powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

„TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OŚRODKA REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZEGO W ŁĘCZNEJ” Nr sprawy: IRP.272.4.16.2019

„TERMOMODERNIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH W KIJANACH – INSTALACJA C.O. W BUDYNKU GŁÓWNYM SZKOŁY.” Nr sprawy IRP.272.4.15.2019

„TERMOMODERNIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH W KIJANACH – BUDYNEK INTERNATU” Nr sprawy: IRP.272.4.13.2019

Modyfikacja treści SIWZ Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup dostawę i instalację wyposażenia komputerowego z oprogramowaniem, zestawem multimedialnym i urządzeniem wielofunkcyjnym do pracowni kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Rolniczych według podziału na 4 zadania. Nr. Sprawy IRP.272.4.9.2019

IRP.272.4.9.2019                                                                                 Łęczna, dnia 11.06.2019r.

Wykonawcy  (wszyscy)

INFORMACJA DO ZAINTERESOWANYCH WYKONAWCÓW

CZYTAJ…