powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w ZADANIU I, w postępowaniu Znak sprawy: ZP.SP.K.272.4.1.2015

Łęczna, dn. 09.03.2015r.
Znak sprawy: ZP.SP.K.272.4.1.2015

Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, zawiadamiam o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania I w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych pn.: Budowa oraz przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Ostrówek Podyski i Szczupak gmina Cyców powiat Łęczyński

Za ofertę najkorzystniejszą na realizację zadania I – budowa dróg gminnych została uznana oferta złożona przez:
Grzegorz Niedźwiedzki Jolanta Hola
Usługi Transportowe, Rolnicze i Roboty Ziemno-Melioracyjne s.c. Niedźwieccy
Kulczyn 14A, 22-235 Hańsk Pierwszy

Uzasadnienie
Wyżej wskazana oferta jest najkorzystniejszą ofertą pod względem kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ (tj. cena ofertowa brutto – waga 92% i termin gwarancji – waga – 8%), którymi to kryteriami Zamawiający kierował się przy wyborze.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, oferta jest ważna, nie podlega odrzuceniu i uzyskała maksymalną liczbę punktów tj. 100 pkt.

W niniejszym postępowaniu na realizację zadania I oferty złożyli wykonawcy i uzyskali punktację zgodnie z poniższym.

L.p. / Nr ofertyNazwa, siedziba i adres wykonawcyPunktacja przyznana ofercie (pkt)
w kryterium
Cena ofertowa brutto – waga 92%w kryterium
Termin gwarancji
– waga 8%Łączna
punktacja
1/1Konsorcjum :
Lider -Lubelskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A.
20-228 Lublin, ul. Zawieprzycka 3.
Partner- Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe
Sp. z o.o. we Włodawie,
ul. Lubelska 62, 22-200 Włodawa69,58 pkt00,00 pkt69,58 pkt
2/5Przedsiębiorstwo Budowy dróg i Mostów Sp. z o.o.,
05-300 Mińsk Mazowieckie, ul. Kolejowa 2873,90 pkt0,00 pkt73,90 pkt
3/6Bernarda Kaleta
Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowe, Wólka Tarnowska 55, 22-150 WierzbicaxxxxxxxxWykonawca wykluczony
Oferta odrzucona
4/7Usługi Transportowe, Rolnicze
i Roboty Ziemno-Melioracyjne s.c. Niedźwiedzcy Kulczyn 14A , 22 -235 Hańsk Pierwszy92,00 pkt8,00 pkt100,00 pkt

Dziękujemy za udział w postępowaniu.

STAROSTA
Roman Cholewa

 • podpis nieczytelny-

Otrzymują:
1.wykonawcy uczestniczący w postępowaniu wg rozdzielnika
2.a/a.


Projekt dofinansowany w ramach działania 125 „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

wynik przetargu na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych do oznaczania pojazdów. ZP.272.4.14.2015

Numer sprawy: ZP. 272.4.14.2014 Łęczna, 2014-12-11

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot.: zamówienia na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych do oznaczania pojazdów.
Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia kwotę: 202 482,60 złotych brutto.

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje,
  że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę Nr 1 na realizację zamówienia publicznego : TABLA Sp. z o.o., ul. Diamentowa 7B, 20-447 Lublin za kwotę 50 754,72 zł brutto, terminy dostaw – 1 doba.
 2. Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta, jest ważna, nie podlega wykluczeniu ani odrzuceniu, spełnia wymagania określone w siwz przez Zamawiającego i jest najkorzystniejsza.
  Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny. 3. W prowadzonym postępowaniu złożono 1 , następującą ofertę:
  Numer ofertyFirma (nazwa) lub nazwisko wykonawcy:Liczba pkt w kryterium cenyLiczba pkt w kryterium dostawy nowych tablicLiczba pkt w kryterium dostawy wtórników tablicSuma punktów
  1.TABLA Sp. z o.o., ul. Diamentowa 7B
  20-447 Lublin80,0010,0010,00100,00
 3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została wykluczona oferta
 4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje,
  że w prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona oferta.
 5. Zgodnie z zapisem art. 94 ust. 2 pkt.1 wybranego wykonawcę zapraszamy do podpisania umowy w dniu 12.12 2014r. na godz. 10:00 do pokoju Nr 218 (I piętro), w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95 A.
 6. Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2013 r. Dz. U. poz. 907 z późn. zm.) – dział VI „Środki ochrony prawnej”.
  Dziękujemy za udział w przedmiotowym postępowaniu.

