powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Rozeznanie rynku na zakup i dostawę programu „Adobe photoshop cs6 extended Pl/eng win/mac” do Zespołu Szkół nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie

ROZEZNANIE RYNKU – SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA 
Powiat Łęczyński – Starostwo Powiatowe w Łęcznej zamierza udzielić zamówienia publicznego na zakup i dostawę programu „Adobe photoshop cs6 extended Pl/eng win/mac” do Zespołu Szkół nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie w ramach projektu pn.: „Ciekawsza nauka w Bolivarze – łatwiejszy start zawodowy” nr projektu RPLU.12.04.00-06-0054/17, realizowanego przez Powiat Łęczyński, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Oś priorytetowa XII „Edukacja, kwalifikacje i kompetencje” Działanie 12.4 „Kształcenie zawodowe”. 
Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę programu „Adobe photoshop cs6 extended Pl/eng win/mac” do Zespołu Szkół nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie

W celu oszacowania wartości zamówienia oraz przygotowania się do zamówienia publicznego zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji na temat wstępnej kalkulacji cen 
Adobe Photoshop CS6 Extended PL Win/Mac – dla instytucji EDU szt – 15
kod CPV: 48970000-8
Opis przedmiotu zamówienia:
• Oryginalny nowy Adobe photoshop cs6 extended Pl/eng win/mac
• Z gwarancją poprawnej instalacji i legalnej aktywacji produktu, z zapewnieniem pomocy w przypadku problemów w trakcie użytkowania
• Pełna najnowsza wersja programu z licencją bezterminową 
• Przeznaczona na platformę windows lub mac os
• Polska wersja językowa.
• Cechy wymagane w programie:
• Łatka z uwzględnieniem zawartości 
• Przesunięcie z uwzględnieniem zawartości 
• Zaznaczanie i maskowanie z uwzględnieniem odcieni skóry 
• Automatyczne korekcje 
• Adaptacyjny szeroki kąt 
• Wypełnianie z uwzględnianiem zawartości 
• Intuicyjna produkcja wideo 
• Wyszukiwanie warstw 
• Galeria rozmyć 
• Miękkie pędzle 
• Końcówki aerografu 
• Filtr Farba olejna 
• Wzorki oparte na skryptach 
• Galeria efektów świetlnych obsługująca technologię 64-bitową 
• Inteligentne narzędzia do zaznaczania 
• Oczyszczanie kolorów w zaznaczeniach 
• Narzędzia do dopasowywania zaznaczeń i masek 
• Ziarno addytywne we wtyczce Camera Raw 
• Usuwanie szumów we wtyczce Camera Raw 
• Zaawansowana obróbka obrazów i odcieni HDR 
• Pędzel mieszający 
• Końcówki szczeciny 
• Automatyczna korekcja obiektywu 
• Narzędzie Wyprostuj obraz 
• Winietowanie po kadrowaniu
• Migracja i udostępnianie ustawień predefiniowanych 
• Zapisywanie w tle 
• Automatyczne odzyskiwanie 
• Nowoczesny interfejs użytkownika 
• Obsługa kolorów 10-bitowych 
• Obsługa tabel wyszukiwania 3D 
• Panel Właściwości 
• Wklejanie w miejscu 
• Obsługa technologii 64-bitowej 
• Obsługa technologii wielodotykowej 
• Własne panele 
• Interfejs z zakładkami i panelami z opcją automatycznego dopasowywania 
• Obsługa katalogów DICOM 
• Renderowanie objętości w obrazach DICOM 
• Wyodrębnianie danych ilościowych 
• Znaczniki skali 
• Narzędzie Zliczanie 
• Śledzenie edycji 
• Obsługa środowiska MATLAB 
• Stosy obrazów 

Zamawiający wymaga:
• Potwierdzenia, że oferowany sprzęt odpowiada postawionym wymaganiom i był wykonany przez Wykonawcę (a jeżeli Wykonawca nie jest producentem to przez producenta) w systemie zapewnienia jakości wg normy ISO 9001 aby Wykonawca posiadał: Certyfikat ISO 9001 lub inne zaświadczenie/dokument wydane przez niezależny podmiot zajmujący się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi -odpowiadającej normie ISO 9001- (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu). 
• Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia wykonawcy wystawionego na podstawie dokumentacji producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram
• Gwarancji jakości producenta:
• Gwarancja poprawnej instalacji i legalnej aktywacji produktu, z zapewnieniem pomocy w przypadku problemów w trakcie użytkowania,
• Czas reakcji na zgłoszoną reklamację gwarancyjną – do końca następnego dnia roboczego
• Uwzględnienie gwarancji ma być realizowane przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta,
• Wsparcie techniczne producenta
• Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela (podać numer telefonu i adres strony internetowej).
• Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu kasy – do oferty należy dołączyć link strony.

Niniejsze zapytanie ma na celu wyłącznie rozeznanie cenowe rynku oraz uzyskanie wiedzy na temat kosztów związanych z planowanym zamówieniem publicznym. 

ZAŁĄCZNIK : Formularz szacowania wartości zamówienia 

Zapytanie ma na celu określenie wartości szacunkowej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych i nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Prosimy o przesłanie szacunkowych kosztów realizacji dla każdego z w/w zadań na załączonym formularzu do dnia 24 stycznia 2019 r. na adres: zamówienia@powiatleczynski.pl 
Autor: Zespół ds. realizacji projektu „ Ciekawsza nauka w Bolivarze – łatwiejszy start zawodowy”

Rozeznanie rynku na na Zakup i dostawę wyposażenia do pracowni mechanicznych na potrzeby Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach

ROZEZNANIE RYNKU – SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

Powiat Łęczyński – Starostwo Powiatowe w Łęcznej zamierza udzielić zamówienia publicznego na Zakup i dostawę wyposażenia do pracowni mechanicznych na potrzeby Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 13 Infrastruktura Społeczna Działanie 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego. Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

1. W celu oszacowania wartości zamówienia oraz przygotowania się do zamówienia publicznego zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji na temat wstępnej kalkulacji cen wyposażenia do pracowni mechanicznych ZSR w Kijanach: 
1) nagrzewnica elektryczna (przemysłowa) – szt. 4

kod CPV: 39715220-5- elektryczne oporowe urządzenia grzewcze,

Dane do specyfikacji na zakup wyposażenia pracowni mechanicznych ZSR w Kijanach.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Nagrzewnica elektryczna przemysłowa-4 szt. :
 Moc 15 kW / 400 V z termostatem oraz przełącznikiem mocy grzewczej
 Dostępne tryby pracy:
• wyłączony
• wentylacja
• 33% mocy (5 kW)
• 66% mocy (10 kW)
• 100% mocy (15 kW)
 Płynnie regulowany manualny termostat
 Specyfikacja techniczna:
• zasilanie: ~380-400V 3~50Hz,
• moc grzewcza: 15 kW,
• typ: elektryczna,
• medium: energia elektryczna,
• przepływ powietrza: min. 1200 m3/h,
• regulacja mocy: 5/10/15 kW,
• regulacja termostatem: tak,
• zakres regulacji temp.: od 5 °C do 35 °C,
• stopień ochrony: IPX4,
• przewód zasilający w zestawie 3 m: tak
• przedłużacz siłowy 5 m: tak

Niniejsze zapytanie ma na celu wyłącznie rozeznanie cenowe rynku oraz uzyskanie wiedzy na temat kosztów związanych z planowanym zamówieniem publicznym. 

