powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Wynik przetargu na bankową obsługę budżetu Powiatu Łęczyńskiego … ZP.272.4.2.2014

Numer sprawy: ZP.272.4.2.2014 Łęczna, 2014-05-08

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: zamówienia na bankową obsługę budżetu Powiatu Łęczyńskiego wraz z jego jednostkami organizacyjnymi w okresie od dnia 01.08.2014 r. do 31.07.2018 r.
CPV: 66110000-4 – usługi bankowe.

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia kwotę: 236 480,00,00 złotych brutto.
1.Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje,
że w prowadzonym postępowaniu na postawie Uchwały Nr 1082/2014 Zarządu Powiatu w Łęcznej
z dnia 07 maja 2014 r. wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę Nr 2 na realizację zamówienia publicznego : Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Regionalny Oddział Korporacyjny w Lublinie, ul. Watykańska 7, 20-538 Lublin

 1. Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta jest ważna, nie podlega wykluczeniu ani odrzuceniu, spełnia wymagania określone w siwz przez Zamawiającego i jest najkorzystniejsza. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny. 3. W prowadzonym postępowaniu złożono 2 następujące oferty:
  Numer ofertyFirma (nazwa) lub nazwisko oraz
  adres wykonawcyOcena 1.2.1Ocena 1.2.2Ocena 1.2.3Suma m-cznych kosztów. Wg oferty w zł m-cznieTermin wykonania obsługi bankowej
  m-czna obsługa bankowa cena zł Oprocentowanie lokaty overnight %Oprocentowanie środków na rach. %M,-czna obsługa bankowa zł w złm-czna obsł. Rach 1 złm-czna obsł. Rach 2 złm-czna obsł. Rach 31 złm-czna obsł. Rach 4 złm-czna obsł. Rach 5 złm-czna obsł. Rach
  1.Bank Spółdzielczy w Końskowoli, ul. Lubelska 91A, 24-130 Końskowola2880,001,711,71160,00160,00160,00160,00160,00160,00160,004000,00od 01.08.2014do 31.07.2018
  2.Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Regionalny Oddział Korporacyjny w Lublinie, ul. Watykańska 7, 20-538 Lublin3500,000,0840,482200,00180,00180,00180,00180,00180,00180,004780,00od 01.08.2014 do 31.07.2018
 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje,
  że w prowadzonym postępowaniu została wykluczona oferta nr 1 ze względu na brak wpływu na
  rachunek zamawiającego kwoty wadium w terminie składania oferty, tj. do godz. 10:00 w dniu
  06.05.2014r., na podstawie zapisu art. 24 ust 2, pkt. 2 ustawy.
 3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu została odrzucona oferta nr 1. Na podstawie zapisu art. 89, ust. 1 pkt 5 Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy wykluczonego z udziału w postępowaniu.
 4. Zgodnie z zapisem art. 94 ust. 2 pkt.1 lit. a wybranego wykonawcę zapraszamy do podpisania umowy po upływie 5 dni od daty powiadomienia, tj. w terminie – 2014-05-14 na godz. 10:00
  do pokoju Nr 209 (II piętro), w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95 A.
 5. Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2010 r. Dz. U. Nr 213 poz. 759 z późn. zm.) – dział VI „Środki ochrony prawnej”. Dziękujemy za udział w przedmiotowym postępowaniu. ________________ Kierownik Zamawiającego

Wynik przetargu na wymianę stolarki okiennej drewnianej na okna z profili PCV w budynku ZSG Łęczna. ZP.272.4.3.2014

Numer sprawy: ZP.272.4.3.2014 Łęczna, 2014-04-15

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot. zamówienia: Wymiana stolarki okiennej drewnianej na okna z profili PCV w budynku ZSG Łęczna.

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tego zamówienia kwotę 86 590,77 złotych brutto

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje,
że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę:
ofertę nr 4: Fabryka Okien SPECTRUM Sp. z o.o., 20-150 Lublin,
ul. Ceramiczna 4 cena brutto oferty 41 612,49 zł, termin wykonania 10.06.2014r.

