powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym pn.:Zakup, dostawa, instalacja i uruchomienie wyposażenia do pracowni mechanicznej Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach

IPR.272.4.16.2018 Łęczna, dnia 02.07.2018r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

pn.: „Zakup, dostawa, instalacja i uruchomienie wyposażenia do pracowni mechanicznej Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach”.
Nr sprawy IPR.272.4.16.2018

1.Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:
1)w zakresie zadania 1 zamówienia – dostawa tokarki konwencjonalnej z osprzętem i zestawem narzędzi skrawających
Metal Technics Polska S.C., ul. Ryżowa 43D/1, 02-495 Warszawa
2)w zakresie zadania 2 zamówienia – dostawa wiertarko-frezarki z osprzętem i zestawem narzędzi skrawających
Metal Technics Polska S.C., ul. Ryżowa 43D/1, 02-495 Warszawa
3)w zakresie zadania 3 zamówienia – dostawa stanowiska spawalniczego kompletnego (3 szt)
MEXPOL Sp. z o.o., ul. Głogowska 23, 45-315 Opole oddział Tarnobrzeg, ul. Warszawska 6c, 39-400 Tarnobrzeg

2.Uzasadnienie wyboru: wybrane oferty nie podlegają odrzuceniu, spełniają wymagania określone w SIWZ przez Zamawiającego i stanowią oferty najkorzystniejsze na podstawie kryteriów oceny ofert określonych przez Zamawiającego w SIWZ.
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych.

3.W prowadzonym postępowaniu, złożono następujące oferty niepodlegające odrzuceniu, którym w wyniku badania i oceny ofert przyznano następującą ilość punktów:

1)w zakresie części 1 zamówienia – dostawa tokarki konwencjonalnej z osprzętem i zestawem narzędzi skrawających:
Numer ofertyFirma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcyIlość punktów przyznana w poszczególnym kryterium

Łączna ilość punktów
Cena „C”Okres gwarancji
”G”Termin realizacji dostawy „T”Czas reakcji serwisowej „S”
1METAL TECHNICS POLSKA S.C Jastrzębska Monika, ul. Fabryczna 1, 08-300 Sokołów Podlaski60,0020,0015,005,00100,00

2)w zakresie części 2 zamówienia – dostawa wiertarko-frezarki z osprzętem i zestawem narzędzi skrawających:
Numer ofertyFirma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcyIlość punktów przyznana w poszczególnym kryterium

Łączna ilość punktów
Cena „C”Okres gwarancji
”G”Termin realizacji dostawy „T”Czas reakcji serwisowej „S”
1METAL TECHNICS POLSKA S.C Jastrzębska Monika, ul. Fabryczna 1, 08-300 Sokołów Podlaski60,0020,0015,005,00100,00
3)w zakresie zadania 3 zamówienia- dostawa stanowiska spawalniczego kompletnego (3szt)
Numer ofertyFirma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcyIlość punktów przyznana w poszczególnym kryterium

Łączna ilość punktów
Cena „C”Okres gwarancji
”G”Termin realizacji dostawy „T”Czas reakcji serwisowej „S”
2MEXPOL Sp z o.o., ul. Głogowska 23, 45-315 Opole Oddział Tarnobrzeg, ul. Warszawska 6c, 39-400 Tarnobrzeg60,0020,0015,005,00100,00

4.Zgodnie z zapisem art. 94 ust. 1 pkt. 2 umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.
5.Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) – dział XVII „Środki ochrony prawnej”.

ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym pn.:Zakup i dostawa wyposażenia w sprzęt IT pracowni Zespołu Szkół im.K.K. Jagiellończyka w Łęcznej oraz biura projektu”. Nr sprawy IPR.272.4.13.2018

IPR.272.4.13.2018 Łęczna, dnia 28.06.2018r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

pn.: „Zakup i dostawa wyposażenia w sprzęt IT pracowni Zespołu Szkół
im.K.K. Jagiellończyka w Łęcznej oraz biura projektu”. Nr sprawy IPR.272.4.13.2018

1.Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:
1)w zakresie części 1 zamówienia – zestawy komputerowe, drukarki i oprogramowanie
MEGATECH Dariusz Gutek ul. Energetyków 45, 20-468 Lublin
2)w zakresie części 2 zamówienia – sprzęt elektroniczny
SUNTAR Sp. z o.o. ul. Boya Żeleńskiego 5b, 33-100 Tarnów

2.Uzasadnienie wyboru: wybrane oferty nie podlegają odrzuceniu, spełniają wymagania określone
w SIWZ przez Zamawiającego i stanowią oferty najkorzystniejsze na podstawie kryteriów oceny ofert określonych przez Zamawiającego w SIWZ.
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych.

