powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Teraz razem — wspólna promocja kultury i historii powiatu łęczyńskiego oraz rejonu mikołajowskiego

Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na lata 2014-2020
Cel tematyczny: Dziedzictwo
Priorytet 1.1 – Promocja kultury lokalnej i historii
Okres realizacji: 01.01.2020-31.10.2020
Całkowita wartość projektu:  57 489,50 EUR ( w tym Powiat Łęczyński: 36 552,50 EUR)
dofinansowanie UE: 51 740,55 PLN (w tym Powiat Łęczyński: 32 897,25 EUR)
wkład własny: 5 748,95 PLN (w tym Powiat Łęczyński: 3 655,25 EUR)

Projekt realizowany w partnerstwie z ukraińskim Rejonem Mikołajowskim. Jego celem jest zwiększenie ruchu w obiektach dziedzictwa historycznego i kulturowego na terenie powiatu łeczyńskiego i rejonu mikołajowskiego przez społeczności lokalne oraz turystów.

Planowane działania:

  1. organizacja wydarzeń promujących dziedzictwo kulturowe i historyczne (1 rajd rowerowy na terenie powiatu łęczyńskiego i 1 rajd na terenie rejonu mikołajowskiego),
  2. wydanie publikacji opisujących dziedzictwo kulturowe i historyczne (przewodnik rowerowy po powiecie łęczyńskim, mapa Łęcznej i okolic, album o powiecie łęczyńskim, ulotka z trasą rowerową rejonu mikołajowskiego, mapa turystyczna rejonu mikołajowskiego),
  3. udostępnienie informacji na temat dziedzictwa kulturowego i historycznego w Internecie (wirtualny spacer po powiecie łęczyńskim, ślady GPS tras rowerowych po powiecie łęczyńskim, aplikacja turystyczna po rejonie mikołajowskim),
  4. oznakowanie tras rowerowych (1 trasa rowerowa w powiecie łęczyńskim i 1 trasa w rejonie mikołajowskim),
  5. działania promocyjne (kampania radiowa, prasowa, materiały promocyjne).