powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na : „Modernizacja budynków warsztatów szkolnych, placu warsztatowego i placu apelowego, położonych w Kijanach, na potrzeby Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach”

IPR.272.4.5.2018 Łęczna, dnia 28.03.2018r.
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dotyczy :przetargu nieograniczonego pn.
„Modernizacja budynków warsztatów szkolnych, placu warsztatowego i placu apelowego, położonych w Kijanach, na potrzeby Zespołu Szkół Rolniczych
w Kijanach”.
Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tego zamówienia kwotę: 1 216 785,86 zł brutto
1.Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:
Zakład Budowlano- Sprzętowy Jacek Krzysiak Sp. Z o.o., ul. Stefanii Pawlak 28,
21-010 Łęczna
2.Uzasadnienie wyboru: wybrana oferty jest ważna, nie podlega odrzuceniu, spełnia wymagania określone w SIWZ przez Zamawiającego i stanowi ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych przez Zamawiającego w SIWZ.
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny.
3.W prowadzonym postępowaniu złożono 4 oferty.
4.W wyniku oceny ofert przyznano następująca ilość punktów:
Numer ofertyFirma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcyCena brutto zł zamówieniaOferowana długość okresu gwarancji
(m-ce)Oferowane doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
(ilość robót)Łączna ilość punktów
1.Impuls Budownictwo Sp. Z o.o., ul. Jana Pawła II, 21-010 Łęczna1 879 995,54845
Ilość punktów przyznana w poszczególnym kryterium
56,96101076,96
2.Przedsiębiorstwo produkcyjno-Handlowe „SMOK” Tadeusz Smoczyński, Krępiec,
ul. Ofiar Majdanka 12, 21-007 Mełgiew1 593 493,83841
Ilość punktów przyznana w poszczególnym kryterium
67,2010178,20
3.Lider & Partners Sp. z o.o., Rogóźno 25A, 21-075 Ludwin 1 339 000,00845
Ilość punktów przyznana w poszczególnym kryterium
79,97101099,97
4.Zakład Budowlano- Sprzętowy Jacek Krzysiak Sp. Z o.o., ul. Stefanii Pawlak 28, 21-010 Łęczna1 338 465,09847
Ilość punktów przyznana w poszczególnym kryterium
801010100

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca.
 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone oferty.
 3. Zgodnie z zapisem art. 94 ust. 1 pkt. 2 wybranego wykonawcę zapraszamy do podpisania umowy w terminie 09.04.2018r. na godz. 12:00 do pokoju nr 10 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej.
 4. Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z póź.zm.) – dział VI „Środki ochrony prawnej”.

Dziękujemy za udział w przedmiotowym postępowaniu.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na : „MODERNIZACJA BUDYNKÓW 2 HAL WARSZTATOWYCH ZESPOŁU SZKÓŁ GÓRNICZYCH W ŁĘCZNEJ, ZNAJDUJĄCYCH SIĘ PRZY UL. PRZEMYSŁOWEJ 16”

IPR.272.4.4.2018 Łęczna, dnia 28.03.2018r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dotyczy :przetargu nieograniczonego pn.
„MODERNIZACJA BUDYNKÓW 2 HAL WARSZTATOWYCH ZESPOŁU SZKÓŁ GÓRNICZYCH W ŁĘCZNEJ, ZNAJDUJĄCYCH SIĘ PRZY UL. PRZEMYSŁOWEJ 16”.

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tego zamówienia kwotę: 770 476,00 zł brutto
1.Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:
Zakład Budowlano- Sprzętowy Jacek Krzysiak Sp. Z o.o., ul. Stefanii Pawlak 28,
21-010 Łęczna
2.Uzasadnienie wyboru: wybrana oferty jest ważna, nie podlega odrzuceniu, spełnia wymagania określone w SIWZ przez Zamawiającego i stanowi ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych przez Zamawiającego w SIWZ.
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny.
3.W prowadzonym postępowaniu złożono 3 oferty.