3.W prowadzonym postępowaniu, złożono następujące oferty niepodlegające odrzuceniu, którym w wyniku badania i oceny ofert przyznano następującą ilość punktów:
1)w zakresie części 1 zamówienia – zestawy komputerowe, drukarki i oprogramowanie:
Numer ofertyFirma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcyIlość punktów przyznana w poszczególnym kryterium

Łączna ilość punktów
Cena „C”Termin realizacji dostawy „T”
3P.H.U. „HORYZONT” Krzysztof Lech ul. 11 Listopada 21, 38-300 Gorlice47,6440,0087,64
5.CPU ZETO Sp. z o.o.
ul. Powst. Wielkopolskich 20, 58-500 Jelenia Góra57,7140,0097,71
6.MEGATECH Dariusz Gutek
ul. Energetyków 45, 20-468 Lublin60,0040,00100,00

2)w zakresie części 2 zamówienia – sprzęt elektroniczny:

Numer ofertyFirma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcyIlość punktów przyznana w poszczególnym kryterium

Łączna ilość punktów
Cena „C”Termin realizacji dostawy „T”
1.Biuro Inżynieryjne Martex Marcin Puźniak Gorzeszów 19, 58-405 Krzeszów47,4840,0087,48
4.SUNTAR Sp. z o.o.
ul. Boya Żeleńskiego 5b, 33-100 Tarnów60,0040,00100,00

4.Zgodnie z zapisem art. 94 ust. 1 pkt. 2 umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.
5.Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) – dział VI „Środki ochrony prawnej”.

ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty zadanie nr 2 oraz unieważnienie postępowania na zadanie nr 1 w przetargu pn.Zakup, dostawa i instalacja zestawów komputerowych stacjonarnych do pracowni szkolnej ZSG w Łęcznej oraz laptopów do biura

IPR.272.4.15.2018 Łęczna, dnia 28.06.2018r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ZAKRESIE ZADANIA NR 2 ZAMÓWIENIA
ORAZ UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI DOT. ZADANIA NR 1

pn.: „Zakup, dostawa i instalacja zestawów komputerowych stacjonarnych do pracowni szkolnej Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej oraz laptopów do biura projektu”.
Nr sprawy IPR.272.4.15.2018

1.Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych informuje, że w prowadzonym postępowaniu w zakresie części 2 zamówienia – laptopy do biura projektu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:
VICO SP.J D. Daniłowski K.. Zakrzewski, ul. Droga Męczenników Majdanka 74, 20-325 Lublin
2.Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta nie podlega odrzuceniu, spełnia wymagania określone
w SIWZ przez Zamawiającego i stanowi ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych przez Zamawiającego w SIWZ.
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny.
3.W prowadzonym postępowaniu w części 2 zamówienia – laptopy do biura projektu, złożono 2 oferty.
4.W wyniku badania i oceny oferty przyznano następującą ilość punktów:
Numer ofertyFirma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcyIlość punktów przyznana w poszczególnym kryterium

Łączna ilość punktów
Cena „C”Termin realizacji dostawy „T”
1.MEGATECH Dariusz Gutek, ul. Energetyków 45, 20-468 Lublin49,1840,0089,18
2.VICO SP.J D. Daniłowski K.. Zakrzewski, ul. Droga Męczenników Majdanka 74, 20-325 Lublin60,0030,0090,00
5.Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu w zakresie części 2 – laptopy do biura projektu nie został wykluczony żaden Wykonawca.
6.Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu w zakresie części 2 – laptopy do biura projektu nie zostały odrzucone oferty.
7.Zgodnie z zapisem art. 94 ust. 1 pkt. 2 umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana
w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.
8.Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) – dział XVII „Środki ochrony prawnej”.

Jednocześnie Powiat Łęczyński z siedzibą w Łęcznej, ul. Aleja Jana Pawła II 95A; 21-010 Łęczna, na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z póź. zm.), zwanej dalej „Pzp”, zawiadamia o unieważnieniu postępowania nr IPR.272.4.15.2018 na
zadanie nr 1 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7) w zw. z art. 146 ust. 6 Pzp, gdyż jest ono obarczone niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, wynikającą z dokonania przez zamawiającego czynności z naruszeniem art. 29 ust. 2 w zw. z art. 7 ust. 1 Pzp.