wynik przetargu na dostawy art. biurowych i eksploatacyjnych do siedzib zamawiającego. ZP.272.4.11.2015

Numer sprawy: ZP.272.4.11.2014 Łęczna, 2014-12-09

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot. zamówienia: sukcesywna dostawa fabrycznie nowych art. biurowych (zadanie Nr 1), eksploatacyjnych do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, faksów i kserokopiarek (zadanie Nr 2) wraz z odbiorem zużytych tonerów i tuszy do siedzib Zamawiającego.

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tego zamówienia kwotę: 212 176,19 złotych brutto, w tym na zadanie nr 1 kwotę 73 230,74 zł brutto, na zadanie nr 2 kwotę 138 955,45 zł brutto. Cena wybranych ofert najkorzystniejszych w sumie to kwota 163 630,80 zł.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje,
że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:
Zadanie nr 1: Ghaj Plus Sp. z o.o., 21-010 Łęczna, Al. Jana Pawła II 89, za cenę 64 174,84 złotych brutto;
Zadanie nr 2: 3INK . s.c. Łukasz Aftyka, Ksenia Wolak, Piotr Czerwonka, ul. Zemborzycka 59, 20-445 Lublin, za cenę 99 455,96 zł brutto.

1.2. Uzasadnienie wyboru: są najkorzystniejsze cenowo, kompletne, w związku z powyższym oferty są ważne, nie podlegają wykluczeniu ani odrzuceniu, spełniają kryteria oceny ofert.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny. 3. W prowadzonym postępowaniu złożono 4 następujące oferty:
Numer ofertyFirma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcyOcena punktowa ofertTermin dostawySuma punktów
Zad. Nr 1Zad. Nr 2
1.P.W. Multikom Adam Papierski
ul. Fabryczna 15, 85-741 Bydgoszcz-88,815,0093,81
2.Firma Handlowa KOMAX 9, ul. Przemysłowa 2, 10-418 Olsztyn-84,465,0089,46
3.Biuro Plus Lucyna i Adam Koptyra Sp. J., ul. Handlowa 4B, 37-450 Stalowa Wola89,34-2,0091,34
4.JM Data s.c. Żebrowski Jarosław, Ryciak Maciej
ul. Trakt Lubelski 233, 04-667 Warszawa-88,185,0093,18
5.PRAXIS Łódź Pilecka i Petlak Sp.J.
ul. Wólczańska 66, 90-516 Łódź-88,2510,0098,25
6.Przedsiębiorstwo ANNEX Sp. z o.o.
ul. Rynek 10, 23-235 Annopol74,23-2,5076,73
7.GHAJ PLUS Aleja Jana Pawła II 89, 21-010 Łęczna90,00-10,00100,00
8.3INK s.c. Łukasz Aftyka, Ksenia Wolak, Piotr Czerwonka ul. Zemborzycka 59, 20-445 Lublin-90,0010,00100,00

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały wykluczone oferty.
 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone oferty.
 3. Zgodnie z zapisem art. 94 ust. 1 pkt. 2 wybranych wykonawców w zakresie zadania nr 1 i nr 2 zapraszamy do podpisania umowy na dostawy w terminie – 2014-12-15 na godz. 10:00 do pokoju nr 218 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej.
 4. Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2013 r. Dz. U. poz. 907 z późn. zm.) – dział VI „Środki ochrony prawnej”.
  Dziękujemy za udział w przedmiotowym postępowaniu. Członek Zarządu Przewodniczący Zarządu