4.W wyniku oceny ofert przyznano następująca ilość punktów:
Numer ofertyFirma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcyCena brutto zł zamówieniaOferowana długość okresu gwarancji
(m-ce)Oferowane doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
(ilość robót)Łączna ilość punktów
1.Impuls Budownictwo Sp. Z o.o., ul. Jana Pawła II, 21-010 Łęczna1 016 705,15845
Ilość punktów przyznana w poszczególnym kryterium
58,07101078,07
2.Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne BUDOSTAT, ul. Konstruktorów 42, 20-209 Lublin738 000,00601
Ilość punktów przyznana w poszczególnym kryterium
807,14188,14
3.Zakład Budowlano- Sprzętowy Jacek Krzysiak Sp. Z o.o., ul. Stefanii Pawlak 28, 21-010 Łęczna847 524,12847
Ilość punktów przyznana w poszczególnym kryterium
69,66101089,66

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca.
 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone oferty.
 3. Zgodnie z zapisem art. 94 ust. 1 pkt. 2 wybranego wykonawcę zapraszamy do podpisania umowy w terminie 09.04.2018r. na godz. 12:00 do pokoju nr 10 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej.
 4. Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z póź.zm.) – dział VI „Środki ochrony prawnej”.

Dziękujemy za udział w przedmiotowym postępowaniu.

Ogłoszenie o unieważnieniu postepowania pn.: „Modernizacja budynków warsztatów szkolnych, placu warsztatowego i placu apelowego, położonych w Kijanach, na potrzeby Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach”

Zamawiający: Powiat Łęczyński z siedzibą w Łęcznej,
ul. Aleja Jana Pawła II 95A; 21-010 Łęczna,

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu nr sprawy: IPR.272.4.2.2018

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Modernizacja budynków warsztatów szkolnych, placu warsztatowego i placu apelowego, położonych w Kijanach, na potrzeby Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach”.

1.Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tego zamówienia kwotę 1 216 785,86 złotych brutto.

 1. Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że unieważnia się przedmiotowe postępowanie ze względu na to, iż oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

3.Uzasadnienie prawne:
Podstawą prawną podjętej decyzji jest art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) oraz Kodeks Cywilny.

4.Uzasadnienie faktyczne:
W prowadzonym postępowaniu złożono 3 oferty. Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

5.Środki ochrony prawnej: Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) – dział VI „Środki ochrony prawnej”.

Dziękujemy za udział w przedmiotowym postępowaniu i zapraszamy do składania ofert w następnym.

Łęczna, dnia 30.01.2018r.

Ogłoszenie o unieważnieniu postepowania pn.: „Modernizacja budynków 2 hal warsztatowych Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej, znajdujących się przy ul. Przemysłowej 16”

Zamawiający: Powiat Łęczyński z siedzibą w Łęcznej,
ul. Aleja Jana Pawła II 95A; 21-010 Łęczna,

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu nr sprawy: IPR.272.4.1.2018

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Modernizacja budynków 2 hal warsztatowych Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej, znajdujących się przy ul. Przemysłowej 16”.

1.Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tego zamówienia kwotę 770 476,00 złotych brutto.

 1. Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że unieważnia się przedmiotowe postępowanie ze względu na to, iż do upływu terminu składania ofert nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

3.Uzasadnienie prawne:
Podstawą prawną podjętej decyzji jest art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) oraz Kodeks Cywilny.

4.Uzasadnienie faktyczne:
W prowadzonym postępowaniu nie złożono żadnej oferty.

5.Środki ochrony prawnej: Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) – dział VI „Środki ochrony prawnej”.

Dziękujemy za udział w przedmiotowym postępowaniu i zapraszamy do składania ofert w następnym.

Łęczna, dnia 30.01.2018r.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na SUKCESYWNE DOSTAWY DO SIEDZIBY POWIATOWEGO ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W ŁĘCZNEJ ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH I MLECZARSKICH WEDŁUG PODZIAŁU NA 2 ZADANIA” Nr sprawy: IPR.272.4.10.2017

IPR.272.4.10.2017
Łęczna, dnia 19.12.2017r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot. zamówienia: „SUKCESYWNE DOSTAWY DO SIEDZIBY POWIATOWEGO ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W ŁĘCZNEJ ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH I MLECZARSKICH WEDŁUG PODZIAŁU NA 2 ZADANIA”
Nr sprawy: IPR.272.4.10.2017

1.Zamawiający: Powiat Łęczyński –Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej z siedzibą w Łęcznej, ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna

przeznaczył na sfinansowanie tego zamówienia kwotę: 227 100,00 złotych brutto.
w tym na:
1)zadanie nr 1 art. spożywcze: 142 300,00 zł. brutto
2)zadanie nr 2 art. mleczarskie: 84 800,00 zł. brutto

Zamawiający zwiększa kwotę przeznaczoną na realizację przedmiotu zamówienia do wysokości sumy kwot najkorzystniejszych ofert.