Po otwarciu ofert, w trakcie trwania czynności ich badania, Zamawiający powziął informację
o dokonaniu nieprawidłowego opisu przedmiotu zamówienia w tabeli wyceny Załącznika nr 1a do SIWZ poprzez nieprecyzyjne wyszczególnienie w opisie przedmiotu zamówienia zestawów komputerowych i oprogramowania Office z antywirusem. Zgodnie z art. 83 ust. 1, pkt. 26a ustawy
o VAT stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do dostaw sprzętu komputerowego dla placówek oświatowych, natomiast oprogramowanie Office jest objęte stawką 23% VAT. Zamawiający niepoprawnie wprowadził zapisy w opisie przedmiotu zamówienia w formularzu cenowym załącznik 1a polegające na zamieszczeniu w jednej pozycji przedmiotów objętych różnymi stawkami podatku VAT. Ponadto Zamawiający w SIWZ wymagał aby Wykonawca wskazał w ofercie parametry techniczne oferowanego sprzętu natomiast w tabeli załącznika 1a nie wskazał wymogu wpisania tych parametrów, jedynie producenta, modelu i nazwy. Wskazany opis przedmiotu zamówienia jest elementem znaczącym i warunkującym złożenie prawidłowej, niepodlegającej odrzuceniu oferty przez zainteresowanych Wykonawców. Powyższe niedoprecyzowanie przedmiotu zamówienia spowodowało złożenie przez Wykonawców nieporównywalnych ofert.
Niejednoznacznie opisany przedmiot zamówienia doprowadził do złożenia ofert o nieporównywalnej treści, tym samym nie jest możliwy wybór oferty najkorzystniejszej. Brak możliwości wyboru oferty najkorzystniejszej jest niemożliwą do usunięcia wadą na tym etapie postępowania. Nie jest możliwe w toku badania i oceny ofert dokonywanie zmian w opisie przedmiotu zamówienia. W takim przypadku Zamawiający podjął decyzję unieważnienie postępowania tak jak to wynika z przepisu art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

Nieprecyzyjnie opisany przedmiot zamówienia ma wpływ na wynik przedmiotowego postępowania, gdyż każdy z potencjalnych Wykonawców powinien pozyskać informacje o istotnym znaczeniu dla przygotowania oferty i jej obligatoryjnych elementów.
Powyższe zatem w pełni uzasadnia unieważnienie niniejszego postępowania na podstawie przesłanki z art. 93 ust.1 pkt 7 z związku z art. 146 ust.1 pkt 6 oraz art. 29 ust.1 i 2 w zw. z art. 7 ust. 1 Pzp , gdyż naruszenie przepisów uniemożliwia zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy.

Dziękujemy za udział w przedmiotowym postępowaniu.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn.:„Udzielenie kredytu konsolidacyjnego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań” Nr sprawy IPR.272.4.3.2018

IPR.272.4.3.2018 Łęczna, dnia 09.04.2018r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. zamówienia: „Udzielenie kredytu konsolidacyjnego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań” Nr sprawy IPR.272.4.3.2018

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tego zamówienia kwotę: 5 576 059,33 złotych brutto.

1.Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

Bank Gospodarstwa Krajowego, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa, Region Lubelski ul. Dolna 3-go Maja 3, 20-079 Lublin

2.Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta jest ważna, nie podlega odrzuceniu, spełnia wymagania określone w SIWZ przez Zamawiającego i stanowi ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych przez Zamawiającego w SIWZ. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny.
3.W prowadzonym postępowaniu złożono 1 ofertę.

4.W wyniku badania i oceny oferty przyznano następującą ilość punktów:

Numer ofertyFirma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy
Ilość punktów przyznana w poszczególnym kryterium
Odsetki od kredytu Stała marżaTermin uruchomienia kredytu
Łączna ilość punktów

1.Bank Gospodarstwa Krajowego
Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa,
Region Lubelski ul. Dolna 3-go Maja 3, 20-079 Lublin
602020100,00

5.Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca.
6.Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone oferty.
7.Zgodnie z zapisem art. 94 ust. 2 pkt. 1a wybranego Wykonawcę zapraszamy do podpisania umowy w terminie -12.04.2018r. na godz. 12:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej.
8.Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) – dział VI „Środki ochrony prawnej”.

