powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Wydawnictwa

„Moc ziół, czyli jakie siły drzemią w naturze” Poradnik zielarski.
Rok wydania: 2021


„Powiat łęczyński. Podróż po wybranych obiektach dziedzictwa kulturowego i historycznego”
Rok wydania: 2020
Album z wybranymi obiektami dziedzictwa kulturowego i historycznego w powiecie łęczyńskim.


„Mapa powiatu łęczyńskiego”
Rok wydania: 2020


„Powiat łęczyński. Przewodnik turystyczny dla rowerzystów”
Rok wydania: 2020
Przewodnik turystyczny po najciekawszych trasach rowerowych powiatu łęczyńskiego.


„Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie. Informator turystyczny”
Rok wydania: 2020
Informator turystyczny po najciekawszych zakątkach Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego.


„Na zdrowie! Regionalne produkty i zdrowe przepisy”
Rok wydania: 2020
Publikacja z regionalnymi przepisami Kół Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu łęczyńskiego.


„Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie. Informator turystyczny”
Rok wydania: 2015
Informator turystyczny po najciekawszych zakątkach Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego.


„Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie. Mapa turystyczna”
Rok wydania: 2015
Mapa Pojezierza Łęczyńsko- Włodawskiego. Format B1, skala 1:100 000. Mapa z planem Łęcznej i Włodawy oraz opisem najciekawszych turystycznie miejscowości.


„Pojezierze Łęczyńsko- Włodawskie.”
Mapa Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego. Format B3, skala 1:200 000. Mapa regionu z opisem 10 najciekawszych miejsc na Pojezierzu.


„Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie.”
Rok wydania: 2015
Cztery ulotki z krótkim opisem najciekawszych atrakcji Pojezierza podzielonych tematycznie:
– Pojezierze wypoczynkowe i rekreacyjne, 
– Pojezierze kulturowe, 
– Pojezierze historyczne, 
– Pojezierze przyrodnicze


„Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie”
Rok wydania: 2014
Informator turystyczny po najciekawszych zakątkach Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego. 


„Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie”
Rok wydania: 2013
Informator turystyczny po najciekawszych zakątkach Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego. „Studia Łęczyńskie. Tom 2-3”

Rok wydania: 2011. 
Rocznik naukowy poświęcony historii powiatu łęczyńskiego i okolic. Zawiera szereg ciekawych artykułów przygotowanych przez naukowców UMCS oraz regionalistów. 


„Nawigator Rowerowy trasy i szlaki rowerowe w powiecie łęczyńskim”
Rok wydania: 2011
Propozycje wycieczek rowerowych po powiecie łęczyńskim z opisem atrakcji turystycznych, zabytków, obszarów chronionych.


„Nawigator Rowerowy trasy i szlaki rowerowe w powiecie łęczyńskim” – Mapa
Rok wydania: 2011
Mapa powiatu łęczyńskiego z propozycjami wycieczek rowerowych z opisem atrakcji turystycznych, zabytków, obszarów chronionych.


„Powiat Łęczyński. Magia Miejsc”
Rok wydania: 2010. 
Barwny album prezentujący szlak turystyczny „Magia miejsc”. Szlak wiedzie po najciekawszych miejscach powiatu łęczyńskiego. 
Publikacja dwujęzyczna: polsko – angielska.


„Magia Miejsc. Gdzie Bystrzyca z Wieprzem łączą wody swe”
Rok wydania: 2010 
Album prezentujący miejscowości oraz najważniejsze zabytki Gminy Spiczyn. Publikacja trójjęzyczna: polsko – angielsko – francuska. 


„Smaki Pogranicza”
Rok wydania: 2010 
Przepisy potraw regionalnych z terenu powiatu łęczyńskiego i rejonu żółkiewskiego, regionów leżących na pograniczu polsko – ukraińskim. Publikacja w wersji trójjęzycznej: polsko – angielsko – ukraińskiej. 


„Z dziejów Nadrybia. Okruchy wspomnień”
Rok wydania: 2010
Informacje na temat historii miejscowości Nadrybie, w tym historia Jana i Kazimierza Bogdanowiczów.


„Studia Łęczyńskie” – Tom 1
Rok wydania: 2009
Periodyk naukowy poświęcony dziejom miasta i powiatu. 


„Powiat Łęczyński. Przewodnik turystyczny”
Rok wydania: 2008
W publikacji w sposób syntetyczny zaprezentowano najważniejsze zabytki poszczególnych gmin powiatu łęczyńskiego. Zawiera on również propozycje aktywnego wypoczynku na terenie powiatu m.in. nurkowanie, spływy kajakowe, wędkowanie, przejażdżki konne.
Publikacja trójjęzyczna: polsko – ukraińsko – angielska.


„Słowianie wschodni w dorzeczu Wieprza i Bugu. Historia – religia – kultura”
red. Jerzy Libera
Rok wydania: 2008
Publikacja przybliża dzieje terenów leżących w dorzeczu Wieprza i Bugu w średniowieczu i w okresie nowożytnym, ukazując – pomimo niewątpliwych narodowościowych, religijnych i społecznych różnic wspólne polsko – ukraińskie kulturowe dziedzictwo.
Publikacja wydana w trzech językach: polskim, ukraińskim, angielskim.