ZAŁĄCZNIK : Formularz szacowania wartości zamówienia 

Zapytanie ma na celu określenie wartości szacunkowej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych i nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Prosimy o przesłanie szacunkowych kosztów realizacji dla każdego z w/w zadań na załączonym formularzu na adres: zamówienia@powiatleczynski.pl do 18 stycznia 2019 r.
Autor: Zespół ds. realizacji projektu Projekt „Modernizacja Infrastruktury Szkół Zawodowych w Powiecie Łęczyńskim”

Nazwa i adres firmy ………………… dn……………
………………………………….
Starostwo Powiatowe w Łęcznej
AL. Jana Pawła II 95 a, 
21-010 Łęczna 

FORMULARZ – SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
I. Opis przedmiotu zamówienia:
Lp Nazwa 
urządzenia 
OPIS ILOSĆ SZT CENA NETTO
(1 SZT.) 
WARTOŚĆ
NETTO
(4×5) KWOTA VAT WARTOŚĆ BRUTTO 
Nagrzewnica elektryczna
1 Nagrzewnica elektryczna Zgodny z opisem przedmiotu zamówienia

R A Z E M 

data …………………… ………………………………………………
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy)

Rozeznanie rynku na Zakup i dostawę wyposażenia do hali warsztatów szkolnych oraz pracowni przedmiotów zawodowych na potrzeby Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej

ROZEZNANIE RYNKU – SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA 

Powiat Łęczyński – Starostwo Powiatowe w Łęcznej zamierza udzielić zamówienia publicznego na Zakup i dostawę wyposażenia do hali warsztatów szkolnych oraz pracowni przedmiotów zawodowych na potrzeby Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 13 Infrastruktura Społeczna Działanie 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego. Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

1. W celu oszacowania wartości zamówienia oraz przygotowania się do zamówienia publicznego zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji na temat wstępnej kalkulacji cen wyposażenia do hali warsztatów i pracowni przedmiotów zawodowych: 
1) zadanie 1- tokarka z cyfrowym wyświetlaczem 3D;
2) zadanie 2- tokarka CNC; 
3) zadanie 3 –frezarka CNC; 
4) zadanie 4 – przecinarka plazmowa CNC; 
5) zadanie 5- silniki;
6) zadanie 6- kamera termowizyjna;
7) zadanie 7- sterownik do maszyn i silników;
8) zadanie 8- falowniki;
9) zadanie 9- miernik rezystancji uziemień CPU
10) zadanie 10- maszyna wielofunkcyjna prądu stałego
11) zadanie 11- drukarka 3D
kod CPV: 42620000-8- tokarki, obrabiarki do wiercenia i frezowania,
42632000-5- obrabiarki sterowane komputerowo do metalu,
31110000-0- silniki elektryczne,
31682210-5- sterowniki,
31155000-7- falowniki,
38552000-9- mierniki elektroniczne,
38651600-9- kamery cyfrowe,
30232100-5- drukarki i plotery
Dane do specyfikacji na zakup wyposażenia pracowni przedmiotów zawodowych i hal warsztatowych dla Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Zadanie 1- tokarka 410×1000 Vz cyfrowym wyświetlaczem 3D-1 szt. :
Stała prędkość skrawania – „constant” – prędkość wrzeciona zwiększa się w stosunku do prędkości posuwu bardzo wysoka jakość i dokładność obróbki, solidne łoże wykonane 
z żeliwa, szlifowane i hartowane indukcyjnie, centralny układ przełączania posuwów i układu gwintowania ze śrubą pociągową i wałkiem pociągowym, nowoczesne łożyskowanie wrzeciona głównego z precyzyjnym, kątowym łożyskiem kulkowym, standardowo wyposażona w falownik i cyfrowy wyświetlacz 3 osi, cicha i gładka praca dzięki hartowanym i polerowanym kołom zębatym przekładni, ergonomicznie zaprojektowany panel sterowania
z łatwą i szybką zmianą prędkości, przesuwany układ konika do toczenia stożków, koło ręczne z dokładną podziałką (0,02 mm), zdejmowany mostek umożliwiający obróbkę większych przedmiotów 

Specyfikacja 
Rozstaw kłów 1000 mm 
Wysokość kłów 205 mm 
Średnica obrotu nad łożem 410 mm 
Średnica obrotu nad wgłębieniem 580 mm 
Średnica obrotu nad saniami łoża 255 mm 
Szerokość łoża 250 mm otwór wrzeciona 52 mm 
Stożek wrzeciona DIN 55029, D1 – 6 
Prędkość obrotowa, 2-stopnie 30 – 550/550 – 3000 obr./min
Zakres posuwów wzdłużnych (17) 0,05 – 1,7 mm/obr. 
Zakres posuwów poprzecznych (17) 0,025 – 0,85 mm/obr. 
Gwint metryczny (42) 0,2 – 14 mm 
Gwint calowy (45) 2 – 72 Gg/1“ 
Średnica kła 50 mm Przesuw kła 120 mm 
Stożek konika MK 4 Moc silnika 5,5 kW (7,5 KM) 
Wymiary maszyny 2030 x 1000 x 1450 mm [+- 20mm]
Ciężar około 1550-1650 kg 

Zadanie 2- tokarka CNC- 1 szt.:
Maksymalna średnica toczenia nad łożem/ nad suportem 460/250 mm,
Przesuw w osi Z 1500 mm,
6 pozycyjna głowica rewolwerowa o osi poziomej,
Maksymalne obroty wrzeciona 2000 obr/min,
Moc silnika 7,5 kW,
Szybkie przesuwy suportu w osiach X/Z 8/10 m/min,
Bezpośredni napęd na wrzeciono, silnik napędu wrzeciona regulowany falownikiem typu „Hitachi”,
Przelot wrzeciona 80 mm,
Końcówka wrzeciona cam-lock
Łatwy dostęp do przestrzeni roboczej
Ciężar około 3000-3100 kg 

