powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Sprzedaż i dostawa odzieży roboczej dla uczniów –stażystów skierowanych na staże zawodowe przez Zespół Szkół nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie. Nr Sprawy: IRP.272.1.25.2019

Znak sprawy: IRP.272.1.25.2019

Notatka służbowa rozeznania rynku

W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro  w ramach projektu pn.: „Ciekawsza nauka w Bolivarze – łatwiejszy start zawodowy” współfinansowanego przez Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WL na lata 2014-2020

CZYTAJ…