powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Łysołaje

DWÓR POPŁAWSKICH

Dwór – murowany, w stylu eklektycznym, wybudowany około 1904 r. przez Tomasza Augusta Popławskiego, posiada wspaniałe tarasy widokowe. Piękną oprawę dla niego stanowi park, z ciekawą kompozycją roślin i zbiorników wodnych. Tomasz Popławski udzielał się wiele społecznie i politycznie, m.in. był senatorem w okresie II Rzeczpospolitej. Po wojnie pałac przejęło państwo. Początkowo mieściła się w nim zawodowa szkoła handlowa, a później utworzono tutaj szpital dla chorych psychicznie, obecnie obiekt jest nieużytkowany i zamknięty. W zespole dworskim na uwagę zasługują jeszcze: kaplica murowana z 1934 r. oraz kordegarda z początku XX w., przylegająca do murowanego ogrodzenia z bramą.

Adres: Łysołaje 66

KAPLICA POPŁAWSKICH

W południowo – wschodniej części parku, ale już poza (obecnym) ogrodzeniem znajduje się kaplica. Budynek ten wraz ze swoim najbliższym otoczeniem stanowi dopełnienie parku, zarazem jednak swoją kompozycją wyraźnie odcina się od reszty parku.

Kaplica powstała na przełomie XIX i XX wieku, wraz z rozbudową parku, którą przeprowadził Tomasz August Popławski. Celem budowy tego obiektu było stworzenie domu modlitewnego dla właścicieli majątku Łysołaje oraz dla ich służby. Jednocześnie planowano stworzenie miejsca pochówku dla członków rodziny Popławskich.

ZESPÓŁ FOLWARCZNY

Zespół folwarczny – pochodzi z początków XX w. W wyniku reformy rolnej w 1944 r. znalazł się w obrębie Państwowego Gospodarstwa Ogrodniczego. Obecnie jest własnością spółki „Eko – Vit”. Wśród budynków możemy rozpoznać jeszcze dawną rządcówkę, stajnie, wozownię, chlewnię i gorzelnię.

Adres: Łysołaje 66

FIGURA PRZYDROŻNA

Figura przydrożna – murowana, barokowa, z I połowy XVIII w., zwieńczona żelaznym krzyżem. Prawdopodobnie wzniesiono ją wówczas, gdy we wsi panował „pomór”.

CMENTARZ WOJENNY

Cmentarz wojenny – usytuowany przy przejeździe kolejowym, zawiera mogiły żołnierzy z I wojny światowej.