powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Pytania i odpowiedzi nr 2 do przetargu IPR.272.4.12.2016 na:sukcesywne dostawy do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej artykułów spożywczych, według podziału na 8 zadania

IPR. 272.4.12.2016 Łęczna, dnia ….11.2016r.

Zainteresowani Wykonawcy

Pytania i odpowiedzi do przetargu nr 2

Dotyczy: przetargu nieograniczonego, znak: IPR. 272.4.12.2016 na : sukcesywne dostawy do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej artykułów spożywczych, według podziału na 8 zadań
Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęły następujące pytania, – dotyczące zadania nr 2 – art. rolno-spożywcze szczegółowego formularza potrzeb.
Pyt.1 Czy w poniższych pozycjach jednostka miary jest prawidłowa i czy w związku z tym wycenie podlegają opakowania czy kilogramy?

poz. 9 groch łuskany 0,50kg planowana ilość 30 j.m kg

poz.11 grzyby suszone borowiki 30g planowana ilość 30 j.m. kg

poz 16 mak sypki 500g planowana ilość 60 j.m. kg

poz 29 soczewica 0,50kg planowana ilość 60 j.m. kg

poz 30 susz owocowy 500g planowana ilość 50 j.m. kg

Ad.1 Zamawiający informuje, że podane, planowane ilości są zgodne z podaną jednostką wagi. Zamawiający wyraża zgodę na wycenę opakowania po dostosowaniu wyceny do podanych jednostek.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ
i będą wiążące przy składaniu ofert.

Z poważaniem

Pytania i odpowiedzi nr 1 do przetargu na sukcesywne dostawy do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej artykułów spożywczych, według podziału na 8 zadań:IPR.272.4.12.2016

IPR. 272.4.12.2016 Łęczna, dnia 29.11.2016r.

Zainteresowani Wykonawcy
Pytania i odpowiedzi do przetargu nr 1

Dotyczy: przetargu nieograniczonego, znak: IPR. 272.4.12.2016 na : sukcesywne dostawy do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej artykułów spożywczych, według podziału na 8 zadań
Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęło następujące pytanie, – dotyczące zadania nr 6 – artykuły mleczarskie, pozycja nr 7 w formularzu ofertowym, na które udzielono odpowiedzi:

Pyt.1 Czy zamawiający w pozycji nr 7 szczegółowego formularza potrzeb dopuszcza zmianę rodzaju opakowania? Proponujemy mleko w dzbanku Bieluch 2 % 1l.
Ad.1 Zamawiający wyraża zgodę na zmianę opakowania w dzbankach Bieluch 2% 1 litr.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ
i będą wiążące przy składaniu ofert.

Pytania i odpowiedzi nr 1 do przetargu pn.:Sukcesywne dostawy art. spożywczych do siedziby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podgłębokiem, według podziału na 7 zadań. IPR.272.4.10.2016

IPR. 272.4.10.2016 Łęczna, dnia 22.11.2016r.

Zainteresowani Wykonawcy

Pytania i odpowiedzi do przetargu nr 1

Dotyczy: przetargu nieograniczonego, znak: IPR. 272.4.10.2016 na : Sukcesywne dostawy art. spożywczych do siedziby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podgłębokiem, według podziału na 7 zadań.

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęły następujące pytania, – dotyczące zadania nr V – artykuły mleczarskie, pozycja nr 7 i pozycja nr 18 szczegółowego formularza ofertowego na które udzielono odpowiedzi:
Pyt.1 Czy zamawiający w pozycji nr 7 dopuszcza zamianę gramatury maślanki owocowej 300 g na gramaturę 400 g?
Ad.1 Tak, Zamawiający dopuszcza zmianę gramatury maślanki owocowej z 300 g na gramaturę 400 g.
Pyt. 2 Czy zamawiający w pozycji nr 18 dopuszcza zamianę gramatury jogurtu pitnego 350 g na gramaturę 250 g?
Ad.2 Tak, Zamawiający dopuszcza zmianę gramatury jogurtu pitnego z 350 g na gramaturę 250 g.
Po zmianie gramatur należy przeliczyć i zmienić odpowiednio proponowane ilości zamawianej pozycji artykułu.
Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

Pytania i odpowiedzi nr 3 do przet. na sukcesywną dostawę fabrycznie nowych art. biurowych(zadanie nr1),eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych oraz faksów (zadanie nr2) – wraz z odbiorem zużytych tonerów – do siedzib zamawiającego.

