powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Rozeznanie rynku-szacowanie wartości zamówienia na: świadczenie usług medycznych w postaci badań lekarskich dla uczestników staży Zespołu Szkół nr 2 im.Simona Bolivara w Milejowie

ROZEZNANIE RYNKU – SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA 
na świadczenie usług medycznych w postaci badań lekarskich wraz z wydaniem odpowiednich zaświadczeń z zakresu medycyny pracy dopuszczających do uczestnictwa 
w stażu 42 uczestników projektu, „Ciekawsza nauka w Bolivarze – łatwiejszy start zawodowy” nr projektu RPLU.12.04.00-06-0054/17, realizowanego przez Powiat Łęczyński, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Oś priorytetowa XII „Edukacja, kwalifikacje i kompetencje” Działanie 12.4 „Kształcenie zawodowe”.

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie wstępnych badań lekarskich, wraz 
z wydaniem odpowiednich zaświadczeń z zakresu medycyny pracy, dopuszczających do uczestnictwa w stażach zawodowych (w tym do pracy przy komputerze, obsłudze urządzeń mechanicznych,) dla 42 Uczestników Projektu, którzy odbyli kursy zawodowe z zakresu :

Liczba osób objęta przedmiotem zamówienia jest szacunkowa. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby kierowanych osób w ramach poszczególnych kierunków badań oraz zmiany ogólnej liczby kierowanych osób, w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługuje żadne prawo roszczeń z powyższego tytułu. 
W przypadku zmienionej liczby osób skierowanych na badania Zamawiający zapłaci za przedmiot zamówienia zgodnie z cenną za jedną usługę wskazaną w formularzu oferty.

Zakres badań wstępnych należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia
i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917), przy czym zakres badań wstępnych powinien obejmować: 
a) badanie ogólne, 
b) badanie okulistyczne 
c) badanie diagnostyczne: morfologia, mocz – badanie ogólne, EKG, RTG klatki piersiowej, 
d) inne badania wg decyzji lekarza po uwzględnieniu wskazanych w skierowaniu informacji o zagrożeniach związanych z pracą. 
Badania będące przedmiotem zamówienia zostaną wykonane przez lekarzy posiadających uprawnienia w dziedzinie: medycyny pracy, oraz spełniających wymagania określone w § 7 Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy. 
Termin wykonania badania: w ciągu 7 dni od dnia skierowania przez Zamawiającego osoby na badania. Staże rozpoczynają się II-III kwartał 2019 r.

kod CPV: 85121100-4 – ogólne usługi lekarskie,

Niniejsze zapytanie ma na celu wyłącznie rozeznanie cenowe rynku oraz uzyskanie wiedzy na temat kosztów związanych z planowanym zamówieniem publicznym. 

Formularz szacowania wartości zamówienia
Zapytanie ma na celu określenie wartości szacunkowej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych i nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Prosimy o przesłanie szacunkowych kosztów realizacji dla każdego z w/w zadań na załączonym formularzu na adres: zamówienia@powiatleczynski.pl 
Autor: Zespół ds. realizacji projektu Projekt „Ciekawsza nauka w Bolivarze – łatwiejszy start zawodowy”

Rozeznanie rynku-Szacowanie wartości zamówienia na usługi przeprowadzenia szkoleń doskonalących dla nauczycieli kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie

ROZEZNANIE RYNKU – SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA 
Powiat Łęczyński – Starostwo Powiatowe w Łęcznej zamierza udzielić zamówienia publicznego na usługi przeprowadzenia szkoleń doskonalących dla nauczycieli kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie 
w ramach projektu pn.: „Ciekawsza nauka w Bolivarze- łatwiejszy start zawodowy”, nr projektu RPLU.12.04.00-06-0054/17, Realizowanego przez Powiat Łęczyński, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Oś priorytetowa XII „Edukacja, kwalifikacje i kompetencje” Działanie 12.4 „Kształcenie zawodowe”. 
Przedmiot zamówienia obejmuje 
1. Przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie
W celu oszacowania wartości zamówienia oraz przygotowania się do zamówienia publicznego zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji na temat wstępnej kalkulacji cen szkoleń kod CPV: 80000000-4 – usługi edukacyjne i szkoleniowe, 
80400000-8 – usługi edukacji osób dorosłych oraz inne,
80510000-2 – usługi szkolenia specjalistycznego,
80500000-9- usługi szkoleniowe
Niniejsze zapytanie ma na celu wyłącznie rozeznanie cenowe rynku oraz uzyskanie wiedzy na temat kosztów związanych z planowanym zamówieniem publicznym. Przez przeprowadzenie szkoleń Zamawiający rozumie zapewnienie trenera/wykładowcy, materiałów szkoleniowych, ustalenie i przeprowadzenie egzaminów, wydania zaświadczeń, certyfikatów, zapewnienie przerwy kawowej,. Szkolenia odbywać się będą w pracowniach oferenta oraz pracowniach Zespołu Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara 
w Milejowie i skierowane będą do nauczycieli szkół prowadzących kształcenie zawodowe planujących podnieść swoje kompetencje i kwalifikacje zawodowe na kierunkach m.in.: SQL w bazie danych MySQL, kurs księgowości z obsługą programu komputerowego, kurs obsługi programu Płatnik.

W celu rozeznania rynku, zwracamy się z prośbą o podanie szacunkowych kosztów realizacji zamówień dla następujących szkoleń dla nauczycieli:
1) szkolenie z zakresu SQL w bazie danych MySQL- podstawy
– 24 godzin/grupa dla 1 nauczyciela zawodu w technikum informatycznym,

2) szkolenie z zakresu kurs księgowości z obsługą programu komputerowego, kurs 
obsługi programu Płatnik 
-60 godzin/grupa dla 3 nauczycieli zawodu w technikum ekonomicznym,

W załączniku szczegółowe informacje na temat każdego szkolenia. 
ZAŁĄCZNIK: Formularz szacowania wartości zamówienia 

Zapytanie ma na celu określenie wartości szacunkowej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych i nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Prosimy o przesłanie szacunkowych kosztów realizacji dla każdego z w/w zadań na załączonym formularzu do dnia 28 lutego 2019 r. na adres: zamówienia@powiatleczynski.pl
Autor: Zespół ds. realizacji projektu Projekt „Ciekawsza nauka w Bolivarze- łatwiejszy start zawodowy”,

ROZEZNANIE RYNKU – SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA na zakup i dostawę zestawów namiot wystawowy + tablice wystawowe do Zespołu Szkół nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie

ROZEZNANIE RYNKU – SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA 
Powiat Łęczyński – Starostwo Powiatowe w Łęcznej zamierza udzielić zamówienia publicznego na zakup i dostawę zestawów namiot wystawowy + tablice wystawowe do Zespołu Szkół nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie w ramach projektu pn.: „Ciekawsza nauka w Bolivarze – łatwiejszy start zawodowy” nr projektu RPLU.12.04.00-06-0054/17, realizowanego przez Powiat Łęczyński, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Oś priorytetowa XII „Edukacja, kwalifikacje i kompetencje” Działanie 12.4 „Kształcenie zawodowe”. 
Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę zestawów namiot wystawowy + tablice wystawowe do Zespołu Szkół nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie
1. W celu oszacowania wartości zamówienia oraz przygotowania się do zamówienia publicznego zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji na temat wstępnej kalkulacji cen wyposażenia:
a) Tablice moderacyjne (parawan) 120 x 150 cm obustronnie suchościeralne z kompletem kółek – sztuk – 3
b) Namiot wystawowy z nadrukiem 3 x 3 m; sztuk – 1
c) Namiot wystawowy 3 x 4m = 12.00 m2 ; sztuk – 2

kod CPV: 30195000-2 – tablica suchościeralna,
39522530-1- namiot wystawowy
Dane do specyfikacji na zakup i dostawę zestawów namiot wystawowy + tablice wystawowe do Zespołu Szkół nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie

I. Opis przedmiotu zamówienia:
a) Namiot wystawowy 
Z nadrukiem (logo szkoły, Zespół Szkół nr 2 im. Simona Bolivara , 21-020 Milejów, Partyzancka nr 62 tel.: 81 53 15 471)
Nadruk wykonywany techniką eco-solwent
SPECYFIKACJA PRODUKTU
 Szerokość 3,00 m.
 Długość: 3,00 m.
 Wysokość boku: 2,10-2,37 m.
 Wysokość kalenicy: 3,13-3,40 m.
 Poszycie dachu: 300g/m² 300Dx300D Poliester z PVC tylnej stronie
 Ściany boczne i tylne: 300g/m² 300Dx300D Poliester z PVC tylnej stronie
 Rama: 32x32x1,0mm/25x18x1,0mm
 Wymiar w stanie złożonym: 1,56×0,22×0,22 m.
 Kolor: Biały lub niebieski
 UV: Odporny na działanie promieni UV
 Wodoodporny: 100% Wodoodporny
 Dodatkowe wymagania:
 Łatwe rozstawianie 
 Wysoka wytrzymałość
 Funkcjonalna konstrukcja
 Regulowana wysokość
 Łatwy do przechowywania
 Łatwy w transporcie
 Pomoc i obsługa ekspertów
 Zawiera torbę transportową
b) 2 namioty wystawowe
Wymiary każdego:
 Powierzchnia: 3 x 4m = 12.00 m2
 Wysokość ścian bocznych: ok. 2,0 m
 Wysokość kalenicy: ok. 2,9 m
 2 wejścia: ok. 2,0 x 2,0 m
 Kolor: biały lub niebieski
 Poszycie dachu: 300g/m² 300Dx300D Poliester z PVC tylnej stronie
 Ściany boczne i tylne: 300g/m² 300Dx300D Poliester z PVC tylnej stronie
 UV: Odporny na działanie promieni UV
 Wodoodporny: 100% Wodoodporny
 Dodatkowe wymagania:
 Łatwe rozstawianie 
 Wysoka wytrzymałość
 Funkcjonalna konstrukcja
 Regulowana wysokość
 Łatwy do przechowywania
 Łatwy w transporcie
 Pomoc i obsługa ekspertów
 Każdy zawiera torbę transportową
c) 3 tablice moderacyjne (parawan) 120 x 150 cm obustronnie suchościeralne z kompletem kółek
Opis
 Tablica moderacyjna, dwustronna, suchościeralna, magnetyczna.
 Wymiar tablicy wewnętrznej : 120 x 150 cm (jednoczęściowa).
 Wysokość całkowita ok. 200 cm
 Rama z profilu aluminiowego w kolorze srebrnym.
 Stojak o podstawie w kształcie litery „T” .
 Powierzchnia tablicy jednolita.

Niniejsze zapytanie ma na celu wyłącznie rozeznanie cenowe rynku oraz uzyskanie wiedzy na temat kosztów związanych z planowanym zamówieniem publicznym. 

ZAŁĄCZNIK : Formularz szacowania wartości zamówienia 

Zapytanie ma na celu określenie wartości szacunkowej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych i nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Prosimy o przesłanie szacunkowych kosztów realizacji dla każdego z w/w zadań na załączonym formularzu do dnia 28 lutego 2019 r. na adres: zamówienia@powiatleczynski.pl 
Autor: Zespół ds. realizacji projektu Projekt „Ciekawsza nauka w Bolivarze – łatwiejszy start zawodowy”

Rozeznanie rynku na Zakup i dostawę wyposażenia do pracowni mechanicznej na potrzeby Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach

ROZEZNANIE RYNKU – SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

Powiat Łęczyński zamierza udzielić zamówienia publicznego na Zakup i dostawę wyposażenia do pracowni mechanicznej na potrzeby Zespołu Szkół Rolniczych 
w Kijanach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 13 Infrastruktura Społeczna Działanie 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego. Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

1. W celu oszacowania wartości zamówienia oraz przygotowania się do zamówienia publicznego zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji na temat wstępnej kalkulacji cen wyposażenia do pracowni mechanicznej ZSR w Kijanach: 
1) Myjka ciśnieniowa- szt. 1
2) Kompresor- szt. 2
3) Stoły warsztatowe- szt. 6
4) Wózek narzędziowy- szt. 6
5) Podnośnik dwukolumnowy- szt. 3
6) Prasa- szt. 1
7) Zestawy narzędzi do montażu i demontażu pojazdów i maszyn rolniczych, narzędzi specjalistycznych do wykonywania napraw, elektronarzędzi, narzędzi pneumatycznych- szt. 6

kod CPV: 42924740-8- wysokociśnieniowa aparatura czyszcząca,
42123400-1- sprężarka powietrza,
44512940-3- zestawy narzędziowe
42413000-4- podnośnik dwukolumnowy hydrauliczny,
42636000-3- prasy,
44512000-2- różne narzędzia ręczne.

Dane do specyfikacji na zakup wyposażenia pracowni mechanicznej ZSR w Kijanach.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

Wszystkie urządzenia i narzędzia muszą posiadać deklarację zgodności CE, instrukcję obsługi w języku polskim.

1)Myjka ciśnieniowa – szt. 1:
– Koła umożliwiające przemieszczanie myjki. Przechowywanie wyposażenia na tylnej części obudowy
– Silnik 1 – fazowy,
– Odporność na korozję 
– Ciśnienie min. 140 bar
– Wydajność tłoczenia min. 400 l/h
– Max. temp. doprow. wody 40 oC
– Pompa o konstrukcji metalowej 
– Pistolet wysokociśnieniowy z lancą obrotową
– Dysza rotacyjna
– Wąż wysokociśnieniowy min. 15 m
– Wbudowany filtr wody
– Wąż ssący na detergent
– Adapter do podłączenia węża ogrodowego 3/4″
– System szybko-złącza na pistolecie i urządzeniu 
– Bęben na wąż
2)Kompresor– szt. 2:
– poj. Zbiornika min. 250l 
– zasilanie 400V, 
– ciśnienie min.10 bar, 
– wydajność min. 800 l/min, 
– spełnia wymogi UDT, 
– atest na zawór bezpieczeństwa, 
– wyłącznik ciśnieniowy umożliwiający prace w trybie automatycznym
3)Stoły warsztatowe– szt. 6:
– Min. wym.2000x740x900
– masywna konstrukcja, min. grubość blatu 45 mm pokryta gumą gładką
– możliwość zamocowania imadła
– 1 szafka drzwiowa 
4)Wózek narzędziowy– szt. 6:
– 7 szuflad z prowadnicami kulkowymi 
– wymiary min. 850x600x450
– centralny zamek z przodu
– blat wózka pokryty porowatą gumą
– 4 koła samonastawne, w tym 2 z hamulcem. Śr. kół 100 mm. 
5)Podnośnik dwukolumnowy– szt. 3:
– Udźwig min. 3000 kg 
– Wys. podnoszenia do 1960 mm
– Min. wys. podnośnika 60 mm zasilanie 400 V, 
– napęd elektryczno – hydrauliczny, 
– pełna dokumentacja dla UDT i certyfikat CE 
– montaż przez osoby z uprawnieniami UDT do montażu i konserwacji podnośników
6)Prasa– szt. 1:
– Hydrauliczna z napędem ręcznym
– Nacisk 30 ton
– masywna spawana rama, szer wewn. między słupami min.600 mm, wysokość robocza 1100 mm
– Pryzmy w komplecie
7) Zestawy narzędzi do montażu i demontażu pojazdów i maszyn rolniczych, narzędzi specjalistycznych do wykonywania napraw, elektronarzędzi, narzędzi pneumatycznych – szt. 6:
Skład zestawu we wkładach dostosowanych wymiarami do szuflad wózków narzędziowych: 
− zestaw nasadek i pokręteł 1/4″ – 4 – 13 mm – komplet pokręteł, przedłużek, grzechotka 
− zestaw nasadek i pokręteł 1/2″ – 8 -32 mm – komplet pokręteł, przedłużek, grzechotka
− zestaw kluczy płasko-oczkowych z grzechotkami – 8 – 17 mm
− zestaw kluczy płasko – oczkowych – 6 – 27 mm
− zestaw kluczy oczkowych odgiętych 8 – 27 mm
− zestaw kluczy imbusowych L z kulką długich 1,5 – 10 mm
− zestaw pilników ślusarskich min. 5 elementów o różnych przekrojach,
− zestaw wkrętaków płaskich, krzyżowych i precyzyjnych po min. 4 szt.,
− zestaw szczypiec i obcinaczek min. 4 elementy,
− zestaw kluczy nastawnych: 1 szt. typu MORS i 1 szt. klucz nastawny 1 – 39 mm,
− zestaw 4-el. szczypiec segera – dł. min. 200mm, zewnętrzne i wewnętrzne, proste i odgięte 
– wiertarka elektrczna ręczna moc 500 – 800 W z elektroniczną regulacją prędkości obrotowej, 
– szlifierka kątowa moc 700 – 850 W z elektroniczną regulacją prędkości obrotowej – klucz udarowy elektryczny min. 600 Nm z zestawem nasadek długich (17 – 32 – min. 8 szt.) 

