powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Milejów

Milejów, jego dobra na przestrzeni wieków należały do wielu wybitnych rodzin szlacheckich i magnackich. Milejów to jedyna gmina powiatu znajdująca się na trasie linii kolejowej (Lublin – Chełm). Od wielu lat gmina kojarzona jest z zakładem przetwórstwa owocowo-warzywnego.

http://www.milejow.pl/

DWÓR W MILEJOWIE

Dwór w Milejowie – piętrowy, drewniany budynek został wzniesiony w 1903 roku przez Antoniego Rostworowskiego. Nieco niżej, nad Wieprzem, znajduje się gorzelnia.

Adres: ul. Fabryczna 1, Milejów

KAPLICZKA ŚW. JANA NEPOMUCENA

Kapliczka św. Jana Nepomucena – wymurowana na początku XX wieku – wchodzi w skład zespołu dworskiego.

Adres: ul. Fabryczna 1, Milejów

CUKROWNIA W MILEJOWIE

Cukrownia w Milejowie powstała w 1907 roku jako spółka akcyjna. W skład zarządu spółki wchodzili okoliczni ziemianie. Jednocześnie z cukrownią wybudowano dwa domy pracownicze. Po wojnie powstał tu zakład przetwórstwa owocowo-warzywnego.

KOŚCIÓŁ P.W. WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY W MILEJOWIE

Kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Milejowie – zbudowany w stylu eklektycznym – wzniesiony został w latach 1855-1859. Jego fundatorami byli Helena z Suffczyńskich Chrapowiecka oraz Stanisław i Antoni Rostworowscy. W latach 1990-1996 kościół rozbudowano. Obok świątyni znajduje się dzwonnica z trzema dzwonami. Część ogrodzenia stanowi mur z żelazną bramą z okresu powstania kościoła.

Adres: Milejów 118a

CMENTARZ W MILEJOWIE

Na cmentarzu w Milejowie znajduje się grób nieznanego żołnierza z 1939 roku, jak również grób powstańca styczniowego – Romualda Kostkowskiego.

KRZYŻ NIEPODLEGŁOŚCIOWY W MILEJOWIE

Krzyż Niepodległościowy w Milejowie usypany został przez mieszkańców Milejowa i Jaszczowa w latach 1918-1919.

Będąc w Milejowie warto zobaczyć:

Mogiła partyzantów w Majdanie Siostrzytowskim. 24 maja 1945 r. już po zakończeniu II wojny światowej miała miejsce bitwa stoczona przez oddział żołnierzy „wyklętych” mjr. Józefa Wojtunia ps. „Sęk-Zawieja” z żołnierzami komunistycznego Urzędu Bezpieczeństwa i sowieckiego NKWD. Do bitwy doszło na skutek zdrady jednego z partyzantów z kilkudziesięcioosobowego oddziału przebywającego w Kolonii Majdan Siostrzytowski. Partyzanci kwaterowali w zabudowaniach miejscowych gospodarzy. Dla bezpieczeństwa wystawiono wartę. Jeden z wartowników okazał się kolaborantem i pewnego ranka opuścił swój posterunek informując nieprzyjaciela o możliwości napadu. Napastnikom udało się szybko okrążyć i zaatakować śpiących partyzantów. Doszło do nierównego starcia, wskutek którego oddział partyzantów został rozbity i zginęło 27 osób. Ciała 17 zabitych spoczywają w zbiorowej mogile w miejscu bitwy natomiast ciała pozostałych zabrały rodziny i pochowały m.in. na okolicznych cmentarzach. Adres: Las Siostrzytowski, Białka, (od Milejowa podążać w stronę Dorohucza i w lesie na najbliższym rozjeździe skręcić w lewo)

Cmentarz wojenny w Maryniowie to miejsce pochowku żołnierzy niemieckich, austriackich i rosyjskich poległych w czasie I wojny światowej.

Cmentarz wojenny w Zalesiu z mogiłami żołnierzy polskich, niemieckich i rosyjskich pochodzi z okresu I wojny światowej.

Kopiec w Klarowie kryje mogiłę powstańców styczniowych z 1863 roku. Znajduje się przy wjeździe do lasu, okolony jest drzewami, wśród których umieszczony został krzyż.

Pomnik w Kol. Ostrówek – odsłonięty w 1986 roku – postawiony został ku czci 24 mieszkańców wsi zamordowanych przez Niemców w 1944 roku. Wieś została wówczas spacyfikowana przez okupanta za współpracę z partyzantami.