IPR. 272.4.9.2016 Łęczna, dnia 22.11.2016r.

Zainteresowani Wykonawcy
Pytania i odpowiedzi do przetargu nr 3

Dotyczy: przetargu nieograniczonego, znak: IPR. 272.4.9.2016 pn.: Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych art. biurowych (zadanie nr 1), eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych oraz faksów (zadanie nr 2) – wraz z odbiorem zużytych tonerów – do siedzib zamawiającego.

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęły w dniu 21.11.2016r o godz. 14:51 następujące pytania, na które udzielono odpowiedzi:

Pyt. nr 1. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o ponowne sprawdzenie i zaktualizowanie pozycji nr 71 w załączniku szczegółowym nr 2 dotyczącym materiałów eksploatacyjnych do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, kserokopiarek i faksów (zadanie nr 2), w którym wpisany jest „Tusz do drukarki LJ 1600 czarny lub col. org.” oraz wydajność 2600 stron. Strona producenta
urządzenia, czyli firmy HP wskazuje, że toner czarny o symbolu Q6000A ma wydajność 2500 stron, natomiast tonery kolorowe o symbolach Q6001A, Q6002A, Q6003A mają wydajność 2000 stron.

Ad.1.Wprowadza się korektę zapisu pozycji nr 71o następującym brzmieniu:
„Toner do drukarki LJ 1600 czarny + kolory. org.” Jednostka miary: kpl. Potrzebna ilość bez zmian.
Pyt. nr 2. Zwracamy uwagę na pozycję nr 53. Zamawiający wpisał „Toner Lexmark T 120 oryg.”Nie istnieje oryginalny produkt Lexmarka o takim oznaczeniu. Zamawiającemu zapewne chodziło o Toner Lexmark E120. Taki produkt istnieje pod symbolami 12016SE oraz 12040SE.

Ad. 2. Wprowadza się korektę zapisu pozycji nr 53 o następującym brzmieniu: „Toner Lexmark E 120 oryg. o symbolach handlowych: 12016SE oraz 12040SE.” Potrzebna ilość bez zmian.
Pyt. nr 3. Brak pojemnika na zużyty toner do urządzenia DevelopIneo 4020 org. (pozycja nr 62).

Ad.3. Skreśla się zapis pozycji nr 62 dotyczącą pojemnika na zużyty toner do urządzenia DevelopIneo 4020 org.

Ponadto w szczegółowym załączniku nr 2 dotyczącego materiałów eksploatacyjnych do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, kserokopiarek i faksów (zadanie nr 2) zmienia się:
1)w pozycji 3 i 4 dopuszcza się materiały równoważne;
2)w pozycji 6 i 7 wymaga się materiałów oryginalnych;
3)w pozycji nr 34 wymaga się tonerów o wydajności 12000 szt., zmniejszając wymaganą ich liczbę do 10 sztuk.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.
Wobec powyższych zmian załącznika szczegółowego nr 2 w zakresie zadania nr 2 do SIWZ Zamawiający przedłuża termin składania ofert w niniejszym postępowaniu o czas niezbędny na przygotowanie lub na przygotowanie i wprowadzenie zmian w ofertach, w sposób uwzględniający wprowadzane modyfikacje i dokonuje modyfikacji SIWZ zgodnie z poniższym:
Postanowienia SIWZ w zakresie działu XIV przed modyfikacją w brzmieniu było:
1.Ofertę należy złożyć w kancelarii podawczej Starostwa Powiatowego w Łęcznej ul. Al. Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna I piętro pokój nr 111, do dnia 23.11.2016r. do godz. 10:00
2.Publiczne otwarcie ofert nastąpi: w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej w dniu23.11.2016r. o godz. 10:15 w pokoju nr 13 parter budynku.
Otrzymują następujące brzmienie:
1.Ofertę należy złożyć w kancelarii podawczej Starostwa Powiatowego w Łęcznej ul. Al. Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna I piętro pokój nr 111, do dnia 28.11.2016r. do godz. 10:00
2.Publiczne otwarcie ofert nastąpi: w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej w dniu 28.11.2016r. o godz. 10:15 w pokoju nr 13 parter budynku.
W związku z powyższą modyfikacją SIWZ w niniejszym postępowaniu:
1.Dotychczasową treść SIWZ zastępuje się treścią zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego pisma – SIWZ po uwzględnieniu modyfikacji – stan na dzień 22.11.2016r.
2.Dotychczasową treść załącznika szczegółowego nr 2 w zakresie zadania nr 2 dotyczącego materiałów eksploatacyjnych do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, kserokopiarek i faksów (zadanie nr 2) do SIWZ –zastępuje się treścią zgodnie z załącznikiem Zadanie Nr 2 : Materiały eksploatacyjne do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, faksów i kserokopiarek na rok 2016 po modyfikacji z dnia 22.11.2016r.