Niniejsze zapytanie ma na celu wyłącznie rozeznanie cenowe rynku oraz uzyskanie wiedzy na temat kosztów związanych z planowanym zamówieniem publicznym. 

ZAŁĄCZNIK : Formularz szacowania wartości zamówienia 

Zapytanie ma na celu określenie wartości szacunkowej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych i nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Prosimy o przesłanie szacunkowych kosztów realizacji dla każdego z w/w zadań na załączonym formularzu na adres: zamówienia@powiatleczynski.pl do 08 lutego 2019 r.
Autor: Zespół ds. realizacji projektu Projekt „Modernizacja Infrastruktury Szkół Zawodowych w Powiecie Łęczyńskim”

Nazwa i adres firmy ………………… dn……………
………………………………….
Starostwo Powiatowe w Łęcznej
AL. Jana Pawła II 95 a, 
21-010 Łęczna 

FORMULARZ – SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
I. Opis przedmiotu zamówienia:
Lp Nazwa 
urządzenia 
OPIS ILOSĆ SZT CENA NETTO
(1 SZT.) 
WARTOŚĆ
NETTO
(4×5) KWOTA VAT WARTOŚĆ BRUTTO 
Myjka ciśnieniowa
1 Myjka ciśnieniowa Zgodny z opisem przedmiotu zamówienia
1

R A Z E M 

Lp Nazwa 
urządzenia 
OPIS ILOSĆ SZT CENA NETTO
(1 SZT.) 
WARTOŚĆ
NETTO
(4×5) KWOTA VAT WARTOŚĆ BRUTTO 
Kompresor
2 Kompresor Zgodny z opisem przedmiotu zamówienia
2

R A Z E M 
Lp Nazwa 
urządzenia 
OPIS ILOSĆ SZT CENA NETTO
(1 SZT.) 
WARTOŚĆ
NETTO
(4×5) KWOTA VAT WARTOŚĆ BRUTTO 
Stoły warsztatowe
3 Stoły warsztatowe Zgodny z opisem przedmiotu zamówienia
6

R A Z E M 
Lp Nazwa 
urządzenia 
OPIS ILOSĆ SZT CENA NETTO
(1 SZT.) 
WARTOŚĆ
NETTO
(4×5) KWOTA VAT WARTOŚĆ BRUTTO 
Wózek narzędziowy
4 Wózek narzędziowy Zgodny z opisem przedmiotu zamówienia
6

R A Z E M 
Lp Nazwa 
urządzenia 
OPIS ILOSĆ SZT CENA NETTO
(1 SZT.) 
WARTOŚĆ
NETTO
(4×5) KWOTA VAT WARTOŚĆ BRUTTO 
Podnośnik dwukolumnowy
5 Podnośnik dwukolumnowy Zgodny z opisem przedmiotu zamówienia
3

R A Z E M 
Lp Nazwa 
urządzenia 
OPIS ILOSĆ SZT CENA NETTO
(1 SZT.) 
WARTOŚĆ
NETTO
(4×5) KWOTA VAT WARTOŚĆ BRUTTO 
Prasa
6 Prasa Zgodny z opisem przedmiotu zamówienia
1

R A Z E M 
Lp Nazwa 
urządzenia 
OPIS ILOSĆ SZT CENA NETTO
(1 SZT.) 
WARTOŚĆ
NETTO
(4×5) KWOTA VAT WARTOŚĆ BRUTTO 
Zestawy narzędzi do montażu i demontażu pojazdów i maszyn rolniczych, narzędzi specjalistycznych do wykonywania napraw, elektronarzędzi, narzędzi pneumatycznych
7 Zestawy narzędzi do montażu i demontażu pojazdów i maszyn rolniczych, narzędzi specjalistycznych do wykonywania napraw, elektronarzędzi, narzędzi pneumatycznych Zgodny z opisem przedmiotu zamówienia
6

R A Z E M 

data …………………… ………………………………………………
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy)

rozeznanie rynku na Zakup i dostawę wyposażenia do pracowni produkcji rolniczej na potrzeby Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach

ROZEZNANIE RYNKU – SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

Powiat Łęczyński zamierza udzielić zamówienia publicznego na Zakup i dostawę wyposażenia do pracowni produkcji rolniczej na potrzeby Zespołu Szkół Rolniczych 
w Kijanach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 13 Infrastruktura Społeczna Działanie 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego. Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