wynik przetargu dot. sukcesywnych dostaw art. dla PZAZ Łęczna. ZP.272.4.15.2014

Numer sprawy: ZP.272.4.15.2014 Łęczna, 2014-12-08

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot. zamówienia: sukcesywne dostawy do siedziby Zamawiającego, według podziału na 10 pakietów (zadań):
1)Zadanie nr 1 artykułów spożywczych, CPV: 15800000-6; 15872200-3
2)Zadanie nr 2 artykułów rolno-spożywczych, CPV: 15331000-7;
3)Zadanie nr 3 mięsa, wędlin, CPV:15119000-5, 15131130-5;
4)Zadanie nr 4 drobiu, CPV: 15131500-0;
5)Zadanie nr 5 pieczywa, CPV: 15811000-6;
6)Zadanie nr 6 art. mleczarskich, CPV: 15500000-3 ;
7)Zadanie nr 7 warzyw i owoców, CPV: 15300000-1;
8)Zadanie nr 9 mrożonek, CPV: 15331170-9;
9)Zadanie nr 10 chemia gospodarcza, CPV: 24250000-1;
10) Zadanie nr 10 chemia profesjonalna, CPV: 24513000-3;

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tego zamówienia kwotę 593 200,00 złotych brutto, wartość wybranych najkorzystniejszych ofert, to kwota 562 773,58 złotych brutto.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje,
że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejsze oferty złożone przez:
Zadanie nr 1: ARPOS Sp. J. Beata Mazurek, Marek Ogórek, 21-010 Łęczna, ul. Pasternik 8, za cenę
133 997,99 zł brutto;
Zadanie nr 2: ARPOS Sp. J. Beata Mazurek, Marek Ogórek, 21-010 Łęczna, ul. Pasternik 8, za cenę
17 973,75 zł brutto;
Zadanie nr 3: EB Sp. z o.o. 20-703 Lublin, ul. Cisowa 9, za cenę 104 607,30 zł
brutto;
Zadanie nr 4: PHU AVEXIM Sp. z o.o., ul. Bukowa 2, Turka, 20-258 Lublin 62, za cenę 26 346,00 zł
brutto;
Zadanie nr 5: EUROPIEK Sp. z o.o. ul. Banacha 1,220-276 Lublin za cenę 28 862,37 zł
brutto;
Zadanie nr 6: PHU AVEXIM Sp. z o.o., ul. Bukowa 2, Turka, 20-258 Lublin 62, za cenę
92 664,60 zł brutto;
Zadanie nr 7: Artur Niećko, Ciechanki Krzesimowskie 62, 21-010 Łęczna, za cenę 45 233,00 zł brutto;
Zadanie nr 8: IGLOTEX Lublin, Sp. z o.o., 20-330 Lublin, ul. Wł. Grabskiego 23, za cenę 25 921,00 zł
brutto;
Zadanie nr 9: JACK Sp. Jawna Kardasz, Rogowski, 15-264 Białystok, ul. Ciołkowskiego 2, za cenę
59 004,08 zł brutto;
Zadanie nr 10: Lubmedical Hurtownia Sprzętu Medycznego i Rehabilitacyjnego, ul. Zemborzycka 10,
20-450 Lublin, za cenę 28 162,89 zł brutto;