„Legendy ziemi łęczyńskiej”
Maria Kieres – Kramek
Rok wydania: 2008
Książka zawiera siedem legend dotyczących najdawniejszych dziejów ziemi łęczyńskiej. Niezwykłe opowieści niosą ze sobą odwieczne, czerpane z mądrości ludowej prawdy, które nadal pozostają aktualne. Publikacja trójjęzyczna: polsko – ukraińsko – angielska.


„Powiat łęczyński. Rejon Żółkiewski. Potencjał gospodarczy”
Rok wydania 2007
W publikacji zebrano aktualne dane dotyczące gospodarki powiatu łeczyńskiego i rejonu żółkiewskiego, m.in. strukturę demograficzno – społeczną gmin, strukturę ekonomiczną, infrastrukturę, tereny inwestycyjne. Publikacja trójjęzyczna: polsko – ukraińsko – angielska.


„Powiat łęczyński. Rejon żółkiewski. Baza noclegowa”
Rok wydania 2007
W publikacji zebrano aktualne dane dotyczące bazy noclegowej na terenie powiatu łęczyńskiego i rejonu żółkiewskiego: gospodarstw agroturystycznych, ośrodków wypoczynkowych, hoteli. Publikacja trójjęzyczna: polsko – ukraińsko – angielska.


„Powiat łęczyński. Rejon żółkiewski. Przewodnik turystyczny”
Stanisław Turski, Lubomir Krawiec, Mariana Kulesza
Rok wydania: 2007
Autorzy książki oprowadzają nas po najciekawszych miejscach powiatu łęczyńskiego i rejonu żółkiewskiego. Dzięki temu mamy możliwość lepszego poznania pogranicza polsko – ukraińskiego, na którym przenikają się elementy wspólnej historii, kultury, tradycji. Publikację wzbogacono licznymi zdjęciami, które w naoczny sposób obrazują piękno pogranicza. Książka wydana w trzech językach: polskim, ukraińskim, angielskim.


„Powiat Łęczyński. Informator turystyczny”
Rok wydania – 2007 r.
W niewielkiej publikacji zebrano najważniejsze informacje o zabytkach poszczególnych gmin powiatu łęczyńskiego, a także inne przydatne turyście odwiedzającemu powiat dane, m.in. lokalizacje urzędów bankomatów, bazę noclegową i gastronomiczną. Publikacja trójjęzyczna: polsko – ukraińsko – angielska.


„Tradycje kultury ludowej w powiecie łęczyńskim i rejonie żółkiewskim”
Anetta Chrzanowska, Olga Kulesza
Rok wydania: 2007
Publikacja powstała z myślą o przedstawieniu zróżnicowania etnograficznego folkloru oraz najcenniejszych form amatorskiej twórczości ludowej powiatu łeczyńskiego i rejonu żółkiewskiego.
Książka wydana w trzech językach: polskim, ukraińskim, angielskim.


„Powiat Łęczyński. Przewodnik trasy rowerowe”
Rok wydania: 2005
Przewodnik zawiera propozycje 5 tras rowerowych po terenie powiatu łęczyńskiego, które pozwolą poznać najważniejsze zabytki, ciekawostki przyrodnicze i inne warte obejrzenia miejsca.
Na końcu zamieszczono przydatne turystom dane adresowe, m.in. bazę noclegową.


„Powiat Łęczyński. Skarby przyrody i kultury”
Rok wydania: 2004, 2006
Publikacja ma formę albumu, w którym powiat łęczyński widzimy z perspektywy obiektywu regionalisty, a zarazem pasjonata fotografii – Eugeniusza Misiewicza. Zamieszczone zdjęcia prezentują bogactwo przyrodnicze i kulturowe powiatu łęczyńskiego.


„Powiat Łęczyński. Przyroda – zabytki – pomniki przyrody – zdjęcia – mapy – informacje adresowe”
Rok wydania: 2002, 2007
Książka składa się z trzech części: w pierwszej opisane zostało środowisko przyrodnicze powiatu, w drugiej historia i najważniejsze zabytki gmin powiatu łęczyńskiego, trzecia część zawiera podstawowe dane teleadresowe przydatne zarówno turystom jak i mieszkańcom powiatu.


„Powiat Łęczyński. Monografia krajoznawcza”
Rok wydania: 2001, 2007
W publikacji w sposób kompleksowy zostały zebrane najważniejsze informacje dotyczące powiatu łęczyńskiego: m.in. położenie, ukształtowanie terenu, środowisko przyrodnicze, najważniejsze wydarzenia z historii poszczególnych miejscowości.


Wszystkie publikacje wydane przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej można wypożyczyć w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Łęcznej – ul. Staszica 9.
Część z nich została zamieszczona w załącznikach poniżej