Dziękujemy za udział w przedmiotowym postępowaniu.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na : „Modernizacja budynków warsztatów szkolnych, placu warsztatowego i placu apelowego, położonych w Kijanach, na potrzeby Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach”

IPR.272.4.5.2018 Łęczna, dnia 28.03.2018r.
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dotyczy :przetargu nieograniczonego pn.
„Modernizacja budynków warsztatów szkolnych, placu warsztatowego i placu apelowego, położonych w Kijanach, na potrzeby Zespołu Szkół Rolniczych
w Kijanach”.
Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tego zamówienia kwotę: 1 216 785,86 zł brutto
1.Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:
Zakład Budowlano- Sprzętowy Jacek Krzysiak Sp. Z o.o., ul. Stefanii Pawlak 28,
21-010 Łęczna
2.Uzasadnienie wyboru: wybrana oferty jest ważna, nie podlega odrzuceniu, spełnia wymagania określone w SIWZ przez Zamawiającego i stanowi ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych przez Zamawiającego w SIWZ.
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny.
3.W prowadzonym postępowaniu złożono 4 oferty.
4.W wyniku oceny ofert przyznano następująca ilość punktów:
Numer ofertyFirma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcyCena brutto zł zamówieniaOferowana długość okresu gwarancji
(m-ce)Oferowane doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
(ilość robót)Łączna ilość punktów
1.Impuls Budownictwo Sp. Z o.o., ul. Jana Pawła II, 21-010 Łęczna1 879 995,54845
Ilość punktów przyznana w poszczególnym kryterium
56,96101076,96
2.Przedsiębiorstwo produkcyjno-Handlowe „SMOK” Tadeusz Smoczyński, Krępiec,
ul. Ofiar Majdanka 12, 21-007 Mełgiew1 593 493,83841
Ilość punktów przyznana w poszczególnym kryterium
67,2010178,20
3.Lider & Partners Sp. z o.o., Rogóźno 25A, 21-075 Ludwin 1 339 000,00845
Ilość punktów przyznana w poszczególnym kryterium
79,97101099,97
4.Zakład Budowlano- Sprzętowy Jacek Krzysiak Sp. Z o.o., ul. Stefanii Pawlak 28, 21-010 Łęczna1 338 465,09847
Ilość punktów przyznana w poszczególnym kryterium
801010100

  1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca.
  2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone oferty.
  3. Zgodnie z zapisem art. 94 ust. 1 pkt. 2 wybranego wykonawcę zapraszamy do podpisania umowy w terminie 09.04.2018r. na godz. 12:00 do pokoju nr 10 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej.
  4. Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z póź.zm.) – dział VI „Środki ochrony prawnej”.

Dziękujemy za udział w przedmiotowym postępowaniu.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na : „MODERNIZACJA BUDYNKÓW 2 HAL WARSZTATOWYCH ZESPOŁU SZKÓŁ GÓRNICZYCH W ŁĘCZNEJ, ZNAJDUJĄCYCH SIĘ PRZY UL. PRZEMYSŁOWEJ 16”

IPR.272.4.4.2018 Łęczna, dnia 28.03.2018r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dotyczy :przetargu nieograniczonego pn.
„MODERNIZACJA BUDYNKÓW 2 HAL WARSZTATOWYCH ZESPOŁU SZKÓŁ GÓRNICZYCH W ŁĘCZNEJ, ZNAJDUJĄCYCH SIĘ PRZY UL. PRZEMYSŁOWEJ 16”.

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tego zamówienia kwotę: 770 476,00 zł brutto
1.Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:
Zakład Budowlano- Sprzętowy Jacek Krzysiak Sp. Z o.o., ul. Stefanii Pawlak 28,
21-010 Łęczna
2.Uzasadnienie wyboru: wybrana oferty jest ważna, nie podlega odrzuceniu, spełnia wymagania określone w SIWZ przez Zamawiającego i stanowi ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych przez Zamawiającego w SIWZ.
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny.
3.W prowadzonym postępowaniu złożono 3 oferty.

4.W wyniku oceny ofert przyznano następująca ilość punktów:
Numer ofertyFirma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcyCena brutto zł zamówieniaOferowana długość okresu gwarancji
(m-ce)Oferowane doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
(ilość robót)Łączna ilość punktów
1.Impuls Budownictwo Sp. Z o.o., ul. Jana Pawła II, 21-010 Łęczna1 016 705,15845
Ilość punktów przyznana w poszczególnym kryterium
58,07101078,07
2.Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne BUDOSTAT, ul. Konstruktorów 42, 20-209 Lublin738 000,00601
Ilość punktów przyznana w poszczególnym kryterium
807,14188,14
3.Zakład Budowlano- Sprzętowy Jacek Krzysiak Sp. Z o.o., ul. Stefanii Pawlak 28, 21-010 Łęczna847 524,12847
Ilość punktów przyznana w poszczególnym kryterium
69,66101089,66

  1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca.
  2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone oferty.
  3. Zgodnie z zapisem art. 94 ust. 1 pkt. 2 wybranego wykonawcę zapraszamy do podpisania umowy w terminie 09.04.2018r. na godz. 12:00 do pokoju nr 10 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej.
  4. Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z póź.zm.) – dział VI „Środki ochrony prawnej”.

Dziękujemy za udział w przedmiotowym postępowaniu.