powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

wynik przetargu dot. sukcesywnych dostaw art. dla PZAZ Łęczna. ZP.272.4.15.2014

Numer sprawy: ZP.272.4.15.2014 Łęczna, 2014-12-08

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot. zamówienia: sukcesywne dostawy do siedziby Zamawiającego, według podziału na 10 pakietów (zadań):
1)Zadanie nr 1 artykułów spożywczych, CPV: 15800000-6; 15872200-3
2)Zadanie nr 2 artykułów rolno-spożywczych, CPV: 15331000-7;
3)Zadanie nr 3 mięsa, wędlin, CPV:15119000-5, 15131130-5;
4)Zadanie nr 4 drobiu, CPV: 15131500-0;
5)Zadanie nr 5 pieczywa, CPV: 15811000-6;
6)Zadanie nr 6 art. mleczarskich, CPV: 15500000-3 ;
7)Zadanie nr 7 warzyw i owoców, CPV: 15300000-1;
8)Zadanie nr 9 mrożonek, CPV: 15331170-9;
9)Zadanie nr 10 chemia gospodarcza, CPV: 24250000-1;
10) Zadanie nr 10 chemia profesjonalna, CPV: 24513000-3;

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tego zamówienia kwotę 593 200,00 złotych brutto, wartość wybranych najkorzystniejszych ofert, to kwota 562 773,58 złotych brutto.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje,
że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejsze oferty złożone przez:
Zadanie nr 1: ARPOS Sp. J. Beata Mazurek, Marek Ogórek, 21-010 Łęczna, ul. Pasternik 8, za cenę
133 997,99 zł brutto;
Zadanie nr 2: ARPOS Sp. J. Beata Mazurek, Marek Ogórek, 21-010 Łęczna, ul. Pasternik 8, za cenę
17 973,75 zł brutto;
Zadanie nr 3: EB Sp. z o.o. 20-703 Lublin, ul. Cisowa 9, za cenę 104 607,30 zł
brutto;
Zadanie nr 4: PHU AVEXIM Sp. z o.o., ul. Bukowa 2, Turka, 20-258 Lublin 62, za cenę 26 346,00 zł
brutto;
Zadanie nr 5: EUROPIEK Sp. z o.o. ul. Banacha 1,220-276 Lublin za cenę 28 862,37 zł
brutto;
Zadanie nr 6: PHU AVEXIM Sp. z o.o., ul. Bukowa 2, Turka, 20-258 Lublin 62, za cenę
92 664,60 zł brutto;
Zadanie nr 7: Artur Niećko, Ciechanki Krzesimowskie 62, 21-010 Łęczna, za cenę 45 233,00 zł brutto;
Zadanie nr 8: IGLOTEX Lublin, Sp. z o.o., 20-330 Lublin, ul. Wł. Grabskiego 23, za cenę 25 921,00 zł
brutto;
Zadanie nr 9: JACK Sp. Jawna Kardasz, Rogowski, 15-264 Białystok, ul. Ciołkowskiego 2, za cenę
59 004,08 zł brutto;
Zadanie nr 10: Lubmedical Hurtownia Sprzętu Medycznego i Rehabilitacyjnego, ul. Zemborzycka 10,
20-450 Lublin, za cenę 28 162,89 zł brutto;

