powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Pytania i odpowiedzi do przetargu na:Zakup i dostawa wyposażenia do pracowni zawodowych (w tym komputerowych) Zespołu Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie.”

Znak sprawy: IPR.272.4.24.2018
Łęczna 20.08.2018r
Wykonawcy (wszyscy)
Dotyczy: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup i dostawa wyposażenia do pracowni zawodowych (w tym komputerowych) Zespołu Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie.”.
Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych
( Dz. U. z 2017, poz. 1579 z póź.zm.) Zamawiający poniżej zamieszcza treść pytań dotyczących SIWZ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami.

Pytanie 1.
Czy Zamawiający dopuści w obudowie zamiast kieszeni typu SLIM, kieszeń 5.25.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zamiast kieszeni typu SLIM, kieszeń 5.25

Pytanie 2.
Czy Zamawiający wykreśli zapis dot. Biosu: „ Standardowy: umożliwiający skasowanie hasła za pomocą zworki na płycie głównej.
Silny: umożliwiający zresetowanie hasła jedynie poprzez interwencje serwisu
Najsilniejszy: brak jakiejkolwiek możliwości zresetowania hasła w przypadku jego utraty” oraz możliwość włączenia/wyłączenia modułu TPM z poziomu Bios.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu dot. Biosu.

Pytanie 3.

Prosimy o wykreślenie pkt 9 opisu komputera:
Firma Microsoft opublikowała informację, że program Windows Compatible logos zostaje zamknięty i nie będzie kontynuowany (https://blogs.msdn.microsoft.com/windows_hardware_certification/2017/05/16/notification-of-discontinuance-for-the-windows-10-compatibility-artwork/).
Od tego momentu nie ma możliwości opublikowania na stronie Windows Logo’d Products List informacji o nowo przetestowanym na zgodność z Windows sprzęcie. Nadal można wykonać test sprzętu na zgodność z systemem Windows, ale informacja o zgodności, zgodnie z wytycznymi Microsoft, powinna zostać umieszczona „na stronach internetowych producenta, opakowaniach produktu i w materiałach reklamowych”.
Ponieważ w dniu zamknięcia przez Microsoft możliwości publikacji raportów na stronie Windows Logo’d Products List niniejszy przetarg nie był jeszcze ogłoszony i nie była znana konfiguracja sprzętowa wymagana przez Zamawiającego, producenci nie mieli możliwości umieszczenia na tej stronie swoich raportów dla konfiguracji zgodnych z SIWZ. Poprawne przetestowanie sprzętu na zgodność z systemem Windows od daty 16 maja 2017 r. producenci mogą opublikować jedynie na swojej stronie internetowej lub w materiałach reklamowych.
Ewentualnie czy Zamawiający na potwierdzenie kompatybilności komputera na daną platformę systemową uzna za równoważny wydruk ze strony producenta komputera lub materiały reklamowe producenta komputera?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie pkt 9 opisu komputera.
Zamawiający uzna za równoważny wydruk ze strony producenta komputera lub materiały reklamowe producenta komputera.

Pytanie 4.

Prosimy o wykreślenie pkt 14 norma Energy Star:
Zamawiający w SIWZ zawarł wymóg, aby oferowane urządzenia spełniały wymagania normy EnergyStar oraz znajdowały się w katalogu ww.eu-energystar.org oraz energystar.gov. Zwracamy uwagę, że program EU ENERGY STAR obecnie przestał funkcjonować. Zgodnie z informacją zawartą na wskazanej przez Zamawiającego stronie internetowej https:/Avww.eu-enegrvstar,org z dniem 20.02.2018 wygasła umowa z dnia 26 czerwca 2001 między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Wspólnotą Europejską w sprawie koordynacji programów etykietowania w odniesieniu do efektywności energetycznej urządzeń biurowych. Tym samym zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie https:/Av ww.eu-energvstar.org/qna.htm: Nie ma możliwości oznaczenia urządzeń produkowanych na rynek europejski logo EnergyStar (mogą być wyprzedane jedynie zapasy magazynowe oznaczone tym logo). Prawo oznaczenia logo EnergyStar dotyczywyłącznie zakwalifikowania takich urządzeń wprowadzonych narynek amerykański (USA), a informacje dotyczące zakwalifikowania takich urządzeń koprogramu mogą być zamieszczane jedynie na amerykańskiej stronie www.energystar.gov.
Pomimo, że odniesienie do programu ENERGY STAR nie zostało usunięte z Aneksu III do Dyrektywy Efektywności Energetycznej, jako że Porozumienie ENERGY STAR wygasło, zaleca się od tej chwili nie stosowanie tego kryterium w procedurach przetargowych.
W zaistniałej sytuacji, wobec wygaśnięcia programu ENERGY STAR na terenie Unii Europejskiej oraz wobec braku na chwilę obecną programu alternatywnego (równoważnego) prosimy o wykreślenie z treści SIWZ wszelkich wymogów i odniesień w zakresie certyfikacji lub spełniania wymogów związanych z programem ENERGY STAR.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie pkt 14 norma Energy Star.

Pytanie 5.
Czy Zamawiający dopuści obudowę której suma wymiarów nie będzie przekraczała 800 mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza obudowę, której suma wymiarów nie będzie przekraczała 800mm.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ
i będą wiążące przy składaniu ofert.

Pytania i odpowiedzi do przetargu na:Zakup i dostawa wyposażenia do pracowni zawodowych (w tym komputerowych) Zespołu Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie.”

Znak sprawy: IPR.272.4.24.2018
Łęczna 14.08.2018r
Wykonawcy (wszyscy)
Dotyczy: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup i dostawa wyposażenia do pracowni zawodowych (w tym komputerowych) Zespołu Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie.”.
Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych
( Dz. U. z 2017, poz. 1579 z póź.zm.) Zamawiający poniżej zamieszcza treść pytań dotyczących SIWZ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami.

Pytanie 1.
W związku z faktem, że przedmiot zamówienia przeznaczony jest dla użytkownika działającego w obszarze edukacyjnym, zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający zaakceptuje w zamawianych komputerach system operacyjny Windows 10 Pro Academic dostarczany w ramach programu STF („ Shape The Future”), który jest optymalny kosztowo i dedykowany dla jednostek edukacyjnych typu przedszkola, szkoły podstawowe, zawodowe, średnie oraz szkoły policealne?

Odpowiedź: Zamawiający akceptuje system operacyjny zaproponowany przez Wykonawcę.
Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ
i będą wiążące przy składaniu ofert.

Pytania i odpowiedzi do przetargu na:Budowa Otwartych Stref Aktywności Fizycznej międzypokoleniowej przy szkołach Powiatu Łęczyńskiego”

Znak sprawy: IPR.272.4.22.2018
Łęczna 14.08.2018r
Wykonawcy (wszyscy)
Dotyczy: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowa Otwartych Stref Aktywności Fizycznej międzypokoleniowej przy szkołach Powiatu Łęczyńskiego”.
Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych
( Dz. U. z 2017, poz. 1579 z póź.zm.) Zamawiający poniżej zamieszcza treść pytań dotyczących SIWZ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami.

Pytanie 1.
Czy ze względu na obecną sytuację rynkową dotyczącą dostępności urządzeń, termin wykonania robót mógłby zostać wydłużony do 8 tygodni od daty podpisania umowy?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu do 8 tygodni od daty podpisania umowy.
Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ
i będą wiążące przy składaniu ofert.

Pytania i odpowiedzi do przetargu na:Zakup i dostawa wyposażenia do pracowni gastronomicznej ZSR w Kijanach”.IPR.272.4.27.2018

Znak sprawy: IPR.272.4.27.2018
Łęczna 03.09.2018r
Wykonawcy (wszyscy)
Dotyczy: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup i dostawa wyposażenia do pracowni gastronomicznej ZSR w Kijanach”.
Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych
( Dz. U. z 2017, poz. 1579 z póź.zm.) Zamawiający poniżej zamieszcza treść pytań dotyczących SIWZ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami.

Pytanie 1
Zadanie 2 – małe AGD
Pkt. 2 Blender : blender gastronomiczny (profesjonalny) o podanych parametrach nie istnieje. Może ma to być blender kuchenny typu np. BOSCH MSM ? Prosimy o weryfikację opisu.