Zadanie 3 -frezarka- 1 szt.:
Frezarka narzędziowa zaprojektowana specjalnie na potrzeby dokładnej i wydajnej obróbki aluminium, jego stopów oraz innych metali kolorowych i tworzyw sztucznych. Niezawodne sterowanie z transferem danych przez port LAN oraz cyfrowe napędy AC serwo pozwalają maszynie na wysoką prędkość i przyspieszenia podczas obróbki jednocześnie zachowując wymaganą jej dokładność. Frezarka umożliwia również obróbkę stali gatunkowych, żeliwa, mosiądzu itp. doskonale nadaje się produkcji form, wykrojników, tłoczników, matryc, stempli itp. ,maszyna przystosowana do montażu 4 osi obrotowej, elektrowrzeciona z automatyczną zmianą narzędzia i 7 pozycyjnego odchylanego magazynu narzędzi na stożki ISO30, możliwe doposażenie maszyny 
w kompletną obudowę, opcjonalne chłodzenie w obiegu zamkniętym szeroki wachlarz opcji dodatkowych, min: zadajnik MPG, laserowy skaner 3d, głowica bigująca, odciąg wiórów i wiele innych.
Obsługiwane formaty plików wejściowych:
*. Cam (format zapisu PikoCNC),
*.pas (format skryptów PikoCNC – możliwość tworzenia własnych programów ze zmiennymi)
*.nc & *.cnc & *.txt (G-code)
*.dxf (DXF)
*.plt & *.hpgl (plik ploterowy)
*.bmp *.jpg *.gif *.png (pliki graficzne)
*.esi *.kw (ESSI)
*.stl (Stl 3d plik binarny)
Specyfikacja:
– pole robocze min.1200 x 1200 x 200 [mm] 
– rozdzielczość programowa 0,0008mm
– rozdzielczość mechaniczna 0,01mm
– posuw roboczy min. do 13 m/min
– prędkość wrzeciona płynnie regulowana za pomocą falownika do 24000 obr/min
– napięcie zasilania 3 x 400 V
– granitowo-kompozytowy korpus o grubości 250mm i wadze 1700kg, doskonale tłumiący drgania i zachowujący stabilność geometryczną,
– waga całej maszyny 2900- 3100kg.
– powierzchnie bazowe precyzyjnie frezowane z jednego zamocowania
– elementy stalowe spawane, piaskowane, frezowane, poddane odprężaniu (certyfikat)
– wydajne polskojęzyczne sterowanie z komunikacją po porcie LAN ze zintegrowanym, rozbudowanym modułem CAM do tworzenia ścieżki obróbki. Umożliwia również tworzenie i modyfikację ścieżki 3D na podstawie plików *.stl
– wysokiej jakości cyfrowe SERWONAPĘDY AC w każdej osi
– wolnostojący panel operatora z wbudowanym komputerem sterującym i monitorem zawierający przyciski funkcyjne, płynną korekcją prędkości posuwu i obrotów wrzeciona
– dokładne bazowanie maszyny z powtarzalnością 0,01mm nawet po wystąpieniu braku zasilania z sieci energetycznej (bazowanie z wykorzystaniem sygnału indeks enkodera) – wznowienie obróbki bez śladu na detalu. Możliwość deklaracji punktów startowych dla pracy na kilku uchwytach i płynnych przejść pomiędzy nimi. Koordynaty punktów „zera” zadeklarowanych uchwytów po bazowaniu zawsze dostępne z dokładnością do 0,01mm.
– hamulec w serwonapędzie osi Z
– elektrowrzeciono 4kW 24000 obrotów, ER32, łożyska ceramiczne (przemysłowe) + falownik 3 fazowy typu LG
– prowadnice prostokątne w klasie H – wszystkie wózki z napięciem wstępnym
– precyzyjne śruby toczne w klasie C5 w każdej osi (odchyłka 0,023mm na drodze 300mm)
– przemysłową pompę podciśnienia przystosowaną do pracy ciągłej
– hybrydowy bardzo wydajny trzy sekcyjny stół podciśnienia z dodatkowymi gwintowanymi otworami montażowymi M6, wykonany z 40mm beznaprężeniowego, wylewanego aluminium (5000 otworów ssących)
– urządzenie do wytwarzania mgły olejowej do chłodzenia narzędzia + elektrozawór
– precyzyjny czujnik wysokości narzędzia
– deklaracja zgodności produktu z odpowiednią dyrektywą dotyczącą CE
– płynna interpolacja w 3 osiach – pełne 3D
– maszyna przystosowana do montażu 4 osi obrotowej, elektrowrzeciona 
z automatyczną zmianą narzędzia i 7 pozycyjnego odchylanego magazynu narzędzi na stożki ISO30.
Zadanie 4 – przecinarka plazmowa CNC-1 szt.:
W pełnej wydajności maszyna tnie do 16mm, choć źródło posiada możliwość cięcia do 38mm w powolnym posuwie, autopozycjonowanie, profesjonalny system programowania – 2 ekrany sterujace maszyna z wbudowanymi modułami
silniki sterujące, przyciski I czujniki nadzorujące ruch, 360 stopni ochrona, 
w zestawie oprogramowanie typu Artcam express 2015 po polsku- proste do projektowania i generowania G kodów, zainstalowany system oszczędności energii 
w systmie cięcia plazmowego, G-code, HPGL, CAD, PLT, kulki przejazdowe zamontowane wokół stołu obrabianego elementu zapewniają swobodny załadunek 
i rozładunek arkusza blachy
Obrabiane materiały: min. stal, żelazo, aluminium, blachy ocynkowane, płyty tytanowe
Specyfikacja:
Oprogramowanie: (typu)
Artcam Express 2015 Polska wesja językowa DELCAM
Zakres pracy w osi X: min. 1300mm
Zakres pracy w osi Y: min. 2500mm
Grubość cięcia: min. 3,0 – 16mm
Prędkość cięcia: min. 0-8000 mm/min.
Prędkość posuwu: min. 0-50000 mm/min.
Moc zainstalowana: 10kW-12kW
Zasilanie: 3 fazy, 380-400V
Waga: 1700kg-2000kg.

