powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Kijany

Wieś Kijany

Kijany – położone malowniczo na lewym brzegu Wieprza, istnieją od początku XI w. Badania archeologiczne kurhanów, istniejących jeszcze w latach 60-tych XX w., potwierdziły, że nazwa miejscowości wywodzi się od jeńców wojennych przyprowadzonych z Kijowa i tu osadzonych w roku 1018 przez zwycięskiego Bolesława Chrobrego. Dobra kijańskie kilkakrotnie zmieniały właścicieli. W XVI w. Kijany były gniazdem rodowym Kijańskich herbu Serokomla. W XVII w. stał tutaj duży zamek obronny należący do Firlejów, a przy nim istniała mała wieś z kościołem. W końcu XVII w. dobra były własnością książąt Sanguszków. W 1880 r., gdy właścicielem był Stanisław Sonnenberg, pałac przebudowano. Założył on w Kijanach także cukrownie, która była największym zakładem przemysłowym w powiecie lubartowskim, zatrudniającym w sezonie 250 robotników. Cukrownia istniała do 1901 r. W 1914 r. Lubelskie Towarzystwo Rolnicze z fundacji Erazma Plewińskiego odkupiło część dóbr zakładając tutaj szkołę rolniczą, która istnieje do dnia dzisiejszego pod nazwą Zespół Szkół Rolniczych.

KOŚCIÓŁ P.W. ŚW. ANNY W KIJANACH

Kościół p.w. św. Anny w Kijanach wybudowany na przełomie XVII i XVIII wieku w stylu barokowym ufundowany został przez Atanazego Miączyńskiego, wojewodę wołyńskiego, jako wotum za szczęśliwy powrot z odsieczy wiedeńskiej. W ołtarzu kościoła znajduje się słynący łaskami obraz Matki Bożej Kijańskiej.

Adres: Kijany 3

https://www.parafiakijany.pl/

CMENTARZ PARAFIALNY W KIJANACH

Cmentarz parafialny w Kijanach z grobowcem rodziny Skłodowskich. Jest tu pochowany m.in. Józef Skłodowski, dziadek Marii Skłodowskiej-Curie. Znajduje się tu także symboliczny pomnik z 1990 roku ku czci przywódcy podziemia antykomunistycznego, pseud. „Uskok”, poległego 21 maja 1949 roku.

Adres: Kijany 3

PAŁAC NEORENESANSOWY W KIJANACH

Pałac neorenesansowy wraz z salą balową w Kijanach – wybudowany ok. 1850 roku – został przebudowany ok . roku 1880 przez przemysłowca Stanisława Sonnenberga. W arkadowo-filarowym portyku ustawiono posągi dwóch bogiń: Ateny i Demeter. Pałac otoczony jest parkiem podworskim, a prowadzi do niego aleja składająca się z 24 lip.

Adres: Kijany Kościelne 19C

Będąc w Kijanach warto zobaczyć też:

KAPLICZKI W SPICZYNIE

Kapliczki w Spiczynie – Najświętszej Marii Panny, domkowa, drewniana, zbudowana ok . 1850 roku i św. Floriana, wymurowana na przełomie XVIII i XIX wieku.

MOGIŁA W SPICZYNIE

Mogiła w Spiczynie z prochami dwóch uczestników powstania styczniowego z oddziału Michała Heidenreicha, pseud. „Kruk”.

CMENTARZ WOJENNY W CHARLĘŻU

Cmentarz wojenny austriacko-niemiecko-rosyjski w Charlężu z lat 1915-1918 to miejsce spoczynku ok. 370 żołnierzy.