 1. Uzasadnienie wyboru: wybrane oferty, po uzyskaniu wyjaśnień na podstawie art. 26 ust. 3 są ważne, nie podlegają wykluczeniu ani odrzuceniu, spełniają wymagania określone w siwz przez Zamawiającego i są najkorzystniejsze.
  Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny. 3. W prowadzonym postępowaniu złożono 19 następujących ofert:
  Numer ofertyFirma (nazwa) lub nazwisko oraz
  adres wykonawcyOcena punktowa ofertDziałania podjęte przez wykonawcę, o których mowa w art. 29 ust. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych
  Zad. Nr 1Zad. Nr 2Zad. Nr 3Zad. Nr 4Zad. Nr 5Zad. Nr 6Zad. Nr 7Zad. Nr 8Zad. Nr9Zad. Nr 10
  1.Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe DEOBOX Zbigniew Stępień, 35-210 Rzeszów, ul. Instalatorów3Oferta wykluczona z postępowania na podstawie zapisu art. 24 ust. 2 pkt.4 w związku z art. 44 ustawy Pzp – nie uzupełniono brakujących dokumentów na wezwanieBRAK
  2.IGLOTEX Łukasz Sp. z o.o. 16-070 Choroszcz, Porosty 99 filia w Lublinie, ul. Grabskiego 23——-97,00–BRAK
  3.JACK Sp. Jawna Kardasz, Rogowski,
  15-264 Białystok, ul. Ciołkowskiego 2——–97,00-BRAK
  4.EB Sp. z o.o. 20-703 Lublin, ul. Cisowa 9–97,0095,07——BRAK
  5.ALMAX-DYSTRYBUCJA Sp. z o.o. Panieńszczyzna, 21-002 Jastków88,79—-92,16—-BRAK
  6.Henry Kruse Sp. z o.o., ul. Kolejowa 3, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce———89,19BRAK
  7.GULIK Sp. z o.o., ul. Długa 2, 05-860 PłochocinOferta odrzucona na podst. Art. 89 ust. 1 pkt. 6 z uwagi na błędy w stawce podatku VAT, nie podlegających korekcie na podst. Art. 87 ust. 2 pkt. 1-3..BRAK
  8.Masarnia, Ubojnia ZEMAT Zdzisław Trościańczyk i S-ka, Spółka Jawna, 21-310 Wohyń, ul. Łąkowa 1–92,15——-TAK
  9.Lubmedical Hurtownia Sprzętu Medycznego i Rehabilitacyjnego, ul. Zemborzycka 10, 20-450 Lublin———97,00BRAK
  10.Tomasz Jarosław Duda TOMIK, 21-003 Ciecierzyn, Elizówka 65, adres do koresp. Ul. Łęczyńska 5d, 20-309 Lublin——69,43—BRAK
  11.EUROPIEK Sp. z o.o. ul. Banacha 1,
  220-276 Lublin—-97,00—–BRAK
  12.ARPOS Sp. Jawna Beata Mazurek, Marek Ogórek, ul. Pasternik 8, 21-010 Łęczna100,00———TAK
  13.ARPOS Sp. Jawna Beata Mazurek, Marek Ogórek, ul. Pasternik 8, 21-010 Łęczna-100,00——–TAK
  14.Gminna Spółdzielnia w Cycowie, ul. Chełmska 40, 21-070 Cyców—-57,10—–BRAK
  15.PHU AVEXIM Sp. z o.o., ul. Bukowa 2, Turka, 20-258 Lublin 62–92,10100,00-100,00—-TAK
  16.Zakład Mięsny WIERZEJKI J.M. Zdanowscy Sp. Jawna, Płudy 21,
  21-404 TrzebieszówOferta wykluczona z postępowania na podstawie zapisu art. 24 ust. 2 pkt.4 w związku z art. 44 ustawy Pzp – nie uzupełniono brakujących dokumentów na wezwanieBRAK
  17.Spółdzielnia Rolnicza w Łęcznej, 21-010 Łęczna, ul. Pasternik 8—-81,65—–BRAK
  18.Masarnia z Ubojnią Tadeusz Harasim, ul. Spółdzielcza 6, 21-110 Ostrów LubelskiOferta wykluczona z postępowania na podstawie zapisu art. 24 ust. 2 pkt.4 w związku z art. 44 ustawy Pzp – nie uzupełniono brakujących dokumentów na wezwanieBRAK
  19.Artur Niećko, Ciechanki Krzesimowskie 62, 21-010 Łęczna——100,00—TAK
 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu zostały wykluczone oferty: Nr 1- dot. zadania nr 9, Nr 16- dotyczy zadania Nr 3 i Nr. 18- dot. zadania Nr- 3 i 4 : na podstawie zapisu art. 24 ust. 2 pkt.4 w związku z art. 44 ustawy Pzp – nie uzupełniono brakujących dokumentów na wezwanie.
 3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje,
  że w prowadzonym postępowaniu zostały odrzucone następujące oferty:
  1) Oferta nr 7 na zadania nr 1 – odrzucona na podst. Art. 89 ust. 1 pkt. 6 z uwagi na błędy w stawce podatku VAT, nie podlegających korekcie na podst. Art. 87 ust. 2 pkt. 1-3.
  2) Odrzucono też 3 oferty: Nr 1- dot. zadania nr 9, Nr 16- dotyczy zadania nr 3 i Nr. 18- dot. zadania Nr – 3 i 4 : na podstawie zapisu art. 89 ust. 1 pkt. 5 zostały złożone przez wykonawców wykluczonych z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia .
 4. Zgodnie z zapisem art. 94 ust. 1 pkt. 2 wybranych wykonawców zapraszamy do podpisania umowy na dostawę w terminie – 2014-12-15 na godz. 10:00 do pokoju nr 218 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej.
 5. Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2013 r. Dz. U 907 z późn. zm.) – dział VI „Środki ochrony prawnej”.
  Dziękujemy za udział w przedmiotowym postępowaniu. Kierownik Zamawiającego