W związku z modyfikacją zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.
Załączniki:
1.Zmiana treści Ogłoszenia o zamówieniu;
2.Szczegółowy załącznik nr 2 Zadanie nr 2 po modyfikacji z dnia 22.11.2016r.

Z poważaniem

Pytania i odpowiedzi nr 2 do przetargu na sukcesywną dostawę fabrycznie nowych……IPR.272.4.9.2016

IPR. 272.4.9.2016 Łęczna, dnia 21.11.2016r.

Zainteresowani Wykonawcy

Pytania i odpowiedzi do przetargu nr 2

Dotyczy: przetargu nieograniczonego, znak: IPR. 272.4.9.2016 na : Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych art. biurowych (zadanie nr 1), eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych oraz faksów (zadanie nr 2) – wraz z odbiorem zużytych tonerów – do siedzib zamawiającego.
Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęły następujące pytania, na które udzielono odpowiedzi:

Pyt. nr 1. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o ponowne sprawdzenie i zaktualizowanie pozycji nr 60 w formularzu ofertowym, w którym wpisany jest „Bęben do Lexmark T420”. Strona producenta urządzenia, czyli firmy Lexmark nie wskazuje w materiałach kompatybilnych do tego urządzenia jakiegokolwiek bębna, więc albo Zamawiający miał na myśli kasetę z tonerem albo bęben do innego urządzenia.
Ad.1. W formularzu oferty dotyczącego zadania nr 2 materiałów eksploatacyjnych…pod pozycją nr 60 dotyczącą bębna do Lexmark T 420 należy rozumieć potrzeby dostawy jednej szt. Kartridge (bęben + toner inaczej kaseta z tonerem) do przedmiotowego urządzenia.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.
Zamawiający nie widzi potrzeby przedłużania terminu na złożenie ofert.

Z poważaniem:
…………………………………

Pytania i odpowiedzi nr 1 do przetargu na:Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych art. biurowych (zadanie nr 1), eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych oraz faksów (zadanie nr 2) – wraz z odbiorem zużytych tonerów – do siedzib zamawiającego

IPR. 272.4.9.2016 Łęczna, dnia 16.11.2016r.

Zainteresowani Wykonawcy

Pytania i odpowiedzi do przetargu nr 1

Dotyczy: przetargu nieograniczonego, znak: IPR. 272.4.9.2016 na : Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych art. biurowych (zadanie nr 1), eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych oraz faksów (zadanie nr 2) – wraz z odbiorem zużytych tonerów – do siedzib zamawiającego.
Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęły następujące pytania, na które udzielono odpowiedzi:

  1. W formularzu jest
    5312016SEToner Lexmark T 120 oryg.sztuk4

powyższy produkt nie występuje, prawdopodobnie chodzi o urządzenie Lexmark E120. Proszę o weryfikację wskazanej pozycji.
Ad. 1. Wystąpił w tej pozycji błąd literowy, rzeczywiście powinno być Toner Lexmark E 120 oryg.

  1. W formularzu jest
    64Toner do OKI C 8600szt2

Toner do Oki C8600 występuje w czterech kolorach, przy czym cena tonera czarnego jest różna od kolorów. Proszę o określenie wymaganego przez Państwa koloru. Jeśli pozycja dotyczy 2 kompletów tonerów to też proszę o korektę pozycji „Jednostka”.
Ad. 2. Pozycja ta dotyczy 2 kompletów tonera OKI C 8600.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ
i będą wiążące przy składaniu ofert.

Z poważaniem:
…………………………………