powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Wynik przetargu na dostawę oleju opałowego dla MOW Piodgłębokie. ZP.272.4.12.2014

Numer sprawy: ZP.272.12.2014 Łęczna, 2014.10.22

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: zamówienia na dostawę oleju opałowego lekkiego przeznaczonego do celów grzewczych, spełniającego wymagania normy PN-67 C-96024:2001 dla gatunku L-1 dla MOW Podgłębokie.

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę: 259 530,00 zł. br.
1.Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę Nr 1 na realizację zamówienia publicznego :

DELLA Sp. J. Stanisław Gumieniuk- Henryk Kowalak, Łuszczów I 130A, 20-258 Lublin 62

 1. Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta jest ważna, nie podlega wykluczeniu ani odrzuceniu, spełnia wymagania określone w siwz przez Zamawiającego i jest najkorzystniejsza. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny. 3. W prowadzonym postępowaniu złożono 2 następujące oferty:

Numer ofertyFirma (nazwa) lub nazwisko wykonawcy:Liczba pkt w kryterium ceny
1.DELLA Sp. J. Stanisław Gumieniuk- Henryk Kowalak, Łuszczów I 130A, 20-258 Lublin 62100,00
2PETROLUX Anna Pawłat, 23-110 Krzczonów, Olszanka 11794,65

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została wykluczona oferta.
 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono ofert.
 3. Zgodnie z zapisem art. 94 ust. 1 pkt.2 wybranego wykonawcę zapraszamy do podpisania umowy po upływie 5 dni od daty powiadomienia.
 4. Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2013 r. Dz. U. poz. 907
  z późn. zm.) – dział VI „Środki ochrony prawnej”.

Dziękujemy za udział w przedmiotowym postępowaniu.

Wynik przetargu na dostawę energii elektrycznej dla ZS Łęczna. ZP.272.4.10.2014

Numer sprawy: ZP.272.4.10.2014 Łęczna, 2014.10.20

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: zamówienia na dostawę energii elektrycznej do obiektu Zespołu Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej.

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tego zamówienia kwotę 85 803,56 złotych brutto

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę Nr 5 na realizację zamówienia publicznego : Barton Energia Sp. z o.o. Al. Al. Krakowska 48, 05-090 Janki
 2. Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta jest ważna, nie podlega wykluczeniu ani odrzuceniu, spełnia wymagania określone w siwz przez Zamawiającego i jest najkorzystniejsza. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny.
  3.W prowadzonym postępowaniu złożono 5 następujących ofert:
  Numer ofertyFirma (nazwa) lub nazwisko oraz
  adres wykonawcyŁączna punktacja
  1.Elektrociepłownia Andrychów Sp. z o.o.
  Ul. Krakowska 83, 34-120 Andrychów94,71
  2.PKP Energetyka S.A. Pion Sprzedaży
  Ul. Paderewskiego 43/45, 25-502 Kielce97,88
  3.Green S.A. Centrum Obsługi Klientów
  Ul. Antiniego Słonimskiego 6, 50-304 Wrocław98,30
  4.PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Lublinie, ul. Tomasza Zana 32A , 20-601 Lublin96,45
  5.Barton Energia Sp. z o.o.
  Al. Krakowska 48, 05-090 Janki100,00
 3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została wykluczona żadna oferta
 4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono ofert.
 5. Zgodnie z zapisem art. 94 ust. 1 pkt.1, wybranego Wykonawcę zapraszamy do podpisania umowy zgodnej z załącznikiem nr 2 do siwz w dniu 2014.10.29 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej Al. Jana Pawła II 95A, pokój nr 218 – II piętro.
 6. Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2013 r. Dz. U. poz. 907
  z późn. zm.) – dział VI „Środki ochrony prawnej”.

Dziękujemy za udział w przedmiotowym postępowaniu.

Kierownik Zamawiającego

ponowny wybór kolejnej oferty na świadczenie usług przewozowych… ZP.272.4.8.2014

Numer sprawy: ZP.272.4. 8.2014 Łęczna, 2014-10-17

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: zamówienia na świadczenie usług przewozowych i organizacyjnych rekreacji dla pracowników Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej
CPV: 63511000-4 organizacja wycieczek.
Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę: 245 000,00 zł. brutto.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje,
że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę Nr 4 na realizację zamówienia publicznego :
Przedsiębiorstwo STANPOL Przytuła Stanisław Ul. Stefanii Pawlak 3 21-010 Łęczna

 1. Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta jest ważna, nie podlega wykluczeniu ani odrzuceniu, spełnia wymagania określone w siwz przez Zamawiającego i jest najkorzystniejsza po rezygnacji wybranego uprzednio wykonawcy. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny.
 2. W prowadzonym postępowaniu złożono 4 następujące oferty:
  Numer ofertyFirma (nazwa) lub nazwisko oraz
  adres wykonawcyCena brutto wycieczki – przyznane punktyZaproponowany I termin wycieczkiZaproponowany II termin wycieczki
  1.Biuro Podróży PL TRAVEL, ul. Reymonta 16/10, 40-029 KatowiceWykluczenie, odrzucenie23.10-28.1006.11-11.11
  2.PLUS Biuro Podróży, Grupa PLUS Sp. z o.o., ul. Szymanowskiego 7, 41-711 Ruda Śląskarezygnacja firmy z realizacji zamówienia26.10-31.1010.11-15.11
  3.Sun&More Sp. z o.o. , ul. Rapackiego 8c, 71-467 Szczecinrezygnacja firmy z realizacji zamówienia25.10-30.1004.11-09.11
  4.Przedsiębiorstwo STANPOL
  Przytuła Stanisław
  Ul. Stefanii Pawlak 3
  21-010 Łęczna100,0004.11-09.11W trakcie przygotowania propozycji

5.Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu została wykluczona oferta firmy Biuro Podróży PL TRAVEL, ul. Reymonta 16/10, 40-029 Katowice, gdyż na wezwania zamawiającego z dnia 10.10.2014R. nie uzupełniła oferty o brakujące dokumenty: prawo dyspozycji osób współpracujących oraz ubezpieczenie OC na kwotę 500 tys. zł wraz z dowodem jego opłaty.
W wyznaczonym terminie na uzupełnienie dokumentów do dnia 13 maja 2014 r. do godz. 10:00 nie wpłynęły brakujące dokumenty i oświadczenia – w związku z powyższym oferta podlega wykluczeniu na podstawie zapisu art. 24 ust. 2 pkt 4.

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu została odrzucona oferta firmy Biuro Podróży PL TRAVEL, ul. Reymonta 16/10, 40-029 Katowice, na podstawie zapisu art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy
 2. Zgodnie z zapisem art. 94 ust. 1 pkt.2 w związku z zapisem art. 94 ust. 3 wybranego wykonawcę zapraszamy do podpisania umowy w terminie – 2014-10-23 na godz. 10:00 do pokoju Nr 218 (II piętro), w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95 A.
 3. Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2013 r. Dz. U. poz. 907 z późn. zm.) – dział VI „Środki ochrony prawnej”.
  Dziękujemy za udział w przedmiotowym postepowaniu. Małgorzata Paprota Dyrektor PZAZ Łęczna

Wynik przetargu na świadczenie usług przewozowych … ZP.272.4.8.2014

Numer sprawy: ZP.272.4. 8.2014 Łęczna, 2014-10-13

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: zamówienia na świadczenie usług przewozowych i organizacyjnych rekreacji dla pracowników Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej
CPV: 63511000-4 organizacja wycieczek.
Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę: 245 000,00 zł. brutto.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje,
że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę Nr 2 na realizację zamówienia publicznego :
PLUS Biuro Podróży, Grupa PLUS Sp. z o.o., ul. Szymanowskiego 7, 41-711 Ruda Śląska

 1. Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta jest ważna, nie podlega wykluczeniu ani odrzuceniu, spełnia wymagania określone w siwz przez Zamawiającego i jest najkorzystniejsza. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny.
 2. W prowadzonym postępowaniu złożono 4 następujące oferty:
  Numer ofertyFirma (nazwa) lub nazwisko oraz
  adres wykonawcyCena brutto wycieczki – przyznane punktyZaproponowany I termin wycieczkiZaproponowany II termin wycieczki
  1.Biuro Podróży PL TRAVEL, ul. Reymonta 16/10, 40-029 KatowiceWykluczenie, odrzucenie23.10-28.1006.11-11.11
  2.PLUS Biuro Podróży, Grupa PLUS Sp. z o.o., ul. Szymanowskiego 7, 41-711 Ruda Śląska100,0026.10-31.1010.11-15.11
  3.Sun&More Sp. z o.o. , ul. Rapackiego 8c, 71-467 Szczecinrezygnacja firmy z realizacji zamówienia25.10-30.1004.11-09.11
  4.Przedsiębiorstwo STANPOL
  Przytuła Stanisław
  Ul. Stefanii Pawlak 3
  21-010 Łęczna87,2323.10-28.1004.11-09.11

5.Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu została wykluczona oferta firmy Biuro Podróży PL TRAVEL, ul. Reymonta 16/10, 40-029 Katowice, gdyż na wezwania zamawiającego z dnia 10.10.2014R. nie uzupełniła oferty o brakujące dokumenty: prawo dyspozycji osób współpracujących oraz ubezpieczenie OC na kwotę 500 tys. zł wraz z dowodem jego opłaty.
W wyznaczonym terminie na uzupełnienie dokumentów do dnia 13 maja 2014 r. do godz. 10:00 nie wpłynęły brakujące dokumenty i oświadczenia – w związku z powyższym oferta podlega wykluczeniu na podstawie zapisu art. 24 ust. 2 pkt 4.

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu została odrzucona oferta firmy Biuro Podróży PL TRAVEL, ul. Reymonta 16/10, 40-029 Katowice, na podstawie zapisu art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy
 2. Zgodnie z zapisem art. 94 ust. 1 pkt.2 wybranego wykonawcę zapraszamy do podpisania umowy w terminie – 2014-10-20 na godz. 10:00 do pokoju Nr 218 (II piętro), w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95 A.
 3. Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2013 r. Dz. U. poz. 907 z późn. zm.) – dział VI „Środki ochrony prawnej”.
  Dziękujemy za udział w przedmiotowym postepowaniu.
  Dyrektor Małgorzata Paprota
  Kierownik Zamawiającego

Wynik przetargu na roboty: Poprawa parametrów technicznych urządzeń melioracji wodnych szczegółowych – na obiekcie scaleniowym: Ostrówek Podyski, Szczupak gmina Cyców. ZP.272.4.07.2014

Łęczna, dn.30.09.2014r. Znak sprawy: ZP.272.4.07.2014
Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, zawiadamiam o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych pn.: _ Poprawa parametrów technicznych urządzeń melioracji wodnych szczegółowych – na obiekcie scaleniowym: Ostrówek Podyski, Szczupak gmina Cyców powiat Łęczyński

Za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:
Grzegorz Niedźwiedzki Jolanta Hola
Usługi Transportowe, Rolnicze i Roboty Ziemno-Melioracyjne s.c. Niedźwieccy
Kulczyn 14A, 22-235 Hańsk Pierwszy
Uzasadnienie
Wyżej wskazana oferta jest najkorzystniejszą ofertą pod względem kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ (tj. cena ofertowa brutto – waga 100%), którym to kryterium Zamawiający kierował się przy wyborze.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, oferta jest ważna, nie podlega odrzuceniu i uzyskała maksymalną liczbę punktów tj. 100 pkt.

W niniejszym postępowaniu oferty złożyli wykonawcy i uzyskali punktację zgodnie z poniższym.
Lp/
Nr oferty
Nazwa,
siedziba i adres wykonawcyPunktacja przyznana ofercie
w kryterium cena ofertowa
Łączna punktacja

1Ryszard Bernacki
PW BUDMEL
Nowy Antonin 1 21-136 Firlej85,38 pkt
2Grzegorz Niedźwiedzki Jolanta Hola
Usługi Transportowe, Rolnicze i Roboty Ziemno-Melioracyjne s.c. Niedźwieccy
Kulczyn 14A, 22-235 Hańsk Pierwszy100,00 pkt

Dziękujemy za udział w postępowaniu.

Adam Niwiński Starosta Łęczyński

Otrzymują: a/a.

Projekt dofinansowany w ramach działania 125 „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na grupowe ubezpieczenie…. ZP.272.4.6.2014

Numer sprawy: ZP.272.4.6.2014 Łęczna, 2014-07.31

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. zamówienia: UBEZPIECZENIE GRUPOWE NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW, WSPÓŁMAŁŻONKÓW / PARTNERÓW ORAZ PEŁNOLETNICH DZIECI PRACOWNIKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁĘCZNEJ ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU ŁĘCZYŃSKIEGO
Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tego zamówienia kwotę: 715 736,00 złotych brutto,
Zarząd Powiatu w Łęcznej na posiedzeniu w dniu 31 lipca 2014r. na podstawie rekomendacji pracowników Starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu Łęczyńskiego zwiększył kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia pochodzącą ze składek pracowników do wartości najkorzystniejszej oferty.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje,
że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez: Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group, Warszawa 02-342 . Al. Jerozolimskie 162 – wartość oferty 975 427,20 złotych brutto za okres 01.12.2014 do 30.11.2018r.

 1. Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta jest ważna, nie podlega wykluczeniu ani odrzuceniu, spełnia wymagania określone w siwz przez Zamawiającego i jest najkorzystniejsza.
  Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny. 3. W prowadzonym postępowaniu złożono 3 następujące oferty:
  Numer ofertyFirma (nazwa) lub nazwisko oraz
  adres wykonawcyOcena punktowa ofertRazem punkty ofertyTermin wykonania zamówienia
  Cena Klauzule dodatkoweWysokość świadczeń
  1.Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group, Warszawa 02-342 Al. Jerozolimskie 16210,0020,4038,3368,73od 01.12.2014 do 30.11.2018r.

2.Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. Oddział Regionalny w Lublinie, ul. Wallenroda 2F, 20-607 Lublin9,9725,2014,0049,17od 01.12.2014 do 30.11.2018r.

3.Inter Ubezpieczenia T.U. Inter Polska S.A. Al. Jerozolimskie 172, 02-486 Warszawa9,9912,0011,3333,32od 01.12.2014 do 30.11.2018r.

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały wykluczone oferty.
 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone oferty.
 3. Zgodnie z zapisem art. 94 ust. 1 pkt. 2 wybranego wykonawcę zapraszamy do podpisania umowy na w terminie – 11 sierpnia 2014r na godz. 10:00 do pokoju nr 218 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej.
 4. Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2013 r. poz. 907z późn. zm.) – dział VI „Środki ochrony prawnej”.
  Dziękujemy za udział w przedmiotowym postępowaniu. Kierownik Zamawiającego