Unieważnienie postepowania na wykonanie robót budowlanych pn.: _Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Szczupak..

Łęczna, dn. 05.11.2014r. Znak sprawy: ZP.272.4.09.2014

Wykonawcy
wg. rozdzielnika

ZAWIADOMIENIE
o unieważnieniu postępowania

Działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, zawiadamiam o unieważnieniu postępowania na wykonanie robót budowlanych pn.: Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Szczupak i Ostrówek Podyski gmina Cyców prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych, numer ogłoszenia: 206335 – 2014; data zamieszczenia: 30.09.2014
Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2013r. poz. 907 z późn. zm.).

Uzasadnienie faktyczne i prawne
Zamawiający wyznaczył termin składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego na dzień 15.10.2014r. Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 15.10.2014r. do godz. 10.00 wpłynęła jedna oferta.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, którą zamierzał przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia tj. kwotę 528 583,12 zł brutto.
Komisja powołana do przeprowadzenia postępowania dokonała otwarcia ofert i stwierdziła,
że oferta z najniższą ceną znacznie przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Cena tej oferty wynosi 1 010 918,09 zł brutto.

Zgodnie z art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

Po dokonaniu analizy finansowej, Zamawiający ustalił, że jest zobowiązany unieważnić postępowanie na podstawie art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych wobec niemożności zwiększenia środków na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty

Zatem postępowanie należało unieważnić.

Od niniejszej decyzji Zamawiającego nie przysługują środki ochrony prawnej. Informacje dotyczące wnoszenia środków ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy znajdują się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.).

STAROSTA
Adam Niwiński

 • podpis nieczytelny-

Otrzymują:
1.Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu
2.a/a.


Projekt dofinansowany w ramach działania 125 „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

Wynik przetargu na zakup z dostawą do siedziby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, według podziału na pakiety art. spozywczych i in… ZP.272.4.12.2014

Numer sprawy: ZP.272.4.13.2014 Łęczna, 2014-10-30

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot.: zakup z dostawą do siedziby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, według podziału na pakiety (zadania):
1)Zadanie nr 1 artykułów spożywczych i jaj, CPV: 15800000-6; 01242000-5
2)Zadanie nr 2 mięsa, wędlin, CPV:15119000-5, 15131130-5;
3)Zadanie nr 3 drobiu, CPV: 15131500-0;
4)Zadanie nr 4 pieczywa, CPV: 15811000-6;
5)Zadanie nr 5 art. mleczarskich, CPV: 15500000-3 ;
6)Zadanie nr 6 warzyw i owoców, CPV: 15300000-1
Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tego zamówienia kwotę 224 150,00 złotych brutto.
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje,
że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejsze oferty w zakresie zadań:

