail: chil@chil.pl
    – cena oferty netto 9 339,03 zł plus VAT, tj. cena brutto 11 487,01 zł,
  8. W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie:
    PW. CHIL Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 16, tel/fax 81 752 30 11, e-mail: chil@chil.pl
    – za cenę brutto 11 487,01 zł
  9. Uzasadnienie wyboru:
    Oferta spełnia oczekiwania Zamawiającego, jest kompletna i najkorzystniejsza pod
    względem ceny.
  10. Postępowanie prowadził: Teresa Olszak – gł. specjalista ds. zamówień publicznych.

ZATWIERDZAM……………………………………………………………..
(podpis kierownika jednostki)

zapytanie ofertowe na art. malarskie i wykładzinę pcv dla PPP w Łęcznej

Łęczna, dnia 24.02.2014r.
ZP. 272.1.6.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie Uchwały Nr 589/2012 Zarządu Powiatu Łęczyńskiego z dnia 05 października 2012 roku w oparciu o art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. t.j. z 2013r. poz.907 z późn. zm.) w związku z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. , poz. 885 z późn. zm.) zwracam się
z zapytaniem ofertowym o cenę dostaw artykułów malarskich i wykładziny PCV, sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego zgłaszanych elektronicznie, faksem lub telefonicznie w okresie od 28 luty do 14 marca 2014r., podanych w załączniku pn. szczegółowy formularz oferty.

Ilości wymienione w szczegółowym formularzu oferty poszczególnych artykułów malarskich i wykładziny PCV mogą być w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia zmieniane w górę lub
w dół w granicach ± 20% wartości oferty, bez zmiany cen jednostkowych art.
Ostateczne rozliczenie dostaw nastąpi fakturą z dostaw końcowych, z terminem płatności 14 dni od daty dostawy, potwierdzonej pisemnie protokołem odbioru towaru przez strony.

Zamawiający: Powiat Łęczyński – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łęcznej
z siedzibą: ul. Górnicza 3, 21-010 Łęczna.
NIP: 713-10-45-900, REGON: 430411233
Telefon: /081/ 462 25 89 Faks: /081/ 462 25 89
E-mail: t.olszak@powiatleczynski.pl

O udzielanie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy są właścicielami hurtowni lub sklepu z art. malarskimi i wykładzinami na terenie miasta Łęczna i okolic, którzy oferują dostawę materiałów własnym transportem do miejsca wykonania remontu, tj. III piętro budynku A-300 pod adresem: Aleja Jana Pawła II 95, 21-010 Łęczna.

Zapytania o przedmiot zamówienia:

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pani Teresa Olszak
– Główny Specjalista ds. zamówień publicznych , kontakt : 081-752-64-80
Sposób przygotowania oferty: wypełnić załączony formularz oferty szczegółowy i ogólny.

Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia 27.02.2014 r. godziny 10:00 w kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95A pok. 111 lub przesłać faksem na nr: /081/ 752-64-64 lub e-mailem: t.olszak@powiatleczynski.pl

Z poważaniem:

Załączniki:

  1. Formularz oferty szczegółowy;
  2. Formularz oferty ogólny.