1. W celu oszacowania wartości zamówienia oraz przygotowania się do zamówienia publicznego zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji na temat wstępnej kalkulacji cen wyposażenia do pracowni produkcji rolniczej ZSR w Kijanach: 
1) Brona zębowa 5-polowa – szt. 1
2) Kultywator- szt.1
3) Brona talerzowa- szt.1
4) Agregat uprawowy- szt.1
5) Glebogryzarka- szt. 1
6) Pielnik-obsypnik 5- rzędowy- szt. 1
7) Kosiarka dyskowa- szt. 1
8) Przetrząszaczo-zgrabiarka karuzelowa- szt. 1
9) Siewnik punktowy pneumatyczny- szt. 1
10) Sadzarka do ziemniaków- szt. 1
11) Przyczepa wywrotka dwuosiowa- szt. 1

kod CPV: 16000000-5-maszyny rolnicze,
16810000-6-części do maszyn rolniczych,
16120000-2-brony, spulchniarki, kultywatory, brony chwastowniki lub glebogryzarki,
16110000-9-pługi lub brony talerzowe,
16310000-1-kosiarki,
16130000-5-siewniki, sadzarki lub maszyny lub przesadzenia,
16500000-0-przyczepy lub naczepy samo rozładowcze i wyładowcze do celów rolniczych,

Dane do specyfikacji na zakup wyposażenia pracowni produkcji rolniczej ZSR w Kijanach.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Wszystkie narzędzia i maszyny rolnicze muszą posiadać deklarację zgodności CE, instrukcję obsługi w języku polskim.

1)Brona zębowa 5-polowa – szt. 1: 
− 5 polowa,
− składana mechanicznie
− szerokość robocza min 5,0 m
– ząb 16 cm.

2)Kultywator – szt. 1:
− szerokość robocza – max 3,0 m
− ilość zębów – 18 – 20
− liczba rzędów zębów – 3
− rodzaj zębów – sprężynowy średni
− zapotrzebowanie mocy – max. 45 kW
3)Brona talerzowa– szt. 1:
− szerokość robocza 2,7 – 3,1m typ V
− średnica talerzy minimum 510 mm
− liczba talerzy powyżej 25
− prędkość robocza 7-10 km/h
− wydajność powyżej 2 ha/h
− zapotrzebowanie mocy poniżej 100 KM
4)Agregat uprawowy– szt. 1:
− kultywator + wał strunowy
− szerokość robocza powyżej 2,7 m – 3 m
− głębokość robocza kultywatora 12 cm lub głębiej 
− głębokość robocza wału strunowego do 8 cm
− prędkość robocza 7-10 km/h
− wydajność powyżej 1,5 ha/ h
− zapotrzebowanie mocy 38 – 90 KM
5)Glebogryzarka– szt. 1:
− szerokość robocza co najmniej 1,60 – 1,8 m
− głębokość pracy minimum 15 cm
− liczba tarcz nożowych 8 szt.
6)Pielniko-obsypnik 3- rzędowy– szt. 1:
− 3 – sekcje
− zapotrzebowanie mocy poniżej 35 KM
− szerokość robocza 2,5-2,7 m
7)Kosiarka dyskowa– szt. 1:
− dyskowa dolnonapędowa 
− minimum 6 dysków 
− wydajność koszenia powyżej 2,2 ha/h
System regulacji za pomocą cięgna mocującego górny punkt regulacji zaczepu i TUZ ciągnika 
Wysokość koszenia w zakresie 30-80 mm,
Siłownik hydrauliczny zasilany z układu hydrauliki zewnętrznej ciągnika umożliwia podnoszenie zespołu tnącego w położenie transportowe,
8)Przetrząsacz karuzelowy szt. 1:
− minimum 2 – wirnikowy z wałkiem przekaźnikowym
− do przetrząsania i zgrabiania traw i zielonek nisko łodygowych
− możliwość pracy na stokach o nachyleniu min. 120
9)Siewnik punktowy pneumatyczny szt. 1:
− pneumatyczny
− zawieszany, 
− sekcyjny
− szerokość robocza min 2,5 m
− możliwość regulacji głębokości wysiewu, rozstawy rzędów, gęstości siewu
10)Sadzarka do ziemniaków szt. 1:
− 2-rzędowa

− możliwość regulacji rozstawy rzędów
− regulacja gęstości i głębokości sadzenia
11)Przyczepa wywrotka dwuosiowa szt. 1:
– Dopuszczalna masa całkowita: do 6 t
– Ładowność: 4000 kg
– Masa własna 1900-2000 kg
– Pojemność ładunkowa powyżej 4,0 m3
– Powierzchnia ładunkowa: min 8,0 m2
– Długość skrzyni ładunkowej wewnątrz: min 4000 mm
– Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz: min. 2000 mm
– Szyber zsypowy do ziarna, z blokadą, w ścianie. 
– Materiały malarskie chemoutwardzalne o wysokiej trwałości i odporności na UV 
– Rynna do szybra zsypowego 
– Koło zapasowe

Niniejsze zapytanie ma na celu wyłącznie rozeznanie cenowe rynku oraz uzyskanie wiedzy na temat kosztów związanych z planowanym zamówieniem publicznym. 

ZAŁĄCZNIK : Formularz szacowania wartości zamówienia 

Zapytanie ma na celu określenie wartości szacunkowej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych i nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Prosimy o przesłanie szacunkowych kosztów realizacji dla każdego z w/w zadań na załączonym formularzu na adres: zamówienia@powiatleczynski.pl do 15 lutego 2019 r.
Autor: Zespół ds. realizacji projektu Projekt „Modernizacja Infrastruktury Szkół Zawodowych w Powiecie Łęczyńskim”

Nazwa i adres firmy ………………… dn……………
………………………………….
Starostwo Powiatowe w Łęcznej
AL. Jana Pawła II 95 a, 
21-010 Łęczna 

FORMULARZ – SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
I. Opis przedmiotu zamówienia:
Lp Nazwa 
urządzenia 
OPIS ILOSĆ SZT CENA NETTO
(1 SZT.) 
WARTOŚĆ
NETTO
(4×5) KWOTA VAT WARTOŚĆ BRUTTO 
Brona zębowa 5-polowa
1 Brona zębowa 5-polowa Zgodny z opisem przedmiotu zamówienia
1

R A Z E M 

Lp Nazwa 
urządzenia 
OPIS ILOSĆ SZT CENA NETTO
(1 SZT.) 
WARTOŚĆ
NETTO
(4×5) KWOTA VAT WARTOŚĆ BRUTTO 
Kultywator
2 Kultywator Zgodny z opisem przedmiotu zamówienia
1

R A Z E M 
Lp Nazwa 
urządzenia 
OPIS ILOSĆ SZT CENA NETTO
(1 SZT.) 
WARTOŚĆ
NETTO
(4×5) KWOTA VAT WARTOŚĆ BRUTTO 
Brona talerzowa
3 Brona talerzowa Zgodny z opisem przedmiotu zamówienia
1

R A Z E M 
Lp Nazwa 
urządzenia 
OPIS ILOSĆ SZT CENA NETTO
(1 SZT.) 
WARTOŚĆ
NETTO
(4×5) KWOTA VAT WARTOŚĆ BRUTTO 
Agregat uprawowy
4 Agregat uprawowy Zgodny z opisem przedmiotu zamówienia
1

R A Z E M 
Lp Nazwa 
urządzenia 
OPIS ILOSĆ SZT CENA NETTO
(1 SZT.) 
WARTOŚĆ
NETTO
(4×5) KWOTA VAT WARTOŚĆ BRUTTO 
Glebogryzarka
5 Glebogryzarka Zgodny z opisem przedmiotu zamówienia
1

R A Z E M 
Lp Nazwa 
urządzenia 
OPIS ILOSĆ SZT CENA NETTO
(1 SZT.) 
WARTOŚĆ
NETTO
(4×5) KWOTA VAT WARTOŚĆ BRUTTO 
Pielniko-obsypnik 5- rzędowy
6 Pielniko-obsypnik 5- rzędowy Zgodny z opisem przedmiotu zamówienia
1

R A Z E M 
Lp Nazwa 
urządzenia 
OPIS ILOSĆ SZT CENA NETTO
(1 SZT.) 
WARTOŚĆ
NETTO
(4×5) KWOTA VAT WARTOŚĆ BRUTTO 
Kosiarka dyskowa
7 Kosiarka dyskowa Zgodny z opisem przedmiotu zamówienia
1

R A Z E M 
Lp Nazwa 
urządzenia 
OPIS ILOSĆ SZT CENA NETTO
(1 SZT.) 
WARTOŚĆ
NETTO
(4×5) KWOTA VAT WARTOŚĆ BRUTTO 
Przetrząszaczo-zgrabiarka karuzelowa
8 Przetrząszaczo-zgrabiarka karuzelowa Zgodny z opisem przedmiotu zamówienia
1

R A Z E M 
Lp Nazwa 
urządzenia 
OPIS ILOSĆ SZT CENA NETTO
(1 SZT.) 
WARTOŚĆ
NETTO
(4×5) KWOTA VAT WARTOŚĆ BRUTTO 
Siewnik punktowy pneumatyczny
9 Siewnik punktowy pneumatyczny Zgodny z opisem przedmiotu zamówienia
1

R A Z E M 
Lp Nazwa 
urządzenia 
OPIS ILOSĆ SZT CENA NETTO
(1 SZT.) 
WARTOŚĆ
NETTO
(4×5) KWOTA VAT WARTOŚĆ BRUTTO 
sadzarka do ziemniaków
10 sadzarka do ziemniaków Zgodny z opisem przedmiotu zamówienia
1

R A Z E M 
Lp Nazwa 
urządzenia 
OPIS ILOSĆ SZT CENA NETTO
(1 SZT.) 
WARTOŚĆ
NETTO
(4×5) KWOTA VAT WARTOŚĆ BRUTTO 
Przyczepa wywrotka dwuosiowa
11 Przyczepa wywrotka dwuosiowa Zgodny z opisem przedmiotu zamówienia
1

R A Z E M 
data …………………… ………………………………………………
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy)

Rozeznanie rynku na zakup i dostawę żywności oraz drobnego doposażenia w formie jednorazowych naczyń.

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
Powiat Łęczyński zamierza udzielić zamówienia publicznego zakup i dostawę żywności oraz drobnego doposażenia w formie jednorazowych naczyń w ramach projektu „Ośrodek wsparcia Rodzin w Powiecie Łęczyńskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa XI Włączenie społeczne, Działanie 11.2 „Usługi społeczne i zdrowotne” oraz w ramach projektu pn.: „Ciekawsza nauka w Bolivarze – łatwiejszy start zawodowy” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Oś priorytetowa XII „Edukacja, kwalifikacje i kompetencje” Działanie 12.4 „Kształcenie zawodowe”

Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę żywności oraz drobnego doposażenia 
w formie jednorazowych naczyń.
W celu oszacowania wartości zamówienia oraz przygotowania się do zamówienia publicznego zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji na temat wstępnej kalkulacji cen 

kod CPV: 15000000-8- Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
39222100-5- artykuły cateringowe jednorazowe
Opis przedmiotu zamówienia:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej w ramach projektu „Ośrodek wsparcia Rodzin w Powiecie Łęczyńskim”, będzie prowadziło programy aktywnej integracji osób 
i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, w roku 2019. 
Zespół Szkół nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie w ramach projektu „Ciekawsza nauka 
w Bolivarze – łatwiejszy start zawodowy”, planuje organizację „Dnia Zawodowca”- organizację jednodniowego spotkania trzech sektorów związanych z kształceniem zawodowym: pracodawców, przedstawicieli uczelni wyższych kształcących w kierunkach inżynierskich, uczniów szkół zawodowych oraz kadry szkolnej.

Z uwagi na powyższe Zamawiający zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej w formie odpowiedzi na druku stanowiącym załącznik do niniejszego szacowania wartości zamówienia załącznik nr 1 do szacowania – formularz ofertowy.

Niniejsze zapytanie ma na celu wyłącznie rozeznanie cenowe rynku oraz uzyskanie wiedzy na temat kosztów związanych z planowanym zamówieniem publicznym. 

Zapytanie ma na celu określenie wartości szacunkowej zakupów art. spożywczych
oraz drobnego doposażenia w formie jednorazowych naczyń na podstawie określonych produktów, celem zapewnienia uczestnikom projektu poczęstunku w trakcie zajęć niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych i nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Prosimy o przesłanie szacunkowych kosztów realizacji dla każdego z w/w zadań na załączonym formularzu do dnia 01.02. 2019 r. na adres: zamówienia@powiatleczynski.pl 
Autor: Zespół ds. realizacji obu projektów: „ Ciekawsza nauka w Bolivarze – łatwiejszy start zawodowy” oraz „Ośrodek wsparcia Rodzin w Powiecie Łęczyńskim”.