 1. Uzasadnienie wyboru: wybrane oferty, po uzyskaniu wyjaśnień na podstawie art. 26 ust. 3 są ważne, nie podlegają wykluczeniu ani odrzuceniu, spełniają wymagania określone w siwz przez Zamawiającego i są najkorzystniejsze.
  Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny. 3. W prowadzonym postępowaniu złożono 19 następujących ofert:
  Numer ofertyFirma (nazwa) lub nazwisko oraz
  adres wykonawcyOcena punktowa ofertDziałania podjęte przez wykonawcę, o których mowa w art. 29 ust. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych
  Zad. Nr 1Zad. Nr 2Zad. Nr 3Zad. Nr 4Zad. Nr 5Zad. Nr 6Zad. Nr 7Zad. Nr 8Zad. Nr9Zad. Nr 10
  1.Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe DEOBOX Zbigniew Stępień, 35-210 Rzeszów, ul. Instalatorów3Oferta wykluczona z postępowania na podstawie zapisu art. 24 ust. 2 pkt.4 w związku z art. 44 ustawy Pzp – nie uzupełniono brakujących dokumentów na wezwanieBRAK
  2.IGLOTEX Łukasz Sp. z o.o. 16-070 Choroszcz, Porosty 99 filia w Lublinie, ul. Grabskiego 23——-97,00–BRAK
  3.JACK Sp. Jawna Kardasz, Rogowski,
  15-264 Białystok, ul. Ciołkowskiego 2——–97,00-BRAK
  4.EB Sp. z o.o. 20-703 Lublin, ul. Cisowa 9–97,0095,07——BRAK
  5.ALMAX-DYSTRYBUCJA Sp. z o.o. Panieńszczyzna, 21-002 Jastków88,79—-92,16—-BRAK
  6.Henry Kruse Sp. z o.o., ul. Kolejowa 3, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce———89,19BRAK
  7.GULIK Sp. z o.o., ul. Długa 2, 05-860 PłochocinOferta odrzucona na podst. Art. 89 ust. 1 pkt. 6 z uwagi na błędy w stawce podatku VAT, nie podlegających korekcie na podst. Art. 87 ust. 2 pkt. 1-3..BRAK
  8.Masarnia, Ubojnia ZEMAT Zdzisław Trościańczyk i S-ka, Spółka Jawna, 21-310 Wohyń, ul. Łąkowa 1–92,15——-TAK
  9.Lubmedical Hurtownia Sprzętu Medycznego i Rehabilitacyjnego, ul. Zemborzycka 10, 20-450 Lublin———97,00BRAK
  10.Tomasz Jarosław Duda TOMIK, 21-003 Ciecierzyn, Elizówka 65, adres do koresp. Ul. Łęczyńska 5d, 20-309 Lublin——69,43—BRAK
  11.EUROPIEK Sp. z o.o. ul. Banacha 1,
  220-276 Lublin—-97,00—–BRAK
  12.ARPOS Sp. Jawna Beata Mazurek, Marek Ogórek, ul. Pasternik 8, 21-010 Łęczna100,00———TAK
  13.ARPOS Sp. Jawna Beata Mazurek, Marek Ogórek, ul. Pasternik 8, 21-010 Łęczna-100,00——–TAK
  14.Gminna Spółdzielnia w Cycowie, ul. Chełmska 40, 21-070 Cyców—-57,10—–BRAK
  15.PHU AVEXIM Sp. z o.o., ul. Bukowa 2, Turka, 20-258 Lublin 62–92,10100,00-100,00—-TAK
  16.Zakład Mięsny WIERZEJKI J.M. Zdanowscy Sp. Jawna, Płudy 21,
  21-404 TrzebieszówOferta wykluczona z postępowania na podstawie zapisu art. 24 ust. 2 pkt.4 w związku z art. 44 ustawy Pzp – nie uzupełniono brakujących dokumentów na wezwanieBRAK
  17.Spółdzielnia Rolnicza w Łęcznej, 21-010 Łęczna, ul. Pasternik 8—-81,65—–BRAK
  18.Masarnia z Ubojnią Tadeusz Harasim, ul. Spółdzielcza 6, 21-110 Ostrów LubelskiOferta wykluczona z postępowania na podstawie zapisu art. 24 ust. 2 pkt.4 w związku z art. 44 ustawy Pzp – nie uzupełniono brakujących dokumentów na wezwanieBRAK
  19.Artur Niećko, Ciechanki Krzesimowskie 62, 21-010 Łęczna——100,00—TAK
 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu zostały wykluczone oferty: Nr 1- dot. zadania nr 9, Nr 16- dotyczy zadania Nr 3 i Nr. 18- dot. zadania Nr- 3 i 4 : na podstawie zapisu art. 24 ust. 2 pkt.4 w związku z art. 44 ustawy Pzp – nie uzupełniono brakujących dokumentów na wezwanie.
 3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje,
  że w prowadzonym postępowaniu zostały odrzucone następujące oferty:
  1) Oferta nr 7 na zadania nr 1 – odrzucona na podst. Art. 89 ust. 1 pkt. 6 z uwagi na błędy w stawce podatku VAT, nie podlegających korekcie na podst. Art. 87 ust. 2 pkt. 1-3.
  2) Odrzucono też 3 oferty: Nr 1- dot. zadania nr 9, Nr 16- dotyczy zadania nr 3 i Nr. 18- dot. zadania Nr – 3 i 4 : na podstawie zapisu art. 89 ust. 1 pkt. 5 zostały złożone przez wykonawców wykluczonych z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia .
 4. Zgodnie z zapisem art. 94 ust. 1 pkt. 2 wybranych wykonawców zapraszamy do podpisania umowy na dostawę w terminie – 2014-12-15 na godz. 10:00 do pokoju nr 218 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej.
 5. Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2013 r. Dz. U 907 z późn. zm.) – dział VI „Środki ochrony prawnej”.
  Dziękujemy za udział w przedmiotowym postępowaniu. Kierownik Zamawiającego