Zadanie 5- silniki: 9 
Synchroniczny -1 szt
[zdjęcie poglądowe]
Przykładowy zestaw dydaktyczny z maszyną elektryczną (maszyny elektryczna w sensie: prądnica lub silnik)

Silnik synchroniczny małej mocy (maszyna synchroniczna) 
OPIS:
Maszyna synchroniczna małej mocy wyglądem zewnętrznym jest bardzo podobna do innych maszyn np.: maszyny asynchronicznej, ale różnią się budową wewnętrzną, ponieważ inna jest ich zasada działania.
Maszynami synchronicznymi mogą być np. generatory wytwarzające energię elektryczną dla potrzeb systemu elektroenergetycznego, a także silniki synchroniczne małej mocy, coraz częściej stosowane ze względu na korzystne właściwości ruchowe.
Zestaw: maszyna synchroniczna może pracować w 2 trybach:
1) Prądnica – urządzenie zewnętrzne napędza wirnik a my odbieramy energię elektryczną (prąd przemienny)
2) Silnik – urządzenie pobiera energię elektryczną i zamienia ją na energię mechaniczną (wirujący wał silnika).
CECHY:
• Trwała wersja specjalna do szkoleń
• Neutralna tabliczka z danymi
• Zabezpieczenie termiczne (styk rozwierny) w uzwojeniu
• Gotowy, zmontowany i ustawiony na płycie nośnej
• Do jednego końca wałka podłączona jest złączka pasująca do systemu napędu i hamowania ze wspomaganiem
• Płyta nośna ze szczeliną zaciskową i systemem szybkiego mocowania na płycie profilowej
• Wszystkie przyłącza dostosowane do gniazd bezpieczeństwa
• Powłoka lakierowa w kolorze RAL 7035
• Moc: 0,3 kW
• Liczba obrotów: 1500 obr./min
• cos φ: 0,97
• Wzbudnik: 150 V/0,95 A 
• Obwód gwiazdowy: 400 V/0,66 A 
• Obwód trójkątny: 230 V/1,14 A
Silnik bocznikowy prądu stałego małej mocy -1 szt
OPIS:
Silnik bocznikowy prądu stałego jest maszyną prądu stałego z dobrymi właściwościami ruchowymi. Dostarczamy energię elektryczną do silnika, a on ją zamienią na energię mechaniczną, czyli powoduje ruch obrotowy wału. Silnik może także pracować jako prądnica. Wtedy dostarczając energię mechaniczną czyli obracając wał możemy wyprodukować energię elektryczną (prąd stały).
CECHY:
• Trwała wersja specjalna do szkoleń
• Neutralna tabliczka z danymi
• Zabezpieczenie termiczne (styk rozwierny) w uzwojeniu
• Gotowy, zmontowany i ustawiony na płycie nośnej
• Do jednego końca wałka podłączona jest złączka pasująca do systemu napędu i hamowania ze wspomaganiem
• Płyta nośna ze szczeliną zaciskową i systemem szybkiego mocowania na płycie profilowej
• Wszystkie przyłącza dostosowane do gniazd bezpieczeństwa
• Powłoka lakierowa w kolorze RAL 7035
Moc: 0,3 kW 
• Liczba obrotów: 2000 obr./min 
• Kotwica: 220 V/1,8 A 
• Pole: 220 V/0,3 A 
Silnik indukcyjny pierścieniowy- 1szt 
OPIS:
Jest to silnik indukcyjny o specjalnej budowie. Maszyna jest dłuższa, ponieważ jej wirnik jest dłuższy od normalnego silnika indukcyjnego. Wirnik jest dłuższy, ponieważ są zamontowane pierścienie (stąd nazwa silnika), do których są podłączone uzwojenia wirnika Dzięki temu silnik posiada bogatsze właściwości ruchowe (np. rozruch, zmiana prędkości) niż normalny silnik indukcyjny. Silnik pobiera energię elektryczną i zamienia ją na energię mechaniczną (wirujący wał silnika) i może wykonać pracę np.: napęd wyciągowy w dźwigach.
CECHY:
• Trwała wersja specjalna do szkoleń
• Neutralna tabliczka z danymi
• Zabezpieczenie termiczne (styk rozwierny) w uzwojeniu
• Gotowy, zmontowany i ustawiony na płycie nośnej
• Do jednego końca wałka podłączona jest złączka pasująca do systemu napędu i hamowania ze wspomaganiem
• Płyta nośna ze szczeliną zaciskową i systemem szybkiego mocowania na płycie profilowej
• Wszystkie przyłącza dostosowane do gniazd bezpieczeństwa
• Powłoka lakierowa w kolorze RAL 7035
• Moc: 0,27 kW
• Liczba obrotów: 1360 obr./min 50 Hz
• cos φ: 0,72
• Połączenie typu gwiazda: 400 V/1,16 A
• Połączenie typu trójkąt: 230 V/2 A
• U2: 95 V
Silnik uniwersalny-1 szt
OPIS:
Silnik, który może być zasilany napięciem stałym oraz przemiennym. Zamienia energię elektryczną na mechaniczną.
CECHY:
• Trwała wersja specjalna do szkoleń
• Neutralna tabliczka z danymi
• Zabezpieczenie termiczne (styk rozwierny) w uzwojeniu
• Gotowy, zmontowany i ustawiony na płycie nośnej
• Do jednego końca wałka podłączona jest złączka pasująca do systemu napędu i hamowania ze wspomaganiem
• Płyta nośna ze szczeliną zaciskową i systemem szybkiego mocowania na płycie profilowej
• Wszystkie przyłącza dostosowane do gniazd bezpieczeństwa
• Powłoka lakierowa w kolorze RAL 7035
• Moc: 0,2 kW
• Liczba obrotów: 3000 obr./min
• AC 230 V/3,0 A
• DC 140 V/2,5 A 
Zadanie 6- kamera termowizyjna – 1 szt:
Przykładowa kamera (rysunek poglądowy)