Zadanie Nr 1 – ofertę Nr 10, firmę: ARCADIA J.L. Olchowski Sp. Jawna, ul. Okszowska 41,
22-100 Chełm na kwotę brutto 35 028,76 zł
Zadanie Nr 2 – ofertę Nr 5, firmę: Zakład Przetwórstwa Mięsnego Grzegorz Nowakowski,
Dąbrowa 6, 26-332 Sławno na kwotę brutto 34 820,10 zł;
Zadanie Nr 3 – ofertę Nr 7, firmę: PHU AVEXIM Sp. z o.o. ul. Bukowa 2, Turka, 20-258
Lublin 62 na kwotę brutto 8 505,00 zł;
Zadanie Nr 4 – ofertę Nr 9, firmę: Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Cycowie,
ul. Chełmska 40, 21-070 Cyców na kwotę brutto 20 326,95 zł;
Zadanie Nr 5 – ofertę Nr 7, firmę: PHU AVEXIM Sp. z o.o. ul. Bukowa 2, Turka, 20-258
Lublin 62 na kwotę brutto 42 369,60 zł;
Zadanie Nr 6 – ofertę Nr 8, firmę: ARPOS Sp. J. Beata Mazurek, Marek Ogórek, ul. Pasternik
8, 21-010 Łęczna na kwotę brutto 15 210,00 zł.

 1. Uzasadnienie wyboru: wybrane oferty są ważne, nie podlegają wykluczeniu ani odrzuceniu, spełniają wymagania określone w siwz przez Zamawiającego i są najkorzystniejsze. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny. 3. W prowadzonym postępowaniu złożono 12 następujących ofert wraz z przyznaną punktacją:
  Numer ofertyFirma (nazwa) lub nazwisko oraz
  adres wykonawcyPunkty za zadanie
  Zad. Nr 1Zad. Nr 2Zad. Nr 3Zad. Nr 4Zad. Nr 5Zad. Nr 6
  1.GULIK Sp. z o.o., ul. Długa 2, 05-860 Płochocin, Magazyn 21-400 Łuków,
  ul. Żelechowska 21B83,75
  2.Spółdzielnia Mleczarska BIELUCH w Chełmie, 22-100 Chełm, ul. Chemiczna 484,34
  3.Masarnia Ubojnia ZEMAT Zdzisław Trościańczyk i S-ka Sp. Jawna, 21-310 Wohyń, ul. Łąkowa 194,42
  4.TYMWAR Grzegorz Tymczak, 21-003 Ciecierzyn, Elizówka 6563,57
  5.Zakład Przetwórstwa Mięsnego Grzegorz Nowakowski, Dąbrowa 6, 26-332 Sławno100,0090,00
  6.SOREL PPHU Sp. z o.o., 43-225 Wola, Oddz. Nr 1 22-200 Włodawa ul. Żołnierzy WIN 1597,38
  7.PHU AVEXIM Sp. z o.o. ul. Bukowa 2, Turka, 20-258 Lublin 6296,57100,0077,78100,00
  8.ARPOS Sp. J. Beata Mazurek, Marek Ogórek, ul. Pasternik 8, 21-010 Łęczna88,4682,02100,00
  9.Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska
  w Cycowie, ul. Chełmska 40, 21-070 Cyców 100,00
  10.ARCADIA J.L.Olchowski Sp. Jawna,
  ul. Okszowska 41, 22-100 Chełm100,00
  11.Spółdzielnia Rolniczo Handlowa w Łęcznej, 21-010 Łęczna, ul. Pasternik 891,80
  12.Artur Niećko, Ciechanki Krzesimowskie 62,
  21-010 ŁęcznaOferta wykluczona i odrzucona
 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu została wykluczona oferta nr 12 – złożona przez Artura Niećko, Ciechanki Krzesimowskie 62, 21-010 Łęczna dla zadania nr 6 (warzywa
  i owoce) – nie uzupełniono oferty na wezwanie do uzupełnienia o kopię dowodu ubezpieczenia OC wraz z dowodem jego opłaty. W związku z powyższym na podstawie zapisu art. 24 ust. 2 pkt. 4 wyklucza się wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w Ogłoszeniu i SIWZ w dziale 8 pkt. 5.
 3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu została odrzucona oferta nr 12 dla zadania nr 6, złożona przez Artura Niećko, Ciechanki Krzesimowskie 62, na podstawie zapisu art. 89 ust. 1 pkt. 5, złożona przez wykonawcę wykluczonego.
 4. Zgodnie z zapisem art. 94 ust. 1 pkt.2 wybranych wykonawców zapraszamy do podpisania umowy na dostawę art. spożywczych według odpowiednich zadań, po upływie 5 dni od daty powiadomienia, tj. w terminie – 2014-11-26 na godz. 10:00 do pokoju Nr 218 (II piętro),
  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95 A.
 5. Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2013 r. Dz. U. poz. 907
  z późn. zm.) – dział VI „Środki ochrony prawnej”.
  Dziękujemy za udział w przedmiotowym postepowaniu. Dyrektor

