powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Pytania i odpowiedzi nr 2 do przetargu na zakup jednej sztuki fabrycznie nowego samochodu ciężarowego do 3,5 tony przystosowanego … dla PZAZ Łęczna. ZP.272.4.13.2014

Łęczna, dnia 06.12.2013r. Zainteresowani Wykonawcy

Pytania i odpowiedzi do przetargu nr 2

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na : ZP.272.4.13.2013

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup jednej sztuki fabrycznie nowego samochodu ciężarowego do 3,5 tony przystosowanego do przewozu art. spożywczych w odpowiedniej temperaturze przewozu.
Nr sprawy: ZP.272.4.132013 w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęły następujące pytania:

  1. Czy Zamawiający dopuści samochód z drzwiami tylnymi dwuskrzydłowymi symetrycznymi?
  2. Czy Zamawiający dopuści samochód bez komputera pokładowego?
  3. Czy Zamawiający dopuści samochód bez regulacji kolumny kierownicy?
  4. Czy Zamawiający dopuści samochód, w którym fotel kierowcy nie posiada regulacji odcinka lędźwiowego?
  5. Czy Zamawiający dopuści samochód z radiem z wejściem ALUX zamiast usb/karta pamięci, bez obsługi formatu mp3?

W odpowiedzi wyjaśniam:
Ad.1.) Tak
Ad.2.) Nie
Ad.3.) Nie
Ad.4.) Tak
Ad.5.) Tak
Powyższe wyjaśnienia i odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ.