powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Ludwin

BUDYNEK URZĘDU GMINY

Budynek Urzędu Gminy w Ludwinie – wzniesiony w 1890 roku w stylu neoklasycystycznym – do dziś służy władzom samorządowym.

Adres: Ludwin 51

http://gminaludwin.pl/

DWOREK I SPICHLERZ

Dworek z 1884 roku i spichlerz z 1888 roku w Ludwinie – przed wojną dworek był siedzibą policji, a w czasie okupacji zajmowały go granatowa policja i okresowo SS.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. ANDRZEJA ŁUCZEŃCZYKA

„Biblioteka – Bramą Pojezierza”

Będąc w budynku mają Państwo okazję zobaczyć mapy miejscowości, fototapety i obrazy przedstawiające bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru gminy Ludwin. Ponadto w sali poświęconej pisarzowi Andrzejowi Łuczeńczykowi, znajdą Państwo informacje na temat życiorysu i twórczości literata.

Oferta Biblioteki skierowana jest zarówno do mieszkańców jak i turystów. W planie jest również „Książkomat”, który umożliwi zwrot wypożyczonych publikacji o każdej porze dnia i nocy.

e-mail: bibliotekaludwin@op.pl
www.bibliotekaludwin.pl
Adres: Ludwin 52

MUZEUM JANA III SOBIESKIEGO

W Budynku siedzibę ma również Muzeum Jana III Sobieskiego przeniesione z Zawieprzyc, nad którym pieczę sprawuje Stowarzyszenie Chorągiew Zamku w Zawieprzycach. Zbiory tego muzeum to przede wszystkim kolekcja broni białej charakterystycznej dla XVII w. Większość z nich to repliki wykonane przez mistrzów sztuki tworzenia dawnego oręża. Wśród eksponatów można zobaczyć szable, rapiery, szpady, ale także halabardy, piki, dardy czy berdysze. Uzupełnieniem tej części zbiorów będą zbroje husarskie ze sławnymi skrzydłami, a także wyposażeniem husarza, tj. kopia, koncerz czy nadziak. Drugą część ekspozycji stanowią staropolskie stroje szlacheckie: dworskie i ziemiańskie, które zostaną udostępnione zwiedzającym.  Będzie możliwość zobaczenia „z bliska”, jak wyglądał kontusz, żupan czy delia.