Kamera pozwala na wykrywanie oraz monitoring wyładowań koronowych, łukowych i powierzchniowych w energetyce. Jest to sposób na bieżące analizowanie stanu technicznego urządzeń, na przykład linii WN oraz na lokalizowanie problemów zanim dojdzie do uszkodzeń czy poważnych awarii. Lekkie i intuicyjne urządzenie pozwalające w prosty i szybki sposób zdalnie diagnozować instalacje bez konieczności ingerencji w ich pracę. Dzięki najnowszej generacji systemowi obrazowania, oraz wysoce czułemu detektorowi UV, produkt umożliwia obserwowanie i rejestrowanie zdarzeń zarówno w świetle widzialnym jak i UV. Dodatkowo obraz można zapisać w formie zdjęć lub filmów wideo. W przypadku badań złożonych i rozległych systemów, tj. linii energetycznych, problemem jest lokalizowanie badanych obiektów, posiada wbudowany odbiornik GPS – rejestrujący lokalizację wykonanego zdjęcia lub filmu.
Specyfikacja:
Kamera w pełni radiometryczna – rejestrowana jest temperatura każdego punktu obrazu
Auto Focus – automatyczne ustawianie ostrości (możliwe również manualne)
Rejestracja obrazu rzeczywistego
Zapis w rozszerzonym formacie jpg (wszystkie dane zawarte są w pliku ale można przeglądać za pomocą dowolnej przeglądarki plików graficznych)
Technologia Infra Fusion – podgląd połączonych obrazów rzeczywistego i termicznego pozwala na skuteczne zlokalizowanie miejsca pomiaru
Zasilanie ze standardowych akumulatorów AA lub baterii, wbudowana ładowarka
Proste i przejrzyste menu oraz oprogramowanie w języku polskim – łatwe do poruszania się dla niedoświadczonych użytkowników
Wyjście video PAL/NTSC – umożliwia podłączenie do zewnętrznego monitora lub urządzenia rejestrującego i prowadzenie monitoringu w czasie rzeczywistym
Ekran LCD 3,6”
Odporność na drgania i wstrząsy – stabilne, ostre zdjęcia bez konieczności stosowania statywu
Odświeżanie obrazu 30 razy na sekundę
AGT – przysłona będąca dodatkowo osłoną obiektywu (zabezpieczenie + eliminacja wpływu samopodgrzewania soczewki)
Możliwość nagrania 1-minutowej notatki głosowej do każdego termogramu
Dostępnych 8 palet kolorystycznych.
Wbudowany celownik laserowy.
Duża pojemność pamięci (pamięć wbudowana + wymienna standardowa karta SD) lub transfer w czasie rzeczywistym do PC (łącze USB) – nieograniczone możliwości rejestracji
Obudowa chroniąca przed pyłem i deszczem (IP54); dodatkowo wytrzymała na upadek z wysokości 2m
Filmowanie w podczerwieni – zapis bezpośrednio na HDD komputera
Rodzaj detektora Matryca mikrobolometryczna niechłodzona (160 x 120 pikseli, 25µm) Zakres spektralny 8-14µm Czułość termiczna 300,
– gwarancja 36 miesięcy.

Zadanie 10- Maszyna wielofunkcyjna prądu stałego- 1 szt
OPIS:
Maszyna wielofunkcyjna prądu stałego. W zależności od konfiguracji możemy otrzymać inny silnik/prądnicę prądu stałego a co za tym idzie inne właściwości.
CECHY:
• Trwała wersja specjalna do szkoleń
• Neutralna tabliczka z danymi
• Zabezpieczenie termiczne (styk rozwierny) w uzwojeniu
• Gotowy, zmontowany i ustawiony na płycie nośnej
• Do jednego końca wałka podłączona jest złączka pasująca do systemu napędu i hamowania ze wspomaganiem
• Płyta nośna ze szczeliną zaciskową i systemem szybkiego mocowania na płycie profilowej
• Wszystkie przyłącza dostosowane do gniazd bezpieczeństwa
• Powłoka lakierowa w kolorze RAL 7035
• Moc: 0,3 kW
• Liczba obrotów: 2000 obr./min
• Twornik: 220 V/1,8 A
• Pole: 205 V/0,25 A
Zadanie 11- Drukarka 3D – 1 szt
Specyfikacja
Wymiary: 49.3 x 56.5 x 85.4 cm (minimum)
Waga: 40-46 kg
TEMPERATURY:
Zakres pracy: 15°—24° C
Temperatura przechowywania: 0°—38° C
PARAMETRY ELEKTRYCZNE
Wejście AC: 100—240V, 5.4-2.2 A,50—60 Hz, 350W -370W
Łączność: USB, Wi-Fi, Ethernet
WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE
Obudowa: Stal malowana proszkowo oraz kompozyt PC-ABS aluminium
Platforma: PC-ABS formowana metodą wtrysku
Silniki krokowe: krok podstawowy 1.8° (1/16), kamera 320×200
• PARAMETRY DRUKU
Technologia druku: 
Fused Deposition Modeling
Obszar roboczy: 30.5 x 30.5 x 45.7 cm (minimum)
Rozdzielczość warstwy: 0.1 mm
Dokładność pozycjonowania:
XY: 11 mikronów
Z: 2.5 mikrona
Średnica filamentu: 1,75 mm
Średnica dyszy: 0.4 mm

OPROGRAMOWANIE
Oprogramowanie dedykowane
Obsługiwane formaty: .stl, .obj, .thing i inne
Obsługuje systemy:
Windows (7+), 8, 10, itp.
LINUX (Ubuntu, Fedora), MAC OS (10.7+)

Niniejsze zapytanie ma na celu wyłącznie rozeznanie cenowe rynku oraz uzyskanie wiedzy na temat kosztów związanych z planowanym zamówieniem publicznym. 

ZAŁĄCZNIK : Formularz szacowania wartości zamówienia 

Zapytanie ma na celu określenie wartości szacunkowej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych i nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Prosimy o przesłanie szacunkowych kosztów realizacji dla każdego z w/w zadań na załączonym formularzu na adres: zamówienia@powiatleczynski.pl do 18 stycznia 2019 r.
Autor: Zespół ds. realizacji projektu Projekt „Modernizacja Infrastruktury Szkół Zawodowych w Powiecie Łęczyńskim”

Nazwa i adres firmy ………………… dn……………
………………………………….
Starostwo Powiatowe w Łęcznej
AL. Jana Pawła II 95 a, 
21-010 Łęczna 

FORMULARZ – SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
I. Opis przedmiotu zamówienia:
Lp Nazwa 
urządzenia 
OPIS ILOSĆ SZT CENA NETTO
(1 SZT.) 
WARTOŚĆ
NETTO
(4×5) KWOTA VAT WARTOŚĆ BRUTTO 
Zadanie 1- tokarka z cyfrowym wyświetlaczem 3D
1 tokarka z cyfrowym wyświetlaczem 3D Zgodny z opisem przedmiotu zamówienia

R A Z E M 

Zadanie 2- tokarka CNC

2 tokarka CNC Zgodny z opisem przedmiotu zamówienia
1

R A Z E M 

Zadanie 3 -frezarka 1212V 8kW

3 frezarka 1212V Zgodny z opisem przedmiotu zamówienia 1
R A Z E M 
Zadanie 4 – przecinarka plazmowa
4 przecinarka plazmowa Zgodny z opisem przedmiotu zamówienia 1

R A Z E M 

Zadanie 5- silniki 

5 silnik synchroniczny małej mocy (maszyna synchroniczna) Zgodny z opisem przedmiotu zamówienia 1

Silnik bocznikowy prądu stałego małej mocy Zgodny z opisem przedmiotu zamówienia 1
Silnik indukcyjny pierścieniowy Zgodny z opisem przedmiotu zamówienia 1
Silnik uniwersalny Zgodny z opisem przedmiotu zamówienia 1
R A Z E M 

Zadanie 6- kamera termowizyjna

6 Kamera termowizyjna Zgodny z opisem przedmiotu zamówienia 1

R A Z E M 
Zadanie 7- sterownik do maszyn i silników
7 sterownik do maszyn i silników Zgodny z opisem przedmiotu zamówienia 1