2.Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejsze oferty wg. zadań złożone przez:
Zadanie nr 1 – art. spożywcze – Firma ARPOS Sp.J. Beata Mazurek, Marek Ogórek, ul. Pasternik 8, 21- 010 Łęczna, cena oferty – 164 544,34 zł. brutto;
Zadanie nr 2 – art. mleczarskie – Firma SOLIDEZ Sp. z o.o. ul. Bukowa 2, Turka, 20-258 Lublin cena oferty – 101 562,70 zł. brutto;

3.Uzasadnienie wyboru:
1)W wyniku badania i oceny ofert Zamawiający działając na podstawie zapisu art. 87 ust 2 pkt.2 poprawił oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oferty nr 1, na co Wykonawca wyraził zgodę.
2)wybrane oferty są ważne, nie podlegają odrzuceniu, spełniają wymagania określone w SIWZ przez Zamawiającego i stanowią oferty najkorzystniejsze na podstawie kryteriów oceny ofert określonych przez Zamawiającego w SIWZ.
3)Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny.
4.W prowadzonym postępowaniu złożono 2 oferty.

5.W wyniku badania i oceny oferty przyznano następującą ilość punktów:
Numer ofertyFirma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy
Punktacja w kryterium „cena”
Zad. Nr 1 Zad. Nr 2 Łączna punktacja oferty

1.SOLIDEZ Sp. z o.o. ul. Bukowa 2, Turka, 20-258 Lublin
– 100,00 100,00
2.ARPOS Sp.J. Beata Mazurek, Marek Ogórek, ul. Pasternik 8, 21-010 Łęczna
100,00 – 100,00

6.Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca.
7.Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone oferty.
8.Zgodnie z zapisem art. 94 ust. 1 pkt. 2 wybranego Wykonawcę zapraszamy do podpisania umowy w terminie -28.12.2017r. na godz. 09:00 do pokoju nr 9 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej.

 1. Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( t.j Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) – dział VI „Środki ochrony prawnej”.

Dziękujemy za udział w przedmiotowym postępowaniu.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na: „UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 2 800 000,00 ZŁ Z PRZEZNACZENIEM NA FINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU I SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOB

IPR.272.4.9.2017 Łęczna, dnia 11.12.2017r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. zamówienia: „UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO
W WYSOKOŚCI 2 800 000,00 ZŁ Z PRZEZNACZENIEM NA FINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU I SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ”

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tego zamówienia kwotę: 538 143,00 złotych brutto.

1.Zamawiający po pozytywnej opinii Zarządu Powiatu z dnia.06.12.2017r. zwiększył kwotę przeznaczoną na realizację przedmiotu zamówienia do wysokości kwoty najkorzystniejszej oferty.

2.Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

Bank Spółdzielczy w Niemcach ul. Lubelska 190, 21-025 Niemce

3.Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta jest ważna, nie podlega odrzuceniu, spełnia wymagania określone w SIWZ przez Zamawiającego i stanowi ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych przez Zamawiającego w SIWZ. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny.
4.W prowadzonym postępowaniu złożono 1 ofertę.

5.W wyniku badania i oceny oferty przyznano następującą ilość punktów:

Numer ofertyFirma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy
Ilość punktów przyznana w poszczególnym kryterium
Odsetki od kredytu Stała marża Termin uruchomienia kredytu
Łączna ilość punktów

1.Bank Spółdzielczy w Niemcach ul. Lubelska 190, 21-025 Niemce
60 20 20
100,00

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca.
 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone oferty.
 3. Zgodnie z zapisem art. 94 ust. 2 pkt. 1a wybranego Wykonawcę zapraszamy do podpisania umowy w terminie -14.12.2017r. na godz. 09:00 do pokoju nr 9 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej.
 4. Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( t.j Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) – dział VI „Środki ochrony prawnej”.

Dziękujemy za udział w przedmiotowym postępowaniu.