Wynik przetargu na dostawę oleju opałowego dla MOW Piodgłębokie. ZP.272.4.12.2014

Numer sprawy: ZP.272.12.2014 Łęczna, 2014.10.22

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: zamówienia na dostawę oleju opałowego lekkiego przeznaczonego do celów grzewczych, spełniającego wymagania normy PN-67 C-96024:2001 dla gatunku L-1 dla MOW Podgłębokie.

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę: 259 530,00 zł. br.
1.Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę Nr 1 na realizację zamówienia publicznego :

DELLA Sp. J. Stanisław Gumieniuk- Henryk Kowalak, Łuszczów I 130A, 20-258 Lublin 62

 1. Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta jest ważna, nie podlega wykluczeniu ani odrzuceniu, spełnia wymagania określone w siwz przez Zamawiającego i jest najkorzystniejsza. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny. 3. W prowadzonym postępowaniu złożono 2 następujące oferty:

Numer ofertyFirma (nazwa) lub nazwisko wykonawcy:Liczba pkt w kryterium ceny
1.DELLA Sp. J. Stanisław Gumieniuk- Henryk Kowalak, Łuszczów I 130A, 20-258 Lublin 62100,00
2PETROLUX Anna Pawłat, 23-110 Krzczonów, Olszanka 11794,65

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została wykluczona oferta.
 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono ofert.
 3. Zgodnie z zapisem art. 94 ust. 1 pkt.2 wybranego wykonawcę zapraszamy do podpisania umowy po upływie 5 dni od daty powiadomienia.
 4. Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2013 r. Dz. U. poz. 907
  z późn. zm.) – dział VI „Środki ochrony prawnej”.

Dziękujemy za udział w przedmiotowym postępowaniu.

Wynik przetargu na dostawę energii elektrycznej dla ZS Łęczna. ZP.272.4.10.2014

Numer sprawy: ZP.272.4.10.2014 Łęczna, 2014.10.20

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: zamówienia na dostawę energii elektrycznej do obiektu Zespołu Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej.

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tego zamówienia kwotę 85 803,56 złotych brutto

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę Nr 5 na realizację zamówienia publicznego : Barton Energia Sp. z o.o. Al. Al. Krakowska 48, 05-090 Janki
 2. Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta jest ważna, nie podlega wykluczeniu ani odrzuceniu, spełnia wymagania określone w siwz przez Zamawiającego i jest najkorzystniejsza. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny.
  3.W prowadzonym postępowaniu złożono 5 następujących ofert:
  Numer ofertyFirma (nazwa) lub nazwisko oraz
  adres wykonawcyŁączna punktacja
  1.Elektrociepłownia Andrychów Sp. z o.o.
  Ul. Krakowska 83, 34-120 Andrychów94,71
  2.PKP Energetyka S.A. Pion Sprzedaży
  Ul. Paderewskiego 43/45, 25-502 Kielce97,88
  3.Green S.A. Centrum Obsługi Klientów
  Ul. Antiniego Słonimskiego 6, 50-304 Wrocław98,30
  4.PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Lublinie, ul. Tomasza Zana 32A , 20-601 Lublin96,45
  5.Barton Energia Sp. z o.o.
  Al. Krakowska 48, 05-090 Janki100,00
 3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została wykluczona żadna oferta
 4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono ofert.
 5. Zgodnie z zapisem art. 94 ust. 1 pkt.1, wybranego Wykonawcę zapraszamy do podpisania umowy zgodnej z załącznikiem nr 2 do siwz w dniu 2014.10.29 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej Al. Jana Pawła II 95A, pokój nr 218 – II piętro.
 6. Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2013 r. Dz. U. poz. 907
  z późn. zm.) – dział VI „Środki ochrony prawnej”.

