powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Puchaczów

Gmina wiejska Puchaczów

Puchaczów otrzymał prawa miejskie w 1527 roku od króla Zygmunta I Starego. Lokowany na prawie niemieckim, uzyskał przywileje na trzy jarmarki doroczne i targ cotygodniowy. Za aktywny udział mieszkańców w powstaniu styczniowym Puchaczowowi odebrano prawa miejskie. Właściciele dóbr w Bogdance, bracia Bogdanowiczowie, zasłynęli jako przywódcy walk o niepodległość kraju. Obecnie gmina kojarzona jest przede wszystkim z kopalnią węgla kamiennego w Bogdance.

http://www.puchaczow.pl/

Kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Puchaczowie

Kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Puchaczowie – zbudowany w późnobarokowym stylu – pochodzi z 1778 roku i zaliczany jest do klasy zabytków „0”. W roku 1854 wybudowano murowaną dzwonnicę. Świątynię okala XIX-wieczne, murowano-żelazne ogrodzenie z bramą i kapliczkami. Obok kościoła znajduje się plebania z 1809 roku.

Adres: Rynek 17a , Puchaczów

http://parafiapuchaczow.pl/

Kolumna ceglano – kamienna w Puchaczowie

Kolumna ceglano – kamienna w Puchaczowie z połowy XIX wieku nawiązuje do tradycji galicyjskich „krzyży pańszczyźnianych”. Została ustawiona dla przypomnienia „po wsze czasy”, że mieszkańcy Puchaczowa są wolnymi ludźmi. Kolumna znajduje się w zabytkowym parku, w centrum Puchaczowa.

Adres: Rynek, Puchaczów

Będąc w Puchaczowie warto zobaczyć też:

Grobowiec kamienny z okresu neolitu – odkryty w latach 90. XX wieku na jednym z okolicznych pol – pochodzi z okresu kultury amfor kulistych. Rekonstrukcja znajduje się na terenie szkoły w Nadrybiu.

Adres: Nadrybie – Dwór 88, Puchaczów

Mogiła partyzantów w Ostrówku – 24 maja 1945 roku miała tu miejsce bitwa partyzantów poakowskich z oddziału „Zawiei” z UB i NKWD. 17 – spośród poległych – spoczywa w zbiorowej mogile.

Adres: Partyzantów, Puchaczów

Skrzyżowanie w Brzezinach Kanału Wieprz – Krzna z płynącą pod nim rzeką Świnką jest niewątpliwie rzadkością architektoniczną.