powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Notatka z wyboru oferty w postępowaniu na zakup i sukcesywne dostawy drobiu do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej

PZAZ.XI.272.1.14.2017
Notatka z wyboru oferty w postępowaniu na zakup i sukcesywne dostawy drobiu do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2014
z dnia 16 kwietnia 2014 r.
Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej

Notatka służbowa
W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro
1.Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywne dostawy drobiu do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) kod CPV: 15131500-0, dotyczy: dostaw/usług/robót budowlanych*
2.Określenie szacunkowej wartości zamówienia brutto:
Wartość zamówienia oszacowano na kwotę 39 000,00 zł netto co stanowi równowartość 9 341,54 euro (1 euro = 4,1749 zł.) na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.
Szacunkowa wartość brutto zamówienia: 40 950,00 zł.
3.Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w planie finansowym Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej w danym roku budżetowym ( dział, rozdział):
Dział: 852, Rozdział: 85295 § 4220 numer zadania 3.15
Źródła finansowania: środki z działalności gospodarczej
4.Wykaz zawierający wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe:
1) INDYKPOL S.A. Centrum Dystrybucyjne, ul. Gospodarcza 33, 20-211 Lublin,
e-mail: indykpolpl@o2.pl
2) LADROS S.C., Łuszczów Drugi 2, 20-258 Łuszczów Drugi e-mail: biuro@ladros.pl
3) KABANOS Sp.J. Hurtownia Wędlin Lublin, ul. Mełgiewska 20a, 20-234 Lublin
e-mail:kabanos@kabanos.lublin.pl
4) Publimar Sp. J. Lucjan Staniszewski i Spółka, ul. Związkowa 10, 20-148 Lublin
e-mail: biuro@publimar.pl
5) SOLIDEZ Sp. z o.o., ul. Bukowa 2, Turka, 20-258 Lublin 62
e-mail:daniel.matysek@solidez.pl

5.Wykaz uzyskanych ofert, na kwotę brutto:
1) KABANOS Sp. J., Robert Kmiecicki, Zdzisław Czuba ul. Pod Borem 8, 26-004 Bieliny, Czaplów, Filia 20-234 Lublin, ul Mełgiewska 20A
oferta na kwotę brutto 40 663,40 zł., ofercie przyznano 100 punktów

6.Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą pod względem ceny lub przedstawiającej najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, cenę złotych netto i brutto zamówienia zleconego oraz uzasadnienie wyboru oferty:

KABANOS Sp. J., Robert Kmiecicki, Zdzisław Czuba ul. Pod Borem 8, 26-004 Bieliny, Czaplów, Filia 20-234 Lublin, ul Mełgiewska 20A
oferta na kwotę netto: 38 848,00 zł, kwotę brutto 40 663,40 zł., ofercie przyznano 100 punktów

Oferta spełnia wymagania Zamawiającego, jest korzystna pod względem finansowym i kompletna w oparciu o aktualne przepisy prawa.

mgr Małgorzata Paprota Dyrektor

 • – niepotrzebne skreślić

Notatka z wyboru oferty w postępowaniu na zakup i sukcesywne dostawy mrożonek do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej

PZAZ.XI.272.1.17.2017
Notatka z wyboru oferty w postępowaniu na zakup i sukcesywne dostawy mrożonek do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2014
z dnia 16 kwietnia 2014 r.
Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej

Notatka służbowa
W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro
1.Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywne dostawy mrożonek do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) kod CPV: 15331170-9, dotyczy: dostaw/usług/robót budowlanych*
2.Określenie szacunkowej wartości zamówienia brutto:
Wartość zamówienia oszacowano na kwotę 32 000,00 zł netto co stanowi równowartość 7 664,85 euro (1 euro = 4,1749 zł.) na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.
Szacunkowa wartość brutto zamówienia: 33 600,00 zł.
3.Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w planie finansowym Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej w danym roku budżetowym ( dział, rozdział):
Dział: 852, Rozdział: 85295 § 4220 numer zadania 3.15
Źródła finansowania: środki z działalności gospodarczej
4.Wykaz zawierający wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe:
1) Agram S.A., ul. Mełgiewska 104, Lublin, e-mail: sekretariat@agram.pl
2) Drimpol Sp. z o.o. o/Lublin, Elizówka 60A, 21-003 Elizówka
e-mail: lublin@drimpol.com.pl
3) Iglotex – Łukasz Sp. z. o. o., ul. Wł. Grabskiego 23, 20-330 Lublin
e-mail: iglotex@iglotex.com.pl; bok.lublin@iglotex.com.pl
5.Wykaz uzyskanych ofert, na kwotę brutto:
1) Iglotex – Łukasz Sp. z. o. o., Porosły 9, 16-070 Choroszcz, Filia w Lublinie, ul. Wł. Grabskiego 23, 20-330 Lublin
oferta na kwotę brutto 32 485,11 zł., ofercie przyznano 100 punktów

6.Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą pod względem ceny lub przedstawiającej najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, cenę złotych netto i brutto zamówienia zleconego oraz uzasadnienie wyboru oferty:

Iglotex – Łukasz Sp. z. o. o., Porosły 9, 16-070 Choroszcz, Filia w Lublinie, ul. Wł. Grabskiego 23, 20-330 Lublin
oferta na kwotę netto 30 938,20 zł, kwotę brutto 32 485,11 zł., ofercie przyznano 100 punktów
Oferta spełnia wymagania Zamawiającego, jest korzystna pod względem finansowym i kompletna w oparciu o aktualne przepisy prawa.

mgr Małgorzata Paprota Dyrektor

 • – niepotrzebne skreślić

Notatka z wyboru oferty w postępowaniu na zakup i sukcesywne dostawy artykułów rolno-spożywczych, warzyw i owoców do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej

PZAZ.XI.272.1.13.2017

Notatka z wyboru oferty w postępowaniu na zakup i sukcesywne dostawy artykułów rolno-spożywczych, warzyw i owoców do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2014
z dnia 16 kwietnia 2014 r.
Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej

Notatka służbowa
W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro

1.Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywne dostawy artykułów rolno-spożywczych, warzyw i owoców do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) kod CPV: 15331000-7, CPV: 15300000-1, dotyczy: dostaw/usług/robót budowlanych*

2.Określenie szacunkowej wartości zamówienia brutto:
Wartość zamówienia oszacowano na kwotę 97 000,00 zł netto co stanowi równowartość 23 234,09 euro (1 euro = 4,1749 zł.) na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.
Szacunkowa wartość brutto zamówienia: 103 305,00 zł.

3.Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w planie finansowym Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej w danym roku budżetowym ( dział, rozdział):
Dział: 852, Rozdział: 85295 § 4220 numer zadania 3.15
Źródła finansowania: środki z działalności gospodarczej

4.Wykaz zawierający wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe:
1) SŁABEK S.C. , ul. Gościnna 9/20, 20-532 Lublin
e-mail: tomekslabek@wp.pl
2) TOMIK, Elizówka 65, 21-003 Ciecierzyn
e-mail: tomik@tomik.info
3) TYMWAR, Elizówka 65, 21-003 Ciecierzyn
e-mail: tymwar@wp.pl
4) WIGANT S.C. Marcin Całka Artur Drąg, Ciechanki 22a, 21-013 Puchaczów
e-mail : wigant@o2.pl
5) ARPOS Sp. J. Beata Mazurek, Marek Ogórek, ul. Pasternik 8, 21-010 Łęczna
e-mail : marko196507@interia.pl

5.Wykaz uzyskanych ofert, na kwotę brutto:
1) TYMWAR, Elizówka 65, 21-003 Ciecierzyn
oferta na kwotę brutto 18 611,00 zł., oferta zawiera błąd w obliczeniu ceny została podana niewłaściwa (nieistniejąca) stawka podatku VAT w wysokości 3% w pozycji nr 52 szczegółowego formularza potrzeb – załącznik nr 2, w związku z tym została odrzucona.
2) TOMIK Tomasz Jarosław Duda, Elizówka 65, 21-003 Ciecierzyn
oferta na kwotę brutto 101 591,43 zł., ofercie przyznano 100 punktów

6.Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą pod względem ceny lub przedstawiającej najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, cenę złotych netto i brutto zamówienia zleconego oraz uzasadnienie wyboru oferty:

TOMIK Tomasz Jarosław Duda, Elizówka 65, 21-003 Ciecierzyn
oferta na kwotę netto: 96 472,00 zł, kwota brutto: 101 591,43 zł., ofercie przyznano 100 punktów

Oferta spełnia wymagania Zamawiającego, jest korzystna pod względem finansowym i kompletna w oparciu o aktualne przepisy prawa.

mgr Małgorzata Paprota Dyrektor

 • – niepotrzebne skreślić

Zapytanie ofertowe: na opiekę informatyczną dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej

PZAZ.XI.272.1.18.2017 Łęczna, dn.28.12.2017r.

Zapytanie ofertowe:
na opiekę informatyczną dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej
I. Zamawiający:
Powiat Łęczyński-Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej
ul. Krasnystawska 52,
21-010 Łęczna
Tel/fax: (081) 752-29-20
e-mail: pzazleczna@wp.pl
https://powiatleczynski.pl lub http://zaz.leczna.pl

zaprasza do złożenia oferty na opiekę informatyczną dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej CPV: 30213000-5, 30213100-6

II. Tryb: Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz.1579) oraz na podstawie Zarządzenia 3/2014 Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, udostępnionym na stronie internetowej: www.powiatleczynski.pl, www.zaz.leczna.pl

III. Opis przedmiotu zamówienia:
1)Miesięczna kwota opieki informatycznej wg CPV: 30213000-5, 30213100-6,
2)Ilość stanowisk komputerowych – 13 wraz z dodatkowym sprzętem w tym (drukarki, fax, skaner), sprzęt przenośny (laptop – 2 szt.) oraz sprzęt multimedialny.
3) Zakres zadań objętych opieką informatyczną:
a)Korzystanie z konsultacji telefonicznych, za pośrednictwem Internetu oraz pomocy technicznej z użyciem dostępu zdalnego, jeżeli połączenie internetowe Zamawiającego na to pozwala;
b)Administracja serwerami, sieciami komputerowymi, stacjami roboczymi i urządzeniami peryferyjnymi, nadzór nad ich bezawaryjną pracą;
c)Zarządzanie systemem Windows Server 2012 R2. Wymagana certyfikacja MSCA dla Windows Server w wersji 2012.
d)Centralne zarządzanie użytkownikami i uprawnieniami – Active Directory. Wymagana certyfikacja Windows Server Active Directory, Configuring.
e)Aktualizacja danych związanych z polityką bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych i informacji (ASI), zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.
o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016r. poz. 922),
f)Zarządzanie sieciowym systemem kopii zapasowych, poprawne zabezpieczenie oraz okresowe odtwarzanie danych.
g)Usunięcie awarii sprzętu, oprogramowania, w przypadku stwierdzenia błędu systematycznego w funkcjonowaniu sprzętu lub oprogramowania;
h)Usunięcie awarii sprzętu, oprogramowania powstałego z winy Zamawiającego lub wskutek wypadków losowych;
i)Doradztwo w zakresie rozbudowy infrastruktury informatycznej, reinstalację oprogramowania, instalowanie dodatkowych oraz nowych instalacji oprogramowania;
j)Doradztwo i udzielanie konsultacji w zakresie podejmowania przez Zamawiającego projektów informatycznych oraz zarządzanie usługami IT. Wymagane certyfikacje ITIL Foundation i Prince2 Foundation.
k)Bieżące optymalizowanie konfiguracji oprogramowania i sprzętu komputerowego, uwzględniające potrzeby Zamawiającego;
l)Weryfikowanie stosowanych zabezpieczeń, usuwanie wirusów komputerowych oraz zapobieganie infekcjom;
m)Bieżąca inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania.
n)Modernizacja i instalacja okablowania sieciowego. Wymagana certyfikacja dla systemu okablowania strukturalnego (instalator, projektant).
o)Gwarantowany czas reakcji na wezwanie w sytuacjach awaryjnych wynosi do 6 godzin od chwili wezwania telefonicznego i będą one uwzględnione do rozliczenia miesięcznego,
p)Liczba godzin usług informatycznych będzie wynosić 7 na miesiąc. Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym ustali godziny i dni dyżurów w siedzibie Zamawiającego,
q)Wykonawca może rozliczyć część godzin w formie zdalnej w sytuacji wykonywania prac administracyjnych na serwerze, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym,
w sytuacji, gdy nie ma możliwości wykonania tego typu działań w czasie godzin pracy Zakładu.
r)Opieka informatyczna będzie odbywać się w soboty oraz w niedziele i święta w sytuacji awarii sprzętu,
s)Inne naprawy, konserwacje czy zabezpieczenia sprzętu zlecone przez Zamawiającego.

IV. Termin wykonania zamówienia: Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2019r.

V. Warunki udziału w postępowaniu: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: a) posiadania uprawnienia niezbędnego do wykonania przedmiotowego zamówienia; Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełnienia tego warunku
b. posiadania niezbędnej wiedzy i wymaganego doświadczenia i w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, lub jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonania z należytą starannością co najmniej 3 usług obejmujących swym zakresem obsługę informatyczną według opisu przedmiotu Zamówienia Zamawiającego których należyte wykonanie potwierdzą dokumentami załączonymi do oferty.
VI. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:
a) Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się: mailowo, w formie pisemnej. Dokumenty będą przekazywane drogą elektroniczną lub pocztową.
b) Małgorzata Paprota – Dyrektor PZAZ tel. /81/ 752 29 20, fax: /081/ 752 29 20,
e-mail: pzazleczna@wp.pl

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, które muszą dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu zawarte w treści formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty;
b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.

VIII. Opis sposobu przygotowania ofert: Wykonawca powinien przygotować ofertę w języku polskim na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1.
Do oferty przygotowanej zgodnie z formularzem ofertowym ( załącznik nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty) Wykonawca załącza:
a) zaakceptowany wzór umowy ( załącznik nr 2 do Zaproszenia do złożenia oferty),
b) oświadczenie o przygotowaniu zawodowym do wykonywania usług informatycznych,
c) referencje potwierdzające wykonanie usług oraz certyfikacje: MSCA dla Windows Server w wersji 2012, Windows Server Active Directory, Configuring, ITIL i Prince2, certyfikacja dla systemu okablowania strukturalnego (instalator, projektant)- kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione albo upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną. Oferta powinna być dostarczona w formie elektronicznej (skan dokumentu przesłany na adres: pzazleczna@wp.pl), lub pocztą do siedziby Zamawiającego,
ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna
IX. Miejsce oraz termin składania ofert:
a) Ofertę należy złożyć w Siedzibie Zamawiającego do dnia 9.01.2018 r. do godziny 10.00. Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą uwzględniane.
b) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
c) W toku dokonywania badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
X. Termin związania ofertą – 30 dni od upływu terminu od składania ofert.
XI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
Cena ofertowa brutto – waga 100 %.
Ocena ofert: S = ( Cmin / Cof..) x 100
S – ilość punktów przyznanych danej ofercie.
Cmin – najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert,
Cof. – zaoferowana cena danej oferty
CENA = 100 punktów
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, zawierająca wszystkie wymagane załączniki złożona przez Wykonawcę spełniającego wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz zawierająca najniższą cenę ofertową (oferta otrzyma maksymalną ilość – 100 pkt.) Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie niższą ilość punktów.

XII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia: Nie dotyczy
XIII. Istotne dla Stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:
Zmiany w umowie mogą być dokonywane w przypadku:
1)zmiany dotyczącej stawki podatku VAT, która zostanie wprowadzona w trakcie roku obowiązywania umowy,
2)zmiany organów uprawnionych do reprezentacji zarówno Zamawiającego, jak
i Wykonawcy, danych adresowych stron umowy lub innych danych, które
w umowie mają charakter czysto informacyjny (np. numer konta bankowego).
3)zmiany podwykonawcy, zaakceptowanego przez Zamawiającego, któremu Wykonawca w trakcie realizacji umowy powierzył zakres realizacji dostaw objętych przedmiotem zamówienia

XIV. Postanowienia końcowe
1.Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podawania przyczyny.
2.W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.
3.Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

Małgorzata Paprota Dyrektor PZAZ

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1)
 2. Wzór umowy (załącznik nr 2)

Zapytanie ofertowe o przedstawienie ceny za weryfikację dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w PODGiK w Łęcznej.

GKN.272.1.33.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE
Starosty Łęczyńskiego z dnia 22.12.2017 r.

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) i zarządzenia nr 75/2016 Starosty Łęczyńskiego z dnia 19 września 2016 r. zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny za weryfikację dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w PODGiK w Łęcznej.
Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Łęcznej z siedzibą ul. Aleja Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna
REGON: 431029168 NIP: 713-23-98-078
telefon: (81) 53-15-220, faks: (81) 752-64-64
e-mail: geodezja@powiatleczynski.pl

Przedmiot zamówienia:
Weryfikacja zbiorów danych i innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii, a w szczególności dotyczącymi:
1)wykonywania pomiarów, o których mowa w art.2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2101) oraz opracowywania wyników tych pomiarów;
2)kompletności przekazywanych wyników wykonanych prac geodezyjnych lub kartograficznych.

1.Opis przedmiotu zamówienia:
1)przedmiotem zamówienia jest bieżące dokonywanie weryfikacji opracowań prac geodezyjnych lub kartograficznych przekazywanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie prac geodezyjnych i kartograficznych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzonego przez Starostę Łęczyńskiego, a w szczególności operatów technicznych powstałych w wyniku wykonywania prac geodezyjnych lub kartograficznych mających na celu:
a)tworzenie, weryfikację lub aktualizację baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3, 7 i 10 oraz ust. 1b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,
b)opracowanie dokumentacji na potrzeby postępowań sądowych, lub administracyjnych dotyczących nieruchomości (podziały nieruchomości, scalenia
i podziały nieruchomości, rozgraniczenia nieruchomości, scalenia i wymiany gruntów, regulacja stanów prawnych nieruchomości),
c)opracowanie dokumentacji dotyczącej nieruchomości na potrzeby czynności cywilno-prawnych,
d)wznowienie znaków granicznych, wyznaczenie punktów granicznych lub ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych,
e)opracowanie dokumentacji zawierającej wyniki gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
f)geodezyjną inwentaryzację obiektów budowlanych,
g)wytyczenie budynku lub sieci uzbrojenia terenu,
h)wykonanie map i innych dokumentów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 43 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.
z 2017 r. poz. 1332, z późn. zm.).
2)w ramach zamówienia wykonawca dokona weryfikacji w zakresie:
a)przestrzegania zasad wykonania prac;
b)osiągnięcia wymaganych dokładności;
c)zgodności opracowania ze standardami technicznymi dotyczącymi geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie;
d)spójności topologicznej informacji dostarczanej przez wykonawcę
z informacjami uzyskanymi z ośrodka w trakcie realizacji pracy;
e)kompletności przekazywanych materiałów,
3)wynik z przeprowadzonej weryfikacji Wykonawca utrwali w protokole, o którym mowa w § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
4)w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wynikających z braków
w przekazywanej dokumentacji lub opracowanej z naruszeniem przepisów prawa, Wykonawca sporządzi protokół z wynikiem weryfikacji negatywnym, a po usunięciu nieprawidłowości sporządzi protokół z wynikiem weryfikacji pozytywnym lub w przypadku nieusunięcia usterek ponownie protokół z wynikiem weryfikacji negatywnym,
5)jeżeli nie zostanie uwzględnione pisemne stanowisko wykonawcy prac geodezyjnych do negatywnego wyniku weryfikacji, należy opracować projekt decyzji administracyjnej o odmowie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub innych materiałów sporządzonych przez tego wykonawcę,
6)operaty techniczne do weryfikacji będą przekazywane Wykonawcy przez pracownika PODGiK w Łęcznej; po dokonaniu weryfikacji operaty wraz z protokołami będą zwracane osobie przekazującej,
7)Wykonawca zobowiązany będzie prowadzić wykaz operatów podlegających weryfikacji, w którym będą wpisywane operaty przekazywane przez Zamawiającego do weryfikacji w sposób umożliwiający ich identyfikację; wykaz powinien zawierać datę przekazania operatu przez Zamawiającego, datę weryfikacji operatu przez Wykonawcę oraz datę przekazania operatu Zamawiającemu po weryfikacji.

2.Termin i miejsce wykonywania zamówienia
Zlecone czynności wykonywane będą w okresie od dnia 05.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r., w taki sposób, aby okres od złożenia dokumentacji geodezyjnej w PODGiK do zakończenia weryfikacji nie przekroczył 10 dni roboczych.

3.Rozliczenie zamówienia
1)rozliczenie za wykonaną pracę będzie wynikać z iloczynu ilości sporządzonych protokołów weryfikacji i opracowanych projektów decyzji administracyjnych oraz ceny jednostkowej przedstawionej przez Oferenta za sporządzenie jednego protokołu weryfikacji operatu technicznego lub opracowanego projektu decyzji;
2)nie będą rozróżniane operaty ze względu na rodzaj pracy geodezyjnej lub wielkości opracowania, przyjmując za podstawę określenia ceny jednostkowej operat statystyczny wynikający z analizy struktury dokumentacji wpływającej w 2017 r. do PODGiK w Łęcznej;

4.Weryfikacji dokumentacji mogą dokonywać Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie pomiarów sytuacyjno – wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych, rozgraniczeń i podziałów nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych, o których mowa w art. 43 pkt 1 i 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
5.Ilość dokumentacji wpływającej do zasobu w 2017 roku stanowiąca ewentualną podstawę do określenia ceny jednostkowej za sporządzenie jednego protokołu weryfikacji operatu i orientacyjnego zakresu ilościowego zlecenia przedstawia się następująco:
W roku 2017 r. wpłynęło do PODGiK w Łęcznej około 1490 operatów, w tym dotyczące:
1)opracowania dokumentacji na potrzeby postępowań sądowych lub administracyjnych (podziały nieruchomości, scalenia gruntów, regulacje stanów prawnych nieruchomości itp. ) – 260 operatów,
2)opracowania dokumentacji dotyczącej aktualizacji baz danych ewidencji gruntów i budynków w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów – 10 operatów
3)opracowania dokumentacji dotyczącej aktualizacji baz danych, w zakresie GESUT, BDOT 500 (wytyczenia, inwentaryzacja powykonawcza) – 730 operatów,
4)opracowania map do celów projektowych – 490 operatów.
6.Zapytania o przedmiot zamówienia:

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Stanisław Dylewski, tel. (81) 53-15-220 lub Andrzej Fiutka, tel. (81) 53-15-212.
7.Sposób przygotowania oferty: wypełnić załączony formularz
8.Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia 03 stycznia 2018 r.. do godz. 1300 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej, ul. Aleja Jana Pawła II 95A, pok. 7 lub przesłać faksem na nr: (81) 752-64-64 lub e-mailem: geodezja@powiatleczynski.pl

Kryterium wyboru oferty: cena 100%.