R A Z E M 

Zadanie 8- falownik

8 Falownik 1 Zgodny z opisem przedmiotu zamówienia 1

Falownik 2 Zgodny z opisem przedmiotu zamówienia 1
R A Z E M 
Zadanie 9- miernik rezystancji uziemień CPU
9 miernik rezystancji uziemień CPU Zgodny z opisem przedmiotu zamówienia 1
R A Z E M 
Zadanie 10- maszyna wielofunkcyjna prądu stałego
10 maszyna wielofunkcyjna prądu stałego Zgodny z opisem przedmiotu zamówienia 1
R A Z E M 
Zadanie 11- drukarka 3D
11 drukarka 3D Zgodny z opisem przedmiotu zamówienia 1
R A Z E M 

data …………………… ………………………………………………
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy)

Rozeznanie rynku na usługi przeprowadzenia kursów zawodowych dla uczniów Zespołu Szkół nr.2 im. Simona Bolivara w Milejowie

ROZEZNANIE RYNKU – SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA 
Powiat Łęczyński – Starostwo Powiatowe w Łęcznej zamierza udzielić zamówienia publicznego na usługi przeprowadzenia kursów zawodowych dla uczniów Zespołu Szkół nr.2 im. Simona Bolivara w Milejowie w ramach projektu pn.: „Ciekawsza nauka w Bolivarze – łatwiejszy start zawodowy” nr projektu RPLU.12.04.00-06-0054/17, realizowanego przez Powiat Łęczyński, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Oś priorytetowa XII „Edukacja, kwalifikacje i kompetencje” Działanie 12.4 „Kształcenie zawodowe”.
W celu oszacowania wartości zamówienia oraz przygotowania się do zamówienia publicznego zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji na temat wstępnej kalkulacji cen kursów kod CPV: 80000000-4 – usługi edukacyjne i szkoleniowe, 
80400000-8 – usługi edukacji osób dorosłych oraz inne,
80510000-2 – usługi szkolenia specjalistycznego,
80500000-9- usługi szkoleniowe
Niniejsze zapytanie ma na celu wyłącznie rozeznanie cenowe rynku oraz uzyskanie wiedzy na temat kosztów związanych z planowanym zamówieniem publicznym. Przez przeprowadzenie kursów Zamawiający rozumie zapewnienie trenera/wykładowcy, materiałów szkoleniowych, skierowania uczestników na badania lekarskie , ustalenie 
i przeprowadzenie egzaminów, wydania zaświadczeń, certyfikatów, zapewnienie przerwy kawowej, . Szkolenia odbywać się będą w salach szkoleniowych i terenach przyszkolnych Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach i skierowane będą do uczniów planujących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe i nabyć doświadczenia na kierunkach m. in.: grafik komputerowy, operator wózka widłowego, , AutoCad, prawo jazdy kat. B, szkolenia gastronomiczne, kelnerstwo, barmaństwo, carving, technik fryzjerskich, photoshop, pracownik zabezpieczenia technicznego, Exel Microsoft Office. 

W celu rozeznania rynku, zwracamy się z prośbą o podanie szacunkowych kosztów realizacji zamówień dla następujących kursów dla uczniów:
1) kursu na prawo jazdy kat. B dla 20 uczniów(bez egzaminu WODR) – kurs składający się z:
• 30 godzin zajęć teoretycznych (2 grupy/ 1 gr.10 osobowa)
• 30 godzin w tym 6 godzin plac zajęć praktycznych ( 2 grupy/ 1 gr. 10 osobowa)
2) kursu operator wózków widłowych z uprawnieniami UDT dla 10 uczniów (wraz 
z egzaminem)- kurs składający się z:
• 15 godzin zajęć teoretycznych ( 1 gr.10 osobowa)
• 20 godzin zajęć praktycznych ( 1 gr. 10 osobowa)
3) kursu z zakresu zawodów gastronomicznych dla 9 dla uczniów- kurs składający się z:
• 3 godzin zajęć teoretycznych (3 grupy/ 1 gr. 3 osobowa)
• 13 godzin zajęć praktycznych (3 grupy/ 1 gr. 3 osobowa)
4) kursu nowoczesne metody fryzjerskie dla 3 uczniów- kurs składający się z:
• 3 godzin zajęć teoretycznych (1 grupa/ 1 gr. 3 osobowa)
• 13 godzin zajęć praktycznych (1 grupy/ 1 gr. 3 osobowa)
5) kursu barmańskiego dla 3 uczniów – kurs składający się z:
• 3 godzin zajęć teoretycznych (1 grupa/ 1 gr. 3 osobowa)
• 13 godzin zajęć praktycznych (1 grupy/ 1 gr. 3 osobowa)
6) kursu Auto CAD- poziom podstawowy i zaawansowany dla 5 uczniów – kurs składający się z:
• 20 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych z zakresu podstawowego 
(1 grupy/ 1 gr. 5 osobowa)
• 22 godzin zajęć praktycznych i teoretycznych z zakresu rozszerzonego 
(1 grupy/ 1 gr. 5 osobowa)
7) kurs z zakresu obsługi programu Photo Shop CS dla 5 uczniów – kurs składający się z:
• 30 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych (1 grupy/ 1 gr. 5 osobowa)
8) kurs z zakresu obsługi programu MS Excel dla 10 uczniów ( certyfikat międzynarodowy Microsoft Office Specjalist)- kurs składający się z:
• 60 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych (1 grupy/ 1 gr. 10 osobowa)
9) kurs z zakresu instalowania, konserwacji i eksploatacji systemów alarmowych – pracownik zabezpieczenia technicznego dla 3 uczniów- kurs składający się z:
• 50 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych (1 grupy/ 1 gr. 3 osobowa)

W załączniku szczegółowe informacje na temat każdego szkolenia. 
ZAŁĄCZNIK : Formularz szacowania wartości zamówienia 

Zapytanie ma na celu określenie wartości szacunkowej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych i nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Prosimy o przesłanie szacunkowych kosztów realizacji dla każdego z w/w zadań na załączonym formularzu do dnia 15 października 2018 r. na adres: zamówienia@powiatleczynski.pl 
Autor: Zespół ds. realizacji projektu Projekt „Ciekawsza nauka w Bolivarze – łatwiejszy start zawodowy

ROZEZNANIE RYNKU – SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA na:zakup i dostawę wyposażenia komputerowego z zestawem multimedialnym i urządzeniem wielofunkcyjnym do pracowni kształcenia zawodowego zawodów gastronomicznych w Zespole Szkół Rolniczych w Kijan