Odpowiedź:
Blender:
Silnik o mocy 750W – 1000W
10 – 12 ustawień prędkości + przycisk TURBO
Końcówka miksująca z 4 ostrzami
Uniwersalny rozdrabniacz z wyjmowanym ostrzem ze stali szlachetnej do rozdrabniania: mięsa, sera, cebuli, ziół, czosnku, owoców i warzyw
Pojemnik do miksowania z miarką
Końcówka do ubijania

Pkt. 4 – Mikser ręczny z misą : urządzenie o opisanych parametrach nie istnieje. Prosimy o weryfikację opisu.
Odpowiedź:
Mikser z misą
Moc do 600 W
5-stopniowa regulacja prędkości
Tryb pulsacyjny
Stalowa misa obrotowa o pojemności do 5l l
Funkcje: Miksowanie, mieszanie, ubijanie piany

Pytanie 2
Zadanie 5 – zestaw sprzętu gastronomicznego
Odpowiedź:

 1. Zestaw garnków :
 • jaka minimalna ilość garnków ma być w komplecie?
  6 garnków w komplecie z pokrywkami szklanymi z uchwytem ze stali
  -jakie pojemności maja mieć garnki?
  pojemności garnków (od 1,3 do 7litrow) ze stali nierdzewnej
 • czy wszystkie komplety garnków mają być takie same?
  tak wszystkie takie same
 • z jakiego materiału mają być pokrywki garnków ?
  stal nierdzewna, pokrywka szkło

Pytanie 3:
. Zestaw noży :

 • czy mają to być noże w całości wykonane ze stali (całostalowe) czy też ze stalowymi
  ostrzami i uchwytami z innego materiału
  Sztućce :
 • z jakiego rodzaju stali nierdzewnej mają być wykonane sztućce ( 18/0, 18/10)?

Odpowiedź:

 • Zestaw noży za stali nierdzewnej po 5 w komplecie w drewnianym bloku: Nóż szefa kuchni, Nóż kuchenny, nóż do chleba, Nóż kuchenny, Nóż do jarzyn. Możliwość mycia w zmywarce. Możliwy uchwyt z innego materiału

-18/8 – 18/10)

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ
i będą wiążące przy składaniu ofert.

Pytania i odpowiedzi w postępowaniu na Dostosowanie osnowy geodezyjnej do wymogów rozporządzenia w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych na obszarze powiatu łęczyńskiego

IPR.272.4.20.2018 Łęczna, dnia 02.08.2018

Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.: Dostosowanie osnowy geodezyjnej do wymogów rozporządzenia w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych na obszarze powiatu łęczyńskiego. Przegląd, inwentaryzacja i konserwacja szczegółowej osnowy geodezyjnej na obszarze gminy Milejów. Wykonanie projektu modernizacji i założenia szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej dla gminy Milejów, powiat łęczyński

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający poniżej zamieszcza pytanie o wyjaśnienie treści SIWZ oraz udzieloną na nie odpowiedź:

Pytanie 1
Punkt 14.17 (str.13) opisujący oznaczenie koperty zawiera zapis: Nie otwierać przed dniem 02.08.2018r. godziną 10:15 wraz z informacją, iż „Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki wynikające z nieprawidłowego oznakowania lub uszkodzenia kopert zawierających oferty przetargowe” natomiast punkt 16.2 na tej samej stronie stanowi, iż „Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.08.2018r. godz. 10:15”. W związku z powyższym proszę o wyjaśnienie zaistniałej rozbieżności dat.

Odpowiedź
Zamawiający zgodnie z modyfikacją SIWZ (opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 31.07.2018 r.) informuje, że prawidłowe brzmienie zapisu w punkcie 14.17 SIWZ brzmi: „Nie otwierać przed dniem 06.08.2018r. godziną 10:15”

Zamawiający informuje, że pytanie oraz odpowiedź staje się integralną częścią SIWZ
i jest wiążące przy składaniu ofert.

Pytania i odpowiedzi do przetargu na Zakup, dostawa i instalacja zestawów komputerowych stacjonarnych do pracowni szkolnej Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej.”

Znak sprawy: IPR.272.4.17.2018
Łęczna 2.07.2018r
Wykonawcy (wszyscy)
Dotyczy: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup, dostawa i instalacja zestawów komputerowych stacjonarnych do pracowni szkolnej Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej.”.
Na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych
( Dz. U. z 2017, poz. 1579 z póź.zm.) Zamawiający informuje, że nanosi zmianę treści SIWZ, w zakresie opisu przedmiotu zamówienia dotyczącego monitora:
1.Zmienia się rozdział III, pkt 2, ppkt. 20 SIWZ
z zapisu:

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

20)Monitor:
a.Ekran- Min.24,0 cala o rozdzielczości natywnej minimum 1920×1800 pikseli, maksymalny rozmiar piksela 0.25 mm, matryca matowa, pokryta powłoką 3H, technologia matrycy IPS
b.Parametry obrazu- Odwzorowanie 16.7 miliona kolorów, kontrast typowy 1000:1, jasność min. 250 cd/m2, czas reakcji matrycy max. 5ms, kąty widzenia pionowe/poziome minimum 178/178 stopni
c.Wejścia wideo i inne- 1x DP, 1x DVI-D, 1x D-SUB
d.Obudowa i regulacja monitora- Pochylenie ekranu w zakresie -5° / +22°(tzw. Tilt), zintegrowany zasilacz i głośniki stereo o mocy minimum 1,5W każdy, możliwość regulacji głośności z menu OSD monitora, złącze Kensington Lock, złącze montażu na ścianie w standardzie VESA)
e.Funkcje zarządzana energią i parametrami wyświetlania obrazu- Technologia zapewniająca zużycie energii przez monitor w trybie stand-by na poziomie 0.16W pozwalająca na redukcję ogólnego zużycia energii przez monitor (bez konieczności manualnego wyłączania monitora przez użytkownika), zgodność z normą Energy Star 7.0, zużycie energii max. 20W przy ustawieniu maksymalnej jasności
f.Kable- kabel D-SUB o długości minimum 1.8m, kabel DVI-D o długości minimum 1.8m, kabel zasilający o długości minimum 1,8m, kabel audio

g.Gwarancja- Gwarancja 36 miesięcy, naprawa lub wymiana urządzenia w miejscu użytkowania sprzętu, czas reakcji serwisu w ciągu 48 h od zgłoszenia
h. Certyfikaty i normy, dokumentacja-
-Klasa energetyczna A+
-TCO 7.0
-Epeat Silver
-TÜV Low Blue Light Certified
-TÜV Flicker Free Certified
-CE
-ISO9241-307(klasa I)
-Certyfikaty jakości ISO 9001 i 14001
-RoHS, WEEE
-Instrukcja obsługi monitora

na zapis:

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Monitor
Ekran23,8 cala o rozdzielczości natywnej minimum 1920×1080 pikseli, maksymalny rozmiar piksela 0.275 mm, matryca matowa, pokryta powłoką 3H, technologia matrycy IPS
Parametry obrazuOdwzorowanie 16.7 miliona kolorów, kontrast typowy 1000:1, jasność min. 250 cd/m2, czas reakcji matrycy max. 5ms, kąty widzenia pionowe/poziome minimum 178/178 stopni
Wejścia wideo i inne1x DP, 1x DVI-D, 1x D-SUB, wejście/wyjście audio
Obudowa i regulacja monitoraPochylenie ekranu w zakresie -5° / +22°(tzw. Tilt), zintegrowany zasilacz i głośniki stereo o mocy minimum 2W każdy, możliwość regulacji głośności z menu OSD monitora, złącze Kensington Lock, złącze montażu na ścianie w standardzie VESA
Funkcje zarządzana energią i parametrami wyświetlania obrazuTechnologia zapewniająca zużycie energii przez monitor w trybie power save na poziomie 0.2W pozwalająca na redukcję ogólnego zużycia energii przez monitor (bez konieczności manualnego wyłączania monitora przez użytkownika), zgodność z normą Energy Star 7.0, zużycie energii przy ustawieniach EPA max. 15W
Menu monitoraRegulacja głośności
Regulacja jasności
Regulacja kontrastu
Regulacja koloru (sRGB, 5000K, 6500K, 7500K, Użytkownika (R,G,B)
Menu w języku polskim oraz angielskim.
Kablekabel DVI-D o długości minimum 1.8m, kabel zasilający o długości minimum 1,8m, kabel audio
GwarancjaGwarancja 36 miesięcy
Certyfikaty i normy, dokumentacja-Klasa energetyczna A+
-TCO 7.0
-Epeat Gold
-TÜV Low Blue Light Certified
-TÜV Flicker Free Certified
-CE
-ISO9241-307(klasa I)
-RoHS, WEEE
-Instrukcja obsługi monitora

W związku z powyższą modyfikacją SIWZ w niniejszym postępowaniu:
Dotychczasową treść SIWZ zastępuje się treścią po uwzględnieniu modyfikacji– stan na
dzień 2.07.2018r.

W związku z modyfikacją Zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.