Dziękujemy za udział w przedmiotowym postępowaniu.

Kierownik Zamawiającego

ponowny wybór kolejnej oferty na świadczenie usług przewozowych… ZP.272.4.8.2014

Numer sprawy: ZP.272.4. 8.2014 Łęczna, 2014-10-17

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: zamówienia na świadczenie usług przewozowych i organizacyjnych rekreacji dla pracowników Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej
CPV: 63511000-4 organizacja wycieczek.
Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę: 245 000,00 zł. brutto.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje,
że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę Nr 4 na realizację zamówienia publicznego :
Przedsiębiorstwo STANPOL Przytuła Stanisław Ul. Stefanii Pawlak 3 21-010 Łęczna

 1. Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta jest ważna, nie podlega wykluczeniu ani odrzuceniu, spełnia wymagania określone w siwz przez Zamawiającego i jest najkorzystniejsza po rezygnacji wybranego uprzednio wykonawcy. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny.
 2. W prowadzonym postępowaniu złożono 4 następujące oferty:
  Numer ofertyFirma (nazwa) lub nazwisko oraz
  adres wykonawcyCena brutto wycieczki – przyznane punktyZaproponowany I termin wycieczkiZaproponowany II termin wycieczki
  1.Biuro Podróży PL TRAVEL, ul. Reymonta 16/10, 40-029 KatowiceWykluczenie, odrzucenie23.10-28.1006.11-11.11
  2.PLUS Biuro Podróży, Grupa PLUS Sp. z o.o., ul. Szymanowskiego 7, 41-711 Ruda Śląskarezygnacja firmy z realizacji zamówienia26.10-31.1010.11-15.11
  3.Sun&More Sp. z o.o. , ul. Rapackiego 8c, 71-467 Szczecinrezygnacja firmy z realizacji zamówienia25.10-30.1004.11-09.11
  4.Przedsiębiorstwo STANPOL
  Przytuła Stanisław
  Ul. Stefanii Pawlak 3
  21-010 Łęczna100,0004.11-09.11W trakcie przygotowania propozycji

5.Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu została wykluczona oferta firmy Biuro Podróży PL TRAVEL, ul. Reymonta 16/10, 40-029 Katowice, gdyż na wezwania zamawiającego z dnia 10.10.2014R. nie uzupełniła oferty o brakujące dokumenty: prawo dyspozycji osób współpracujących oraz ubezpieczenie OC na kwotę 500 tys. zł wraz z dowodem jego opłaty.
W wyznaczonym terminie na uzupełnienie dokumentów do dnia 13 maja 2014 r. do godz. 10:00 nie wpłynęły brakujące dokumenty i oświadczenia – w związku z powyższym oferta podlega wykluczeniu na podstawie zapisu art. 24 ust. 2 pkt 4.

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu została odrzucona oferta firmy Biuro Podróży PL TRAVEL, ul. Reymonta 16/10, 40-029 Katowice, na podstawie zapisu art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy
 2. Zgodnie z zapisem art. 94 ust. 1 pkt.2 w związku z zapisem art. 94 ust. 3 wybranego wykonawcę zapraszamy do podpisania umowy w terminie – 2014-10-23 na godz. 10:00 do pokoju Nr 218 (II piętro), w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95 A.
 3. Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2013 r. Dz. U. poz. 907 z późn. zm.) – dział VI „Środki ochrony prawnej”.
  Dziękujemy za udział w przedmiotowym postepowaniu. Małgorzata Paprota Dyrektor PZAZ Łęczna