ROZEZNANIE RYNKU – SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA 
Powiat Łęczyński – Starostwo Powiatowe w Łęcznej zamierza udzielić zamówienia publicznego na zakup i dostawę wyposażenia komputerowego z zestawem multimedialnym i urządzeniem wielofunkcyjnym do pracowni kształcenia zawodowego zawodów gastronomicznych w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach w ramach projektu pn.: „Modernizacja Infrastruktury Szkół Zawodowych w Powiecie Łęczyńskim”, nr projektu RPLU.13.06.00-06-0020/16, realizowanego przez Powiat Łęczyński, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa XIII Infrastruktura społeczna Działanie 13.6Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego. 
Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę laptopów, zestawów multimedialnych i urządzeń wielofunkcyjnych do pracowni kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach.
1. W celu oszacowania wartości zamówienia oraz przygotowania się do zamówienia publicznego zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji na temat wstępnej kalkulacji cen wyposarzenia pracowni kształcenia zawodowego: 12 komputerów przenośnych z oprogramowaniem biurowym z dostępem do internetu i z programem antywirusowym, 2 zestawy multimedialne – projektor, ekran ścienny, 2 urządzenia wielofunkcyjne, 1 zestaw oprogramowania komputerowego do planowania, rozliczania i oceny żywienia oraz rozliczania produkcji gastronomicznej
kod CPV: 30213100-6- komputer przenośny,
38652100-1- projektory
29836300-1- urządzenia wielofunkcyjne
38653400-1- ekrany projekcyjne,
48900000-7- różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe,
Dane do specyfikacji na zakup laptopów i zestawów multimedialnych i urządzeń wielofunkcyjnych dla Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach.

Rodzaj sprzętu Specyfikacja
Pracownia planowania żywienia i produkcji gastronomicznej: Komputer przenośny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu (10 uczniowskich) notebook – Procesor (taktowanie) min. 2,66 GHz
Procesor (pamięć cache) min. 3072 kB
Matryca (przekątna) min. 15,6 cale 
Matryca (rozdzielczość) min. WXGA 1366 x 768 (16:9), Matryca (powłoka) matowa, Matryca (opis) LED HD 
Pamięć zainstalowana (pojemność) min. 4 GB 
Pamięć (technologia) min. DDR3 SDRAM 1333 MHz 
Dysk twardy (pojemność) min. 500 GB 
Napęd optyczny (typ) Super Multi DVD+/-RW/RAM 
Karta graficzna (model), Głośniki 2 szt., Wbudowany mikrofon, Karta sieciowa bezprzewodowa
Bluetooth, Czytnik Smart Card, E-SATA, VGA (RGB), USB 2.0 min. 3 szt., System operacyjny Windows 7 Professional 64 bit lub nowszej generacji 
AV-in (Tuner TV), Line-out, Wejście mikrofonu
Czytnik kart pamięci
System operacyjny (wer. językowa) polski 
Wbudowana kamera
– pakiet biurowy (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji na każde stanowisko),
– program antywirusowy.
Pracownia planowania żywienia i produkcji gastronomicznej: Zestaw multmedialny (Komputer przenośny dla nauczyciela z oprogramowaniem biurowym, projektor, ekran ścienny, urządzenie wielofunkcyjne) 1.notebookProcesor (taktowanie) min. 2,66 GHz
Procesor (pamięć cache) min. 3072 kB
Matryca (przekątna) min. 15,6 cale 
Matryca (rozdzielczość) min. WXGA 1366 x 768 (16:9), Matryca (powłoka) matowa, Matryca (opis) LED HD 
Pamięć zainstalowana (pojemność) min. 4 GB 
Pamięć (technologia) min. DDR3 SDRAM 1333 MHz 
Dysk twardy (pojemność) min. 500 GB 
Napęd optyczny (typ) Super Multi DVD+/-RW/RAM 
Karta graficzna (model), Głośniki 2 szt., Wbudowany mikrofon, Karta sieciowa bezprzewodowa, Bluetooth, Czytnik Smart Card, E-SATA, VGA (RGB), USB 2.0 min. 3 szt. System operacyjny Windows 7 Professional 64 bit lub nowszej generacji, AV-in (Tuner TV), Line-out, Wejście mikrofonu, Czytnik kart pamięci, System operacyjny (wer. językowa) polski, Wbudowana kamera, – pakiet biurowy (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji na każde stanowisko), – program antywirusowy.
2. Projektor multimedialny z rozwijanym ekranem – rozdzielczość optyczna min. 1024×768,
− jasność min. 2200 ANSI Lumenów (w trybie „eco” min. 1600 ANSI Lumenów), − kontrast min. 4000:1, format obrazu (standard) 4:3, − żywotność lampy min. 5000 h, − porty/złącza wejścia/wyjścia: D-Sub, RCA (video), S-Video, HDMI, stereo mini Jack,
− wbudowany głośnik o mocy min. 5 W (stereo),
− torba na projektor i dołączony fabrycznie kabel zasilający i sygnałowy RGB oraz przewód HDMI,
− wskaźnik laserowy, pilot, − technologia – LCD,
− wraz z ekranem: powierzchnia projekcyjna: matowa, biała, rozmiar powierzchni projekcyjnej: szerokość: min. 180 cm, wysokość: min. 135 cm, format: 4:3 lub 16:9, sterowanie: ręczne lub bezprzewodowe, mocowanie: ścienne lub sufitowe.
3. Urządzenie wielofunkcyjne laserowe monochromatyczne, funkcje: drukowanie, skanowanie, kopiowanie, o druk 20 str./min, rozdzielczość druku min. 1200/600 dpi, pamięć min. 16 MB, złącze USB, skanowanie w rozdzielczości 600×600 dpi w kolorze.
Pracownia obsługi gości: Zestaw multmedialny (Komputer przenośny dla nauczyciela z oprogramowaniem biurowym, projektor, ekran ścienny, urządzenie wielofunkcyjne) 1.notebookProcesor (taktowanie) min. 2,66 GHz, rocesor (pamięć cache) min. 3072 kB, Matryca (przekątna) min. 15,6 cale 
Matryca (rozdzielczość) min. WXGA 1366 x 768 (16:9), Matryca (powłoka) matowa, Matryca (opis) LED HD, Pamięć zainstalowana (pojemność) min. 4 GB, Pamięć (technologia) min. DDR3 SDRAM 1333 MHz, Dysk twardy (pojemność) min. 500 GB 
Napęd optyczny (typ) Super Multi DVD+/-RW/RAM 
Karta graficzna (model), Głośniki 2 szt., Wbudowany mikrofon, Karta sieciowa bezprzewodowa, Bluetooth, Czytnik Smart Card, E-SATA, VGA (RGB), USB 2.0 min. 3 szt. System operacyjny Windows 7 Professional 64 bit lub nowszej generacji, AV-in (Tuner TV), Line-out, Wejście mikrofonu, Czytnik kart pamięci, System operacyjny (wer. językowa) polski, Wbudowana kamera, – pakiet biurowy (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji na każde stanowisko), – program antywirusowy.
2. Projektor multimedialny z rozwijanym ekranem – rozdzielczość optyczna min. 1024×768,
− jasność min. 2200 ANSI Lumenów (w trybie „eco” min. 1600 ANSI Lumenów), − kontrast min. 4000:1, format obrazu (standard) 4:3, − żywotność lampy min. 5000 h, − porty/złącza wejścia/wyjścia: D-Sub, RCA (video), S-Video, HDMI, stereo mini Jack, − wbudowany głośnik o mocy min. 5 W (stereo), − torba na projektor i dołączony fabrycznie kabel zasilający i sygnałowy RGB oraz przewód HDMI,
− wskaźnik laserowy, pilot, − technologia – LCD, − wraz z ekranem: powierzchnia projekcyjna: matowa, biała, rozmiar powierzchni projekcyjnej: szerokość: min. 180 cm, wysokość: min. 135 cm, format: 4:3 lub 16:9, sterowanie: ręczne lub bezprzewodowe, mocowanie: ścienne lub sufitowe.
3. Urządzenie wielofunkcyjne laserowe monochromatyczne, funkcje: drukowanie, skanowanie, kopiowanie, o druk 20 str./min, rozdzielczość druku min. 1200/600 dpi, pamięć min. 16 MB, złącze USB, skanowanie w rozdzielczości 600×600 dpi w kolorze.
Oprogramowania do: komputerowego wspomagania gastronomii programy komputerowe stosowane do planowania, rozliczania i oceny żywienia oraz do planowania i rozliczania produkcji gastronomicznej na 10 stanowisk uczniowskich oraz 2 stanowiska nauczyciela

Niniejsze zapytanie ma na celu wyłącznie rozeznanie cenowe rynku oraz uzyskanie wiedzy na temat kosztów związanych z planowanym zamówieniem publicznym. 

ZAŁĄCZNIK : Formularz szacowania wartości zamówienia 

Zapytanie ma na celu określenie wartości szacunkowej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych i nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Prosimy o przesłanie szacunkowych kosztów realizacji dla każdego z w/w zadań na załączonym formularzu do dnia 10 października 2018 r. na adres: zamówienia@powiatleczynski.pl 
Autor: Zespół ds. realizacji projektu Projekt Modernizacja Infrastruktury Szkół Zawodowych w Powiecie Łęczyńskim”

ROZEZNANIE RYNKU – SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA na świadczenie usług zakresu terapii metodą Integracji Sensorycznej

ROZEZNANIE RYNKU – SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA 
Powiat Łęczyński – Starostwo Powiatowe w Łęcznej zamierza udzielić zamówienia publicznego na świadczenie usług zakresu terapii metodą Integracji Sensorycznej w ramach projektu pt. w ramach projektu pn.: „Ośrodek Wsparcia Rodzin w Powiecie Łęczyńskim”, nr projektu RPLU.11.02.00-06-0062/17, realizowanego przez Powiat Łęczyński, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Oś priorytetowa XI „Włączenie społeczne” Działanie 11.2 „Usługi społeczne i zdrowotne”. 
W celu oszacowania wartości zamówienia oraz przygotowania się do zamówienia publicznego zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji na temat wstępnej kalkulacji cen kursów kod CPV: 80340000-9 -usługi edukacji specjalnej
Niniejsze zapytanie ma na celu wyłącznie rozeznanie cenowe rynku oraz uzyskanie wiedzy na temat kosztów związanych z planowanym zamówieniem publicznym.. Usługi terapii odbywać się będą w miejscu wyznaczonym przez Wykonawcę i skierowane będą do dzieci i dorosłych dotkniętych niepełnosprawnością/ zagrożonych niepełnosprawnością.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA -WYMAGANIA
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług terapii sensorycznej – prowadzenie terapii dzieci i dorosłych dotkniętych niepełnosprawnością/ zagrożonych niepełnosprawnością 

Usługi z zakresu terapii metodą Integracji Sensorycznej – październik 2018 – grudzień 2019 (60h/osobę- łącznie objętych projektem jest 22 osoby)

Wymagania dotyczące osób świadczących usługi : 

• prowadzenie terapii zaburzeń poprzez metody integracji sensorycznej,
• dostarczanie uczniom różnorodnych doznań percepcyjnych w ramach zajęć w pracowni doświadczania świata,
• opracowywanie indywidualnych form wsparcia terapeutycznego dla uczestników,
• współpraca z zespołem terapeutycznym odnośnie metod i technik pracy,
• prowadzenie konsultacji i udzielanie fachowej pomocy terapeutycznej uczniom i ich opiekunom,
• dbanie o bezpieczeństwo uczniów,
• dbanie o przyrządy będące na wyposażeniu sali rehabilitacyjnej,
• dbanie o czystość i estetyczny wygląd odcinka pracy.
Wymagania niezbędne:
• obywatelstwo polskie,
• wykształcenie wyższe kierunkowe – fizjoterapia,
• uprawnienia do wykonywania pracy terapeuty Integracji Sensorycznej (kurs II stopnia uprawniający do samodzielnego przeprowadzania diagnozy i terapii integracji sensorycznej),
• co najmniej roczny staż pracy, w tym półroczny z osobami niepełnosprawnymi,
• cierpliwość, wytrwałość, odporność emocjonalna,
• umiejętność prowadzenia zajęć indywidualnych i grupowych,
• wysoki poziom umiejętności społecznych,
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełne korzystanie z praw publicznych,
• niekaralność za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karnoskarbowe,
• nieposzlakowana opinia,
• komunikatywność, zdolności organizacyjne i interpersonalne,
• stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.
• specjalista ds. terapii integracji sensorycznej

Wymagane dokumenty:
• życiorys (CV),
• list motywacyjny,
• kopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
• kopia dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy),
• kopia dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje (kursy, certyfikaty),
• oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
• oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

Zamawiający w procedurze zamówienia wybierze 1 ofertę która spełnia wszystkie wymagania i uzyska największą liczbę punktów.

ZAŁĄCZNIK : Formularz szacowania wartości zamówienia 
Zapytanie ma na celu określenie wartości szacunkowej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych i nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Prosimy o przesłanie szacunkowych kosztów realizacji zamówienia na załączonym formularzu do dnia 27 września 2018 r. na adres: zamówienia@powiatleczynski.pl 
Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia: Anna Giszczak, Edyta Szostakiewicz tel: 081 5315203
Autor: Zespół ds. realizacji projektu Projekt „Ośrodek Wsparcia Rodzin w Powiecie Łęczyńskim”