Łęczna, dnia 22.12.2017 r..

Notatka z postępowania na:Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęcznej za rok obrotowy 2017 i 2018, obejmujący okres od 01.01.2017 r.do 31.12.2017 i od 01.01.2018 r.do 31.12.2018 r.

IPR.272.1.43.2017Załącznik Nr 2 do Regulaminu
udzielania zamówień publicznych,
których wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych polskich równowartości kwoty
30 tys. euro

NOTATKA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
  Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęcznej za rok obrotowy 2017 i 2018, obejmujący okres od 01.01.2017 r.do 31.12.2017 i od 01.01.2018 r.do 31.12.2018 r.
  CPV: 79210000-9- usługi księgowe i audytorskie.
 2. Wartość zamówienia oszacowano w dniu 28.11.2017 r. na kwotę 10 000,00 zł netto
  co stanowi równowartość 2.395,27 euro (1euro = 4,1749 zł),tj. 12.300,00 zł. brutto na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r., poz.2254).
  Termin składania ofert: 18.12.2017r. do godz. 10:00
 3. W dniu 11.12.2017 r. zwrócono się do 3 niżej wymienionych wykonawców z zapytaniem ofertowym:
 4. Biuro Biegłych Rewidentów „EKO-BILANS” Sp. z o.o., ul. POW 29/3, 90-248 Łódź, tel/fax.: 42 631 95 36/ 42 631 98 66, e-mail: office@eko-bilans.com.pl
 5. B.FRIEND Sp. z o.o. ,ul. WARSZAWA ulica UL. STEFANA ŻEROMSKIEGO nr domu 19 nr lokalu 2 kod pocztowy 01-882 e-mail: ala.b@friend.pl
  3 BILANS-REWID-STANDARD” Biegli Rewidenci i Doradcy Finansowi Sp. z o.o. ul. Opinogórska 4 lok. 35, 04-039 Warszawa, tel/fax: 22 813 33 81, e-mail: biegli@brs-biegli.pl
 6. BFA AUDYT ul. Puławska 53802-884 Warszawa, e-mail: bfa@bfa-audyt.waw.pl
  Ponadto zamieszczono zapytanie na stronie internetowej pod adresem: www.powiatleczynski.pl w zakładce zamówienia publiczne, w zakładce zamówienia do
  30 tys. euro.
  Zapytanie skierowano faksem, mailem (właściwe podkreślić).
 7. Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia (cena oraz inne istotne elementy ofert):
  1) Sadowski Wojciech Biuro Audytorskie, ul. Chopina 24/17, 20-023 Lublin, tel./fax:
  81 469 17 98, e-mail: biuro@biuroaudytorskie.pl; oferta na kwotę 6 341,45 zł netto
  plus 23% VAT, tj. 7 800,00 zł brutto za rok obrotowy 2017, oferta na kwotę 6 341,46 zł netto plus 23% VAT, tj. 7 800,00 zł brutto za rok obrotowy 2018.
  Deklarowany termin realizacji przedmiotu zamówienia : do 15 marca 2018r.
  2) Biuro Biegłych Rewidentów „EKO-BILANS” Sp. z o.o., ul. POW 29/3, 90-248 Łódź, tel/fax.: 42 631 95 36/ 42 631 98 66, e-mail: office@eko-bilans.com.pl; oferta na kwotę 6 300,00 zł netto plus 23% VAT, tj. 7 749,00 zł brutto za rok obrotowy 2017, oferta na kwotę 6 200,00 zł netto plus 23% VAT, tj. 7 626,00 zł brutto za rok obrotowy 2018.
  Deklarowany termin realizacji przedmiotu zamówienia : do 15 marca 2018r.
  3) „BILANS-REWID-STANDARD” Biegli Rewidenci i Doradcy Finansowi Sp. z o.o. ul. Opinogórska 4 lok. 35, 04-039 Warszawa, tel/fax: 22 813 33 81, e-mail: biegli@brs-biegli.pl , oferta na kwotę 4 000,00 zł netto plus 23% VAT, tj. 4 920,00 zł brutto za rok obrotowy 2017, oferta na kwotę 4 000,00 zł netto plus 23% VAT, tj. 4 920,00 zł brutto za rok obrotowy 2018.
  Deklarowany termin realizacji przedmiotu zamówienia : do 15 marca 2018r.
  4) POL- TAX Sp.z o.o., ul. Bora Komorowskiego 56c/91, tel/fax.: 226165511,
  e-mail: biuro@pol-taxs.pl, oferta na kwotę 6 500,00 zł netto plus 23% VAT, tj. 7 995,00 zł brutto za rok obrotowy 2017, oferta na kwotę 6 500,00 zł netto plus 23% VAT, tj. 7 995,00 zł brutto za rok obrotowy 2018.
  Deklarowany termin realizacji przedmiotu zamówienia : do 15 marca 2018r.
  5) Concept Finance Audyt i Doradztwo Rafał Durkasz, ul. Piotrkowska 270 XIV piętro pok. 1408, 90-361 Łódź, tel./fax 501 236 489, e-mail: lukasz.miazek@conceptfinance.pl; oferta na kwotę 7 099,00 zł netto plus 23% VAT, tj. 8 731,77 zł brutto za rok obrotowy 2017, oferta na kwotę 7 099,00 zł netto plus 23% VAT, tj. 8 731,77 zł brutto za rok obrotowy 2018.
  Deklarowany termin realizacji przedmiotu zamówienia : do 15 marca 2018r.
  6) ALKABAR Sp. z o.o., ul. Piotrkowska 121/21, 90-430 Łódź, tel./fax 42 633 96 06, e-mail: audyt@alkabar.com.pl; oferta na kwotę 4 200,00 zł netto plus 23% VAT, tj. 5 166,00 zł brutto za rok obrotowy 2017, oferta na kwotę 4 200,00 zł netto plus 23% VAT, tj. 5 166,00 zł brutto za rok obrotowy 2018.
  Deklarowany termin realizacji przedmiotu zamówienia : do 15 marca 2018r.
  7) Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – PROFIT Sp. z o.o., ul. Rakowiecka 41/28, 02-521 Warszawa, tel./fax: 228486042, e-mail: prezes@pteprofit.pl; oferta na kwotę 10 000,00 zł netto plus 23% VAT, tj. 12 300,00 zł brutto za rok obrotowy 2017, oferta na kwotę 10 000,00 zł netto plus 23% VAT, tj. 12 300,00 zł brutto za rok obrotowy 2018.
  Deklarowany termin realizacji przedmiotu zamówienia : do 15 marca 2018r.
 8. W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie:
  Firmie:„BILANS-REWID-STANDARD” Biegli Rewidenci i Doradcy Finansowi
  Sp. z o.o. ul. Opinogórska 4 lok. 35, 04-039 Warszawa, tel/fax: 22 813 33 81,
  e-mail: biegli@brs-biegli.pl; za cenę 4 000,00 zł netto plus 23% VAT, tj. 4 920,00 zł brutto za rok obrotowy 2017, za cenę 4 000,00 zł netto plus 23% VAT, tj. 4 920,00 zł brutto za rok obrotowy 2018.
  Deklarowany termin realizacji przedmiotu zamówienia : do 15 marca 2018r.
 9. Uzasadnienie wyboru:
  Oferta spełnia wymagania określone przez Zamawiającego oraz przepisy w zakresie
  wykonania przedmiotowego zadania i jest najkorzystniejsza pod względem finansowym.
 10. Postępowanie prowadził: Inspektor ds. zamówień publicznych – Edyta Szostakiewicz

AKCEPTUJĘ ………………………………………………
(podpis Kierownika Jednostki/ Naczelnika Wydziału)

ZATWIERDZAM……………………………………………………………..
(Przewodniczący Zarządu)