Unieważnienie postepowania na wykonanie robót budowlanych pn.: _Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Szczupak..

Łęczna, dn. 05.11.2014r. Znak sprawy: ZP.272.4.09.2014

Wykonawcy
wg. rozdzielnika

ZAWIADOMIENIE
o unieważnieniu postępowania

Działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, zawiadamiam o unieważnieniu postępowania na wykonanie robót budowlanych pn.: Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Szczupak i Ostrówek Podyski gmina Cyców prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych, numer ogłoszenia: 206335 – 2014; data zamieszczenia: 30.09.2014
Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2013r. poz. 907 z późn. zm.).

Uzasadnienie faktyczne i prawne
Zamawiający wyznaczył termin składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego na dzień 15.10.2014r. Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 15.10.2014r. do godz. 10.00 wpłynęła jedna oferta.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, którą zamierzał przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia tj. kwotę 528 583,12 zł brutto.
Komisja powołana do przeprowadzenia postępowania dokonała otwarcia ofert i stwierdziła,
że oferta z najniższą ceną znacznie przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Cena tej oferty wynosi 1 010 918,09 zł brutto.

Zgodnie z art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

Po dokonaniu analizy finansowej, Zamawiający ustalił, że jest zobowiązany unieważnić postępowanie na podstawie art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych wobec niemożności zwiększenia środków na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty

Zatem postępowanie należało unieważnić.

Od niniejszej decyzji Zamawiającego nie przysługują środki ochrony prawnej. Informacje dotyczące wnoszenia środków ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy znajdują się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.).

STAROSTA
Adam Niwiński

 • podpis nieczytelny-

Otrzymują:
1.Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu
2.a/a.


Projekt dofinansowany w ramach działania 125 „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

Wynik przetargu na zakup z dostawą do siedziby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, według podziału na pakiety art. spozywczych i in… ZP.272.4.12.2014

Numer sprawy: ZP.272.4.13.2014 Łęczna, 2014-10-30

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot.: zakup z dostawą do siedziby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, według podziału na pakiety (zadania):
1)Zadanie nr 1 artykułów spożywczych i jaj, CPV: 15800000-6; 01242000-5
2)Zadanie nr 2 mięsa, wędlin, CPV:15119000-5, 15131130-5;
3)Zadanie nr 3 drobiu, CPV: 15131500-0;
4)Zadanie nr 4 pieczywa, CPV: 15811000-6;
5)Zadanie nr 5 art. mleczarskich, CPV: 15500000-3 ;
6)Zadanie nr 6 warzyw i owoców, CPV: 15300000-1
Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tego zamówienia kwotę 224 150,00 złotych brutto.
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje,
że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejsze oferty w zakresie zadań:

Zadanie Nr 1 – ofertę Nr 10, firmę: ARCADIA J.L. Olchowski Sp. Jawna, ul. Okszowska 41,
22-100 Chełm na kwotę brutto 35 028,76 zł
Zadanie Nr 2 – ofertę Nr 5, firmę: Zakład Przetwórstwa Mięsnego Grzegorz Nowakowski,
Dąbrowa 6, 26-332 Sławno na kwotę brutto 34 820,10 zł;
Zadanie Nr 3 – ofertę Nr 7, firmę: PHU AVEXIM Sp. z o.o. ul. Bukowa 2, Turka, 20-258
Lublin 62 na kwotę brutto 8 505,00 zł;
Zadanie Nr 4 – ofertę Nr 9, firmę: Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Cycowie,
ul. Chełmska 40, 21-070 Cyców na kwotę brutto 20 326,95 zł;
Zadanie Nr 5 – ofertę Nr 7, firmę: PHU AVEXIM Sp. z o.o. ul. Bukowa 2, Turka, 20-258
Lublin 62 na kwotę brutto 42 369,60 zł;
Zadanie Nr 6 – ofertę Nr 8, firmę: ARPOS Sp. J. Beata Mazurek, Marek Ogórek, ul. Pasternik
8, 21-010 Łęczna na kwotę brutto 15 210,00 zł.