 1. Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta jest ważna, nie podlega wykluczeniu ani odrzuceniu, spełnia wymagania określone w siwz przez Zamawiającego i jest najkorzystniejsza.
  Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny. 3. W prowadzonym postępowaniu złożono 7 ofert. Oceniono następujące oferty:
  Numer ofertyFirma (nazwa) lub nazwisko wykonawcy:Liczba pkt w kryterium ceny za zadanie nr 1
  1.ANIFA Anna Bąk, ul. Górskiego 8, 37-450 Stalowa Wola54,62
  2.Lubelska Fabryka Okien PERFEKT Okna i drzwi, 20-234 Lublin, ul. Mełgiewska 9983,24
  3.EURO OKNA-PLUS 37-300 Leżajsk, ul. Mickiewicza 82B49,81
  4.Fabryka Okien SPECTRUM Sp. z o.o., 20-150 Lublin,
  ul. Ceramiczna 4100,00
  5.PUPH ELTEX T.R. 39-400 Nowa Dęba, ul. Szypowskiego 152,58
  6.Lubelskie Centrum Okien Urszula Opydo, 20-150 Lublin, ul. Bursaki 1885,91
  7.MADAR Miszczak Dariusz, 22-300 Krasnystaw, ul. Kol. Krak. Przedm. 5447,01
 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały wykluczone oferty.
 3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone oferty.
 4. Zamawiający informuje, iż po wyznaczonym terminie na składanie ofert wpłynęła oferta o godz. 11:38 złożona przez firmę TADEXIM PHU Tadeusz Fiborek, ul. Kleberga 68, 21-150 Kock, oferta bez otwierania zostanie zwrócona po ogłoszeniu wyników niniejszego postępowania.
 5. Zgodnie z zapisem art. 94 ust.1 pkt. 2 wybranego wykonawcę zapraszamy do podpisania umowy po upływie nie krótszym niż 5 dni od niniejszego powiadomienia, tj. w terminie – 2014-04-24 na godz. 10:00 do pokoju Nr 218 (II piętro), w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95 A.
 6. Środki ochrony prawnej.
  Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2013 r. Dz. U. poz. 907 z późn. zm.) – dział VI „Środki ochrony prawnej”. Dziękujemy za udział w przedmiotowym postępowaniu.
  ________________ Kierownik Zamawiającego

Wynik przetargu na ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu… ZP.272.4.1.2014

Numer sprawy: ZP.272.4.1.2014 Łęczna, 2014-03-26

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot. zamówienia: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW
POWIATU ŁĘCZYŃSKIEGO WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tego zamówienia kwotę: 480 000 złotych brutto, w tym na zadanie nr 1 kwotę 315 000 zł brutto, na zadanie nr 2 kwotę 165 000 zł brutto.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje,
że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:
Część nr 1: – oferta nr 2 złożona przez: InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group I Oddział Lublin, 20-102 Lublin, ul. Zamojska 47 – na kwotę brutto 182 766,00 złotych.
Część nr 2: – oferta nr 1 złożona przez: UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą
w Łodzi, ul. Gdańska 132, Przedstawiciel w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Fałata 94 – na kwotę brutto 58 056,00 złotych.

 1. Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta w zadaniu nr 1, jest ważna, nie podlega wykluczeniu ani odrzuceniu, spełnia wymagania określone w siwz przez Zamawiającego i jest najkorzystniejsza.
  Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny. 3. W prowadzonym postępowaniu złożono 6 następujących ofert:
  Numer ofertyFirma (nazwa) lub nazwisko oraz
  adres wykonawcyOcena punktowa ofertTermin wykonania zamówienia
  Zad. Nr 1Zad. Nr 2
  1.UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Gdańska 132, Przedstawiciel w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Fałata 94-100,00Od 01.05.2014 r. do 30.04.2017 r.
  2.InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group I Oddział Lublin
  20-102 Lublin, ul. Zamojska 4793,672,15Od 01.05.2014 r. do 30.04.2017 r.
  3.Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. Oddział regionalny w Lublinie, Zespół Sprzedaży Komercyjnej ul. Wallenroda 2f, 20-607 Lublin-66,03Od 01.05.2014 r. do 30.04.2017 r.
 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały wykluczone oferty.
 3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone oferty.
 4. Zgodnie z zapisem art. 94 ust. 1 pkt. 2 wybranych wykonawców w zakresie części nr 1 i nr 2 zapraszamy do podpisania umowy na w terminie – 03 kwietnia 2014r na godz. 10:00 do Sekretariatu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej.
  W zakresie zadania nr 2 na dostawę art. chemii gospodarczej postepowanie unieważniono, gdyż wartość najkorzystniejszej oferty nr 2 w zadaniu nr 2 przekroczyła kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadań- art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy PZP
 5. Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2013 r. poz. 907z późn. zm.) – dział VI „Środki ochrony prawnej”.
  Dziękujemy za udział w przedmiotowym postępowaniu.
  ________________ Kierownik Zamawiającego