powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

„Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania poscaleniowego obrębu Grądy, Kocia Góra, Zezulin Drugi, Zezulin Niższy i Zezulin Pierwszy, jednostka ewidencyjna Ludwin, powiat łęczyński” Nr sprawy IRP.272.4.21.2019

„TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OŚRODKA REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZEGO W ŁĘCZNEJ” Nr sprawy IRP.272.4.20.2019

„PRZEGLĄD, INWENTARYZACJA I KONSERWACJA SZCZEGÓŁOWEJ OSNOWY GEODEZYJNEJ NA OBSZARZE GMINY LUDWIN. WYKONANIE PROJEKTU MODERNIZACJI SZCZEGÓŁOWEJ POZIOMEJ OSNOWY GEODEZYJNEJ DLA GMINY LUDWIN, POWIAT ŁĘCZYŃSKI” Nr sprawy IRP.272.4.18.2019

SIWZ z załącznikami do postępowania pn.:„ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA DO PRACOWNI PRODUKCJI ROLNICZEJ NA POTRZEBY ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH W KIJANACH” Nr sprawy IRP.272.4.17.2019