 1. Uzasadnienie wyboru: wybrane oferty są ważne, nie podlegają wykluczeniu ani odrzuceniu, spełniają wymagania określone w siwz przez Zamawiającego i są najkorzystniejsze. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny. 3. W prowadzonym postępowaniu złożono 12 następujących ofert wraz z przyznaną punktacją:
  Numer ofertyFirma (nazwa) lub nazwisko oraz
  adres wykonawcyPunkty za zadanie
  Zad. Nr 1Zad. Nr 2Zad. Nr 3Zad. Nr 4Zad. Nr 5Zad. Nr 6
  1.GULIK Sp. z o.o., ul. Długa 2, 05-860 Płochocin, Magazyn 21-400 Łuków,
  ul. Żelechowska 21B83,75
  2.Spółdzielnia Mleczarska BIELUCH w Chełmie, 22-100 Chełm, ul. Chemiczna 484,34
  3.Masarnia Ubojnia ZEMAT Zdzisław Trościańczyk i S-ka Sp. Jawna, 21-310 Wohyń, ul. Łąkowa 194,42
  4.TYMWAR Grzegorz Tymczak, 21-003 Ciecierzyn, Elizówka 6563,57
  5.Zakład Przetwórstwa Mięsnego Grzegorz Nowakowski, Dąbrowa 6, 26-332 Sławno100,0090,00
  6.SOREL PPHU Sp. z o.o., 43-225 Wola, Oddz. Nr 1 22-200 Włodawa ul. Żołnierzy WIN 1597,38
  7.PHU AVEXIM Sp. z o.o. ul. Bukowa 2, Turka, 20-258 Lublin 6296,57100,0077,78100,00
  8.ARPOS Sp. J. Beata Mazurek, Marek Ogórek, ul. Pasternik 8, 21-010 Łęczna88,4682,02100,00
  9.Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska
  w Cycowie, ul. Chełmska 40, 21-070 Cyców 100,00
  10.ARCADIA J.L.Olchowski Sp. Jawna,
  ul. Okszowska 41, 22-100 Chełm100,00
  11.Spółdzielnia Rolniczo Handlowa w Łęcznej, 21-010 Łęczna, ul. Pasternik 891,80
  12.Artur Niećko, Ciechanki Krzesimowskie 62,
  21-010 ŁęcznaOferta wykluczona i odrzucona
 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu została wykluczona oferta nr 12 – złożona przez Artura Niećko, Ciechanki Krzesimowskie 62, 21-010 Łęczna dla zadania nr 6 (warzywa
  i owoce) – nie uzupełniono oferty na wezwanie do uzupełnienia o kopię dowodu ubezpieczenia OC wraz z dowodem jego opłaty. W związku z powyższym na podstawie zapisu art. 24 ust. 2 pkt. 4 wyklucza się wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w Ogłoszeniu i SIWZ w dziale 8 pkt. 5.
 3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu została odrzucona oferta nr 12 dla zadania nr 6, złożona przez Artura Niećko, Ciechanki Krzesimowskie 62, na podstawie zapisu art. 89 ust. 1 pkt. 5, złożona przez wykonawcę wykluczonego.
 4. Zgodnie z zapisem art. 94 ust. 1 pkt.2 wybranych wykonawców zapraszamy do podpisania umowy na dostawę art. spożywczych według odpowiednich zadań, po upływie 5 dni od daty powiadomienia, tj. w terminie – 2014-11-26 na godz. 10:00 do pokoju Nr 218 (II piętro),
  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95 A.
 5. Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2013 r. Dz. U. poz. 907
  z późn. zm.) – dział VI „Środki ochrony prawnej”.
  Dziękujemy za udział w przedmiotowym